20.01.2020 
     
     Общината
     Природни ресурси
     Инфраструктура
     Селско стопанство
     Бизнес
     Туризъм
     Наука и образование
     Култура и изкуство
     Спорт
     Партньори
     Новини
     Форум
     Анкети
     Фотогалерия
     Видео
     Контакти
8890 Твърдица,
пл. “Свобода” №1


Кмет: 0454/42220; 42311
Зам. - кмет: 0454/42900
Зам. - кмет: 0454/42310
Секретар:  0454/42221

Факс: 0454/ 44049

Председател на ОбС: 045119856

телефони на кметове на кметства:

Шивачево - 04593/2211;2194
Сборище - 04595/2211;2213
Оризари - 0454/44140;42145
Боров дол - 04597/2211;2214
Бяла паланка - 04592/2511;2514
Жълт бряг - 04597/2311;2242
Червенаковo - 04599/2211
Близнец със съставно с. Сърцево - 0454/99740
    
НОВИНИ ОТ ОБЩИНА ТВЪРДИЦА   

  

Актуално 14 януари 2020 г. - 142 години от Освобождението на Твърдица
Всички новини
Земляческа среща в село Запалня - 7 септември 2019 г.
 

пълният текст | Дата:2019-08-08
 
Съобщение по ДОПК НИ-785-1/08.08.2019 г.
На основание чл.32, ал.4 от ДОПК (Данъчно-осигурителен процесуален кодекс), отдел „Местни приходи” в Община Твърдица публикува Съобщение за връчване на АУЗД № НИ-785-1/13.06.2 

пълният текст | Дата:2019-08-08
 
Заповед за класиране от проведена процедура за обект № 1922
 

пълният текст | Дата:2019-08-07
 
Обявление № 94-00-260
ОБЯВЛЕНИЕ№ 94-00-260гр.Твърдица, 07.08.2019 г.Община Твърдица на основание чл.124а, ал.2 чл.124 б, ал.2, 4 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № 369/07.08.2019 год. с която е р 

пълният текст | Дата:2019-08-07
 
Съобщение № 8580
СЪОБЩЕНИЕ№ 8580гр.Твърдица, 01.08.2019 г.На основание чл.129, ал.2 от ЗУТ, /Закон за Устройство на Територията/ община Твърдица съобщава на заинтересуваните лица, че  

пълният текст | Дата:2019-08-05
 
Протокол от проведена процедура за обект № 1922
 

пълният текст | Дата:2019-08-05
 
Съобщение по ДОПК НИ-804-1/31.07.2019 г.
На основание чл.32, ал.4 от ДОПК (Данъчно-осигурителен процесуален кодекс), отдел „Местни приходи” в Община Твърдица публикува Съобщение за връчване на АУЗД № НИ-804-1/18.07.2 

пълният текст | Дата:2019-07-31
 
Съобщение № 94-00-907
СЪОБЩЕНИЕ№ 94-00-907гр.Твърдица, 30.07.2019 г.Община Твърдица на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за частично изменение на ПУП – ПРЗ за обхвата на У 

пълният текст | Дата:2019-07-30
 
Съобщение по ДОПК НИ-731-1/30.07.2019 г.
На основание чл.32, ал.4 от ДОПК (Данъчно-осигурителен процесуален кодекс), отдел „Местни приходи” в Община Твърдица публикува Съобщение за връчване на АУЗД № НИ-731-1/28.05.2 

пълният текст | Дата:2019-07-30
 
Обявление № 94-00-846
ОБЯВЛЕНИЕ№ 94-00-846гр.Твърдица, 30.07.2019 г.Община Твърдица на основание чл.124а, ал.2 чл.124 б,ал.2,4 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № 353/30.07.2019 год. с която е раз 

пълният текст | Дата:2019-07-30
 
Новини: 201 ÷ 210 от 2601 Страници:  [ << ]  [ < ]  [ 17 ]  [ 18 ]  [ 19 ]  [ 20 ]  [ 21 ]  [ 22 ]  [ 23 ]  [ 24 ]  [ 25 ]  [ 26 ]  [ > ]  [ >> ]