24.06.2019 
     
     Общината
     Природни ресурси
     Инфраструктура
     Селско стопанство
     Бизнес
     Туризъм
     Наука и образование
     Култура и изкуство
     Спорт
     Партньори
     Новини
     Форум
     Анкети
     Фотогалерия
     Видео
     Контакти
8890 Твърдица,
пл. “Свобода” №1


Кмет: 0454/42220; 42311
Зам. - кмет: 0454/42900
Зам. - кмет: 0454/42310
Секретар:  0454/42221

Факс: 0454/ 44049

Председател на ОбС: 045119856

телефони на кметове на кметства:

Шивачево - 04593/2211;2194
Сборище - 04595/2211;2213
Оризари - 0454/44140;42145
Боров дол - 04597/2211;2214
Бяла паланка - 04592/2511;2514
Жълт бряг - 04597/2311;2242
Червенаковo - 04599/2211
Близнец със съставно с. Сърцево - 0454/99740
    
НОВИНИ ОТ ОБЩИНА ТВЪРДИЦА   

  

Актуално JULY MORNING
Хавиер Качо предстви книгата си „Амундсен-Скот: дуел на Антарктида”, в Твърдица Дата:2011-12-09 

На 8 декември 2011 г. в Ритуалната зала на НЧ „Св.Св. Кирил и Методий 1914” се състоя представянето на книгата „Амундсен-Скот: дуел на Антарктида”. Публиката в Твърдица е сред малкото градове сред София, Велико Търново, Сливен, Пловдив, които имаха удоволствието да се докоснат до интересната личност на автора й.

Присъстващите чуха увлекателния разказ за най-дългия и най-опасен поход в историята, осъществен поотделно от Амундсен и Скот, покорили Южния полюс. Презентацията проследява паралелно маршрутите на двамата в суровите климатични условия, борбата със стихиите, самотния дуел със самите тях. Използваните документални материали очертават мащабната епопея от преди 100 години, разиграла се пред очите на целия свят, която им донася огромна слава, но и трагична гибел.

По време на лекцията Хавиер Качо поддържа активен диалог с публиката, което се постига и с превода, допринесъл също за емоционалната среща.

Държейки вече в ръце книгата, първите впечатления за Хавиер Качо като скромен, но магнетичен събеседник, се допълват с информацията, че той е признат изследовател, с 25 годишна научна кариера като изследовател на Ледения континент. Участва в първата испанска полярна експедиция от 1986-87 год., както и в последвалите още пет експедиции. На последните три е ръководител на испанската полярна база Хуан Карлос І., член е на световния научен комитет за изследванията на Антарктида. Познат е на международната общественост освен с научните си изследвания за полярните експедиции от ХІХ в., така и с множество рецензии, статии и няколко книги за деца.

Представата за тази далечна земя се допълни и от Иглика Трифонова, участвала на ХІV и ХХ–та български полярни експедиции. Тя представи своя фотоалбум, придружен с интересен разказ за работата й като биолог в българската база, за емоционалните й срещи с местния животински свят. Отговори на множество въпроси, свързани с трудните условия на живот, описания на средата и много любопитни случки. Следваха много въпроси, вземане на автографи, снимане за спомен, писане на символични послания до днешните стопани на Ледения континент.

Срещата зареди участниците с емоция, с топлината на диалога, с едно ново приятелство, както и с посланието на автора, че човек трябва да не се отклонява от голямата си мечта, да бъде докрай всеотдаен, да работи с енергия за нейното реализиране.

Фотогалерия

 


Всички новини
Покана за публично обсъждане на на актуализирания бюджет на Община Твърдица към 31.12.2018 г. и отчета за касово изпълнение на бюджета за периода 01.01 - 31.12.2018 г.
Приложения 

пълният текст | Дата:2019-06-24
 
Търг с явно наддаване за предварителна продажба на стояща дървесина на корен
Документация за участие 

пълният текст | Дата:2019-06-24
 
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти общинска собственост
Общинска администрация гр. Твърдица обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти общинска собственост, както следва: гр. Твърдица 1. Общински имот № 72165. 

пълният текст | Дата:2019-06-21
 
Процедура за възлагане на добив на дървесина в горски територии общинска собственост
Документация за участие 

пълният текст | Дата:2019-06-20
 
Съобщение № 94-00-598
СЪОБЩЕНИЕ№ 94-00-598гр.Твърдица, 19.06.2019 г.Община Твърдица на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за частично изменение на ПУП / Подробен Устройствен 

пълният текст | Дата:2019-06-19
 
Обявление № 94-00-1092
ОБЯВЛЕНИЕ№ 94-00-1092гр.Твърдица, 19.06.2019 г.Община Твърдица на основание чл.124а, ал.2 чл.124 б, ал.2,4 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № 292/ 17.06.2019 год. с която е 

пълният текст | Дата:2019-06-19
 
ПУП – ПР за обхвата на УПИ ––I „за жилищно строителство” в кв.62 по действащия ПУП – ПРЗ на гр.Шивачево ,одобрен със Заповед № 312/ 12.05.1987 год.
СЪОБЩЕНИЕ от 19.06.2019 год. Община Твърдица на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ и при условията на чл.61 ал.3 от Административнопроцесуален кодекс обявява на заинтересувани 

пълният текст | Дата:2019-06-19
 
Обява по МЗ № ОХ-474 от 20.05.2019 г. за Военни оркестри
 

пълният текст | Дата:2019-06-13
 
Обява по МЗ № ОХ-499 от 29.05.2019 г. за ЦАТИП
 

пълният текст | Дата:2019-06-13
 
Съобщение № 94-00-824
СЪОБЩЕНИЕ№ 94-00-824гр.Твърдица, 11.06.2019 г.Община Твърдица на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за частично изменение на ПУП – ПР за обхвата на УПИ 

пълният текст | Дата:2019-06-11
 
Новини: 1 ÷ 10 от 2353 Страници:  [ 1 ]  [ 2 ]  [ 3 ]  [ 4 ]  [ 5 ]  [ 6 ]  [ > ]  [ >> ]