20.01.2020 
     
     Общината
     Природни ресурси
     Инфраструктура
     Селско стопанство
     Бизнес
     Туризъм
     Наука и образование
     Култура и изкуство
     Спорт
     Партньори
     Новини
     Форум
     Анкети
     Фотогалерия
     Видео
     Контакти
8890 Твърдица,
пл. “Свобода” №1


Кмет: 0454/42220; 42311
Зам. - кмет: 0454/42900
Зам. - кмет: 0454/42310
Секретар:  0454/42221

Факс: 0454/ 44049

Председател на ОбС: 045119856

телефони на кметове на кметства:

Шивачево - 04593/2211;2194
Сборище - 04595/2211;2213
Оризари - 0454/44140;42145
Боров дол - 04597/2211;2214
Бяла паланка - 04592/2511;2514
Жълт бряг - 04597/2311;2242
Червенаковo - 04599/2211
Близнец със съставно с. Сърцево - 0454/99740
    
НОВИНИ ОТ ОБЩИНА ТВЪРДИЦА   

  

Актуално 14 януари 2020 г. - 142 години от Освобождението на Твърдица
Всички новини
Обява по МЗ № ОХ-823 от 04.09.2019 г. за Военни оркестри
 

пълният текст | Дата:2019-09-26
 
Протокол от проведена процедура за обект № 1926
 

пълният текст | Дата:2019-09-26
 
Съобщение № 94-00-824
СЪОБЩЕНИЕ№ 94-00-824гр.Твърдица, 25.09.2019 г.На основание чл.129, ал.2 от ЗУТ, /Закон за Устройство на Територията/ община Твърдица съобщава на заинтересуваните лица,  

пълният текст | Дата:2019-09-25
 
Търг с явно наддаване за предварителна продажба на стояща дървесина на корен
Документация за участие 

пълният текст | Дата:2019-09-24
 
Покана за 57-то редовно заседание на Общински съвет – Твърдица
ПОКАНА№ 57гр. Твърдица, 20.09.2019 г. На основание на чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 62, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Твърдица, неговите 

пълният текст | Дата:2019-09-20
 
Протокол от проведена процедура за обект № 1926
 

пълният текст | Дата:2019-09-20
 
Заповед за класиране от проведена процедура за обект № 1926
 

пълният текст | Дата:2019-09-20
 
Обява по МЗ № OX-809 от 03.09.2019 г. за СКС-КВС
 

пълният текст | Дата:2019-09-20
 
ПУП – ПР за обхвата на УПИ – VIII -642 и УПИ Х - 641 в кв.41 по действащия ПУП – ПРЗ на гр.Шивачево, одобрен със Заповед № 312/ 12.05.1987 год.
СЪОБЩЕНИЕ от 20.09.2019 год. Община Твърдица на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ и при условията на чл.61 ал.3 от Административнопроцесуален кодекс обявява на заинтерес 

пълният текст | Дата:2019-09-20
 
Съобщение по ДОПК НИ-822-1/17.09.2019 г.
На основание чл.32, ал.4 от ДОПК (Данъчно-осигурителен процесуален кодекс), отдел „Местни приходи” в Община Твърдица публикува Съобщение за връчване на АУЗД № НИ-822-1/22.07.2 

пълният текст | Дата:2019-09-17
 
Новини: 151 ÷ 160 от 2601 Страници:  [ << ]  [ < ]  [ 12 ]  [ 13 ]  [ 14 ]  [ 15 ]  [ 16 ]  [ 17 ]  [ 18 ]  [ 19 ]  [ 20 ]  [ 21 ]  [ > ]  [ >> ]