30.03.2020 
     
     Общината
     Природни ресурси
     Инфраструктура
     Селско стопанство
     Бизнес
     Туризъм
     Наука и образование
     Култура и изкуство
     Спорт
     Партньори
     Новини
     Форум
     Анкети
     Фотогалерия
     Видео
     Контакти
8890 Твърдица,
пл. “Свобода” №1


Кмет: 0454/42220; 42311
Зам. - кмет: 0454/42900
Зам. - кмет: 0454/42310
Секретар:  0454/42221

Факс: 0454/ 44049

Председател на ОбС: 045119856

телефони на кметове на кметства:

Шивачево - 04593/2211;2194
Сборище - 04595/2211;2213
Оризари - 0454/44140;42145
Боров дол - 04597/2211;2214
Бяла паланка - 04592/2511;2514
Жълт бряг - 04597/2311;2242
Червенаковo - 04599/2211
Близнец със съставно с. Сърцево - 0454/99740
    
НОВИНИ ОТ ОБЩИНА ТВЪРДИЦА   

  

Актуално Официално обръщение на общинска администрация Твърдица
Официално съобщение на община Твърдица Дата:2020-02-20 


В изпълнение на програмата си за мандат 2019-2023 г. в частта „Безопасност на движението по пътищата” със своя заповед Кмета на община Твърдица актуализира състава на местната комисия по безопасност на движението по пътищата.

Председател на Комисията е г-н Антон Драганов – зам. Кмет на община Твърдица.

Секретар – Илия Иванчев – служител общинска собственост в община Твърдица.

Комисията проведе първото си заседание на 20.02.2020 г. от 10.00 часа със следните предварително зададени задачи от програмата на Кмета на община Твърдица

1. Подготовка за разработване на генерален план за подобряване състоянието на безопасността на движението на територията на община Твърдица съгласно изискванията на ДАБДП и събиране на оферти.

2. Създаване на регистър на критичните точки по пътищата на общината и разработване на линеен-график за подобряване на състоянието им по години с предложение за залагането им в план-бюджета на общината за всяка следваща година.

3. Залагане в годишната програма на училищата и детските градини от общината на минимален план за обучение на деца и ученици по БДП. Изпращане от секретаря на комисията на писма до детските градини и училищата за изготвяне и представяне на план програма за обученията и за утвърждаването им от председателя на комисията.

4. Изготвяне на КСС на средствата необходимите мероприятия за 2020 г.

Разгледани бяха различни аспекти от безопасността на движението по пътищата на територията на община Твърдица свързани с работата на сектор КАТ на РУ на МВР - Твърдица, ВиК Сливен, училища, кметства.

Комисията приключи работа с решение – до 15.03.2020 г. всички членове да представят своите предложения до секретаря на комисията за обобщаването им и формирането на становище и предложение за финансиране на най наболелите проблеми по безопасността на движението на територията на община Твърдица.

 


Всички новини
Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ)
Държавна агенция „Електронно управление” /ДА „ЕУ”/ поддържа и администрира Системата за сигурно електронно връчване (https://edelivery.egov.bg/) и активно информира всички потребит 

пълният текст | Дата:2020-03-27
 
Заповед РД-01-153 на Министъра на здравеопазването
 

пълният текст | Дата:2020-03-27
 
Инструкции във връзка със Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. касаещи COVID-19 ( Коронавируса )
 

пълният текст | Дата:2020-03-27
 
Брошура и постер за коронавируса / COVID-19 /
 

пълният текст | Дата:2020-03-27
 
Кмета на Община Твърдица дари 500 лв. лични средства на МБАЛ „Д-р Иван Селимински” – гр. Сливен
Ръководството на МБАЛ „Д-р Иван Селимински” гр. Сливен изказва дълбока благодарност към гражданите и фирмите, които продължават да даряват средства на болницата. На 17.03.2020 г.  

пълният текст | Дата:2020-03-27
 
Официално обръщение на общинска администрация Твърдица
Уважаеми съграждани, Общинска администрация Твърдица активно работи за подобряване на инфраструктурата във всички населени места от общината. Изграждат се изцяло наново и се асфал 

пълният текст | Дата:2020-03-27
 
Официална позиция на общинска администрация Твърдица
Уважаеми съграждани, Във връзка с по доброто обслужване на гражданите на община Твърдица, за облекчение на живеещите извън територията на общината, както и в изпълнение на програма 

пълният текст | Дата:2020-03-27
 
Заповед РД-01-154 на Министъра на здравеопазването за удължаване срока на противоепидемичните мерки до 12.04.2020 г. включително
 

пълният текст | Дата:2020-03-26
 
Заповед № Ц 1016-40-10 на управителя на НОИ
 

пълният текст | Дата:2020-03-25
 
Заповед РД-01-131 на Министъра на здравеопазването
 

пълният текст | Дата:2020-03-24
 
Новини: 1 ÷ 10 от 2699 Страници:  [ 1 ]  [ 2 ]  [ 3 ]  [ 4 ]  [ 5 ]  [ 6 ]  [ > ]  [ >> ]