30.03.2020 
     
     Общината
     Природни ресурси
     Инфраструктура
     Селско стопанство
     Бизнес
     Туризъм
     Наука и образование
     Култура и изкуство
     Спорт
     Партньори
     Новини
     Форум
     Анкети
     Фотогалерия
     Видео
     Контакти
8890 Твърдица,
пл. “Свобода” №1


Кмет: 0454/42220; 42311
Зам. - кмет: 0454/42900
Зам. - кмет: 0454/42310
Секретар:  0454/42221

Факс: 0454/ 44049

Председател на ОбС: 045119856

телефони на кметове на кметства:

Шивачево - 04593/2211;2194
Сборище - 04595/2211;2213
Оризари - 0454/44140;42145
Боров дол - 04597/2211;2214
Бяла паланка - 04592/2511;2514
Жълт бряг - 04597/2311;2242
Червенаковo - 04599/2211
Близнец със съставно с. Сърцево - 0454/99740
    
НОВИНИ ОТ ОБЩИНА ТВЪРДИЦА   

  

Актуално Официално обръщение на общинска администрация Твърдица
Африканска чума по свинете Дата:2020-01-13 


На 13.01.2020 год. в гр. Твърдица обл. Сливен в 10.00 ч. в заседателната зала на община Твърдица се проведе заседание на Общинската епизоотична комисия във връзка с констатираното на 08.01.2020 г. и обявено първично възникнало огнище на болестта Африканска чума по свинете в обект за отглеждане на свине т.н. тип „ заден двор” за лични нужди в с. Боров дол , Община Твърдица.

На заседанието се предприеха спешни мерки за контрол и ликвидиране на заболяването Африканска чума /АЧС/ по свинете съгласно правилата на европейското законодателство и Плана за спешни действия при контрол на АЧС . Определени са:

1. Предпазна зона – три/3/ км., около огнището, в която влизат с. Боров дол, с. Жълт бряг, и с. Бяла паланка.

2. Наблюдавана зона – десет /10/км. , около огнището, в която влизат

- от община Твърдица – гр. Шивачево, с. Сборище и гара Чумерна.

- от община Сливен – с. Голямо Чочовене, с. Бяла, с. Градско, с. Бинкос, с. Новачево.

На 09.01.2020 г. е извършена евтаназия и загробване на заболелите свине на определената площадка за с. Боров дол.

Извършено е механично почистване и многократна дезинфекция на помещенията, оборудването, транспортните средства и улицата около животновъдния обект.

На заседанието Кметовете от всички населени места на територията на община Твърдица представиха актуализирани списъци на домашните свине .

Поръчани са и предстои поставяне на информационни табели и са изградени дезинфекционни площадки на входовете и изходите на с. Боров дол, с. Жълт бряг и с. Бяла паланка.

Предприемат се организационни мероприятия , относно вземане на кръвни проби/ цяла кръв и серум / от домашни свине от всяко населено место в общината и изпращането им за изследване за АЧС. Ще се провеждат Ежеседмични клинични прегледи за чума по домашните свине и други заразни болести във всички във всички обекти за домашни свине.

Вземане на проби за изследване от всяко намерено умряло прасе и всяко едно с признаци на заболяване за изследване и последващи мерки за не разпространение на АЧС.

На територията на Област Сливен е забранена търговията , придвижването и транспортирането на домашни свине.


От Общинска администрация

 


Всички новини
Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ)
Държавна агенция „Електронно управление” /ДА „ЕУ”/ поддържа и администрира Системата за сигурно електронно връчване (https://edelivery.egov.bg/) и активно информира всички потребит 

пълният текст | Дата:2020-03-27
 
Заповед РД-01-153 на Министъра на здравеопазването
 

пълният текст | Дата:2020-03-27
 
Инструкции във връзка със Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. касаещи COVID-19 ( Коронавируса )
 

пълният текст | Дата:2020-03-27
 
Брошура и постер за коронавируса / COVID-19 /
 

пълният текст | Дата:2020-03-27
 
Кмета на Община Твърдица дари 500 лв. лични средства на МБАЛ „Д-р Иван Селимински” – гр. Сливен
Ръководството на МБАЛ „Д-р Иван Селимински” гр. Сливен изказва дълбока благодарност към гражданите и фирмите, които продължават да даряват средства на болницата. На 17.03.2020 г.  

пълният текст | Дата:2020-03-27
 
Официално обръщение на общинска администрация Твърдица
Уважаеми съграждани, Общинска администрация Твърдица активно работи за подобряване на инфраструктурата във всички населени места от общината. Изграждат се изцяло наново и се асфал 

пълният текст | Дата:2020-03-27
 
Официална позиция на общинска администрация Твърдица
Уважаеми съграждани, Във връзка с по доброто обслужване на гражданите на община Твърдица, за облекчение на живеещите извън територията на общината, както и в изпълнение на програма 

пълният текст | Дата:2020-03-27
 
Заповед РД-01-154 на Министъра на здравеопазването за удължаване срока на противоепидемичните мерки до 12.04.2020 г. включително
 

пълният текст | Дата:2020-03-26
 
Заповед № Ц 1016-40-10 на управителя на НОИ
 

пълният текст | Дата:2020-03-25
 
Заповед РД-01-131 на Министъра на здравеопазването
 

пълният текст | Дата:2020-03-24
 
Новини: 1 ÷ 10 от 2699 Страници:  [ 1 ]  [ 2 ]  [ 3 ]  [ 4 ]  [ 5 ]  [ 6 ]  [ > ]  [ >> ]