13.12.2018 
     
     Общината
     Природни ресурси
     Инфраструктура
     Селско стопанство
     Бизнес
     Туризъм
     Наука и образование
     Култура и изкуство
     Спорт
     Партньори
     Новини
     Форум
     Анкети
     Фотогалерия
     Видео
     Контакти
8890 Твърдица,
пл. “Свобода” №1


Кмет: 0454/42220; 42311
Зам. - кмет: 0454/42900
Зам. - кмет: 0454/42310
Секретар:  0454/42221

Факс: 0454/ 44049

Председател на ОбС: 045119856

телефони на кметове на кметства:

Шивачево - 04593/2211;2194
Сборище - 04595/2211;2213
Оризари - 0454/44140;42145
Боров дол - 04597/2211;2214
Бяла паланка - 04592/2511;2514
Жълт бряг - 04597/2311;2242
Червенаковo - 04599/2211
Близнец със съставно с. Сърцево - 0454/99740
    
НОВИНИ ОТ ОБЩИНА ТВЪРДИЦА   

  

Актуално Грейнаха светлините на коледната елха в Твърдица
Всички новини
Обява по МЗ № OX-910 от 09.11.2018 г. за ВВС-КВС
 

пълният текст | Дата:2018-11-15
 
Обявление № 5905
ОБЯВЛЕНИЕ№ 5905гр.Твърдица, 14.11.2018 г.На основание чл.129, ал.1 и 5 от ЗУТ община Твърдица съобщава на заинтересуваните лица, че с Решение № 444 на Общински съвет- Твърдица, в 

пълният текст | Дата:2018-11-14
 
Съобщение № 6770
СЪОБЩЕНИЕ№ 6770гр.Твърдица, 08.11.2018 г.Община Твърдица на основание чл. 124а, ал.2 и чл.124б, ал. 2, 4 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № 462/07.08.2018 г. за разрешаване и 

пълният текст | Дата:2018-11-09
 
Съобщение № 7495
СЪОБЩЕНИЕ№ 7495гр.Твърдица, 08.11.2018 г.Община Твърдица на основание чл. 124а, ал.2 и чл. 124б, ал. 2,4 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № 463/07.08.2018 г. за разрешаване и 

пълният текст | Дата:2018-11-09
 
Обява за военна служба по МЗ № ОХ-871 от 25.10.2018 г. за ВВС
 

пълният текст | Дата:2018-11-09
 
Обява по МЗ № OХ-896 от 02.11.2018 г. за ВГС-КВС
 

пълният текст | Дата:2018-11-09
 
Обява по МЗ № ОХ-895 от 02.11.2018 г. за ВГС
 

пълният текст | Дата:2018-11-09
 
Съобщение № 3275
СЪОБЩЕНИЕ№ 3275гр.Твърдица, 05.11.2018 г.На основание чл.129, ал.2 от ЗУТ община Твърдица съобщава на заинтересуваните лица, че е издадена Заповед № 458 от 02.11.2018 год. за одобр 

пълният текст | Дата:2018-11-05
 
Съобщение № 6971
СЪОБЩЕНИЕ№ 6971гр.Твърдица, 31.10.2018 г.Община Твърдица на основание чл.128 ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на ПУП / Подробен Устройствен План/– ПРЗ /Пл 

пълният текст | Дата:2018-10-31
 
Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС
ОБЯВАдо заинтересованите лица и общественост На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Н 

пълният текст | Дата:2018-10-31
 
Новини: 21 ÷ 30 от 2190 Страници:  [ < ]  [ 1 ]  [ 2 ]  [ 3 ]  [ 4 ]  [ 5 ]  [ 6 ]  [ 7 ]  [ 8 ]  [ > ]  [ >> ]