30.03.2020 
     
     Общината
     Природни ресурси
     Инфраструктура
     Селско стопанство
     Бизнес
     Туризъм
     Наука и образование
     Култура и изкуство
     Спорт
     Партньори
     Новини
     Форум
     Анкети
     Фотогалерия
     Видео
     Контакти
8890 Твърдица,
пл. “Свобода” №1


Кмет: 0454/42220; 42311
Зам. - кмет: 0454/42900
Зам. - кмет: 0454/42310
Секретар:  0454/42221

Факс: 0454/ 44049

Председател на ОбС: 045119856

телефони на кметове на кметства:

Шивачево - 04593/2211;2194
Сборище - 04595/2211;2213
Оризари - 0454/44140;42145
Боров дол - 04597/2211;2214
Бяла паланка - 04592/2511;2514
Жълт бряг - 04597/2311;2242
Червенаковo - 04599/2211
Близнец със съставно с. Сърцево - 0454/99740
    
НОВИНИ ОТ ОБЩИНА ТВЪРДИЦА   

  

Актуално Официално обръщение на общинска администрация Твърдица
Официална позиция на общинска администрация Твърдица относно COVID - 19 Дата:2020-03-16 


Общинска администрация Твърдица във връзка с изключително сериозната епидемологична обстановка в страната и за недопускане на случаи на заразяване с коронавирис на територията на общината, се обръща към всички граждани с молба за стриктно спазване на всички препоръчани от националния щаб епидемологични мерки.

Молим връщащите се на територията на общината от рискови райони на страната и света да спазват определената карантина.

Молим всички, които имат информация за завърнали се от рискови държави, но неспазващи карантина да сигнализират на телефони: 045442401 РУ на МВР – Твърдица, 045442308 оперативен дежурен на община Твърдица , национален телефон 112 – в краен случай.

Общинска администрация обявява свой телефонен номер – 045442225 с отговорник г-жа Снежана Пеева, на който могат да звънят всички самотно живеещи или техни близки намиращи се зад граница или при условията на карантина за подаване на сигнали за помощ.

Общинска администрация се обръща към всички, които желаят да се включат като доброволци, включително и към БЧК при прилагане на мерки против коронавирус, както и в мероприятия за подпомагане на самотно живеещи и хора без възможност да напускат домовете си да заявяват готовността си на телефон 045442225 – г-жа Снежана Пеева или 045442311 централа на община Твърдица.

Уведомяваме гражданите на община Твърдица, че за недопускане на разпространение на коронавирус административните услуги на общинска администрация, вкл. нотариалните заверки ще се извършват единствено в центъра за услуги. Временно се преустановяват приемните дни и достъпа до сградата на общинска администрация.

Обслужването ще се извършва чрез влизане по един като изчакването на реда ще се извършва извън помещението на центъра за услуги.

Умоляваме гражданите за разумна преценка на нуждата и спешността от извършването на административни услуги с оглед максимално ограничаване на движението и струпването на хора.

С оглед на обстоятелството, че децата са във ваканция умоляваме родителите да оказват постоянен контрол върху тяхното движение за да не се допуска масовото им събиране и безконтролно предвижване в рискови зони на града – лечебни заведения, магазини, гари, паркове и др. места.

Молим директорите на училища и други организации осигуряващи свободен достъп до интернет на територията на училищата или публични площи да преустановят подаването му с оглед несъздаване на предпоставка за събиране на големи групи деца на едно място.

Убедени сме, че нашата дисциплинираност и стиковани действия са най правилния подход при форсмажорните условия, в които се намира света и страната ни.

На по късен етап общинска администрация ще обяви на страницата и профила си и телефони на лица за контакт и в кметствата, на които може да се подават сигнали за подпомагане на самотно живеещи лица.

Уважаеми съграждани, ако забележите необосновано увеличение на цените на личните предпазни средства или други стоки от първа необходимост молим незабавно да подадете сигнал на един от посочените по горе телефони за контакт за извършване на проверка от икономическа полиция.

Вярваме, че всички заедно ще се справим.

 


Всички новини
Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ)
Държавна агенция „Електронно управление” /ДА „ЕУ”/ поддържа и администрира Системата за сигурно електронно връчване (https://edelivery.egov.bg/) и активно информира всички потребит 

пълният текст | Дата:2020-03-27
 
Заповед РД-01-153 на Министъра на здравеопазването
 

пълният текст | Дата:2020-03-27
 
Инструкции във връзка със Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. касаещи COVID-19 ( Коронавируса )
 

пълният текст | Дата:2020-03-27
 
Брошура и постер за коронавируса / COVID-19 /
 

пълният текст | Дата:2020-03-27
 
Кмета на Община Твърдица дари 500 лв. лични средства на МБАЛ „Д-р Иван Селимински” – гр. Сливен
Ръководството на МБАЛ „Д-р Иван Селимински” гр. Сливен изказва дълбока благодарност към гражданите и фирмите, които продължават да даряват средства на болницата. На 17.03.2020 г.  

пълният текст | Дата:2020-03-27
 
Официално обръщение на общинска администрация Твърдица
Уважаеми съграждани, Общинска администрация Твърдица активно работи за подобряване на инфраструктурата във всички населени места от общината. Изграждат се изцяло наново и се асфал 

пълният текст | Дата:2020-03-27
 
Официална позиция на общинска администрация Твърдица
Уважаеми съграждани, Във връзка с по доброто обслужване на гражданите на община Твърдица, за облекчение на живеещите извън територията на общината, както и в изпълнение на програма 

пълният текст | Дата:2020-03-27
 
Заповед РД-01-154 на Министъра на здравеопазването за удължаване срока на противоепидемичните мерки до 12.04.2020 г. включително
 

пълният текст | Дата:2020-03-26
 
Заповед № Ц 1016-40-10 на управителя на НОИ
 

пълният текст | Дата:2020-03-25
 
Заповед РД-01-131 на Министъра на здравеопазването
 

пълният текст | Дата:2020-03-24
 
Новини: 1 ÷ 10 от 2699 Страници:  [ 1 ]  [ 2 ]  [ 3 ]  [ 4 ]  [ 5 ]  [ 6 ]  [ > ]  [ >> ]