13.12.2019 
     
     Общината
     Природни ресурси
     Инфраструктура
     Селско стопанство
     Бизнес
     Туризъм
     Наука и образование
     Култура и изкуство
     Спорт
     Партньори
     Новини
     Форум
     Анкети
     Фотогалерия
     Видео
     Контакти
8890 Твърдица,
пл. “Свобода” №1


Кмет: 0454/42220; 42311
Зам. - кмет: 0454/42900
Зам. - кмет: 0454/42310
Секретар:  0454/42221

Факс: 0454/ 44049

Председател на ОбС: 045119856

телефони на кметове на кметства:

Шивачево - 04593/2211;2194
Сборище - 04595/2211;2213
Оризари - 0454/44140;42145
Боров дол - 04597/2211;2214
Бяла паланка - 04592/2511;2514
Жълт бряг - 04597/2311;2242
Червенаковo - 04599/2211
Близнец със съставно с. Сърцево - 0454/99740
    
НОВИНИ ОТ ОБЩИНА ТВЪРДИЦА   

  

Актуално ПОКАНА ЗА КОЛЕДНИТЕ И НОВОГОДИШНИТЕ ИЗЯВИ
Обявление № 94-00-2865 Дата:2019-11-27 


ОБЯВЛЕНИЕ
№ 94-00-2865
гр.Твърдица, 27.11.2019 г.


Община Твърдица на основание чл.124а, ал.2 чл.124 б, ал.2, 4 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № 578/22.11.2019 год. с която е разрешено изработване на проект за частично изменение на ПУП – ПЗ за обхвата на УПИ – VII 2157и УПИ –VIII-2158, кв.115 по действащия ПУП на гр.Твърдица, общ.Твърдица, обл.Сливен , одобрен със Заповед № 300 от 01.06.1983 г. и Заповед №336 от 24.04.2015г. на кмета на Община Твърдица, представляващи съответно ПИ №72165.507.2157и ПИ №72165.507.2158, по КККР на гр.Твърдица, община Твърдица, област Сливен.

Със заповедта може да се запознаете в стая № 21 ет.ІІІ в сградата на Общинска Администрация – Твърдица, община Твърдица област Сливен, пл. „Свобода” № 1.

ОТ ОБЩИНАТА

 


Всички новини
Обява по МЗ № ОХ-1062 от 28.11.2019 г. за НГЧ
 

пълният текст | Дата:2019-12-12
 
Съобщение по ДОПК НИ-856-1/12.12.2019 г.
На основание чл.32, ал.4 от ДОПК (Данъчно-осигурителен процесуален кодекс), отдел „Местни приходи” в Община Твърдица публикува Съобщение за връчване на АУЗД № НИ-856-1/19.09.2 

пълният текст | Дата:2019-12-12
 
Съобщение по ДОПК НИ-860-1/12.12.2019 г.
На основание чл.32, ал.4 от ДОПК (Данъчно-осигурителен процесуален кодекс), отдел „Местни приходи” в Община Твърдица публикува Съобщение за връчване на АУЗД № НИ-860-1/19.09.2 

пълният текст | Дата:2019-12-12
 
Съобщение по ДОПК МПС-1267-1/12.12.2019 г.
На основание чл.32, ал.4 от ДОПК (Данъчно-осигурителен процесуален кодекс), отдел „Местни приходи” в Община Твърдица публикува Съобщение за връчване на АУЗД № МПС-1267-1/24.10 

пълният текст | Дата:2019-12-12
 
Съобщение по ДОПК МПС-1268-1/12.12.2019 г.
На основание чл.32, ал.4 от ДОПК (Данъчно-осигурителен процесуален кодекс), отдел „Местни приходи” в Община Твърдица публикува Съобщение за връчване на АУЗД № МПС-1268-1/24.10 

пълният текст | Дата:2019-12-12
 
Съобщение по ДОПК МПС-1269-1/12.12.2019 г.
На основание чл.32, ал.4 от ДОПК (Данъчно-осигурителен процесуален кодекс), отдел „Местни приходи” в Община Твърдица публикува Съобщение за връчване на АУЗД № МПС-1269-1/29.10 

пълният текст | Дата:2019-12-12
 
ПОКАНА ЗА КОЛЕДНИТЕ И НОВОГОДИШНИТЕ ИЗЯВИ
 

пълният текст | Дата:2019-12-05
 
Съобщение по ДОПК МПС-1274-1/05.12.2019 г.
На основание чл.32, ал.4 от ДОПК (Данъчно-осигурителен процесуален кодекс), отдел „Местни приходи” в Община Твърдица публикува Съобщение за връчване на АУЗД № МПС-1274-1/30.10 

пълният текст | Дата:2019-12-05
 
Съобщение по ДОПК МПС-1276-1/05.12.2019 г.
На основание чл.32, ал.4 от ДОПК (Данъчно-осигурителен процесуален кодекс), отдел „Местни приходи” в Община Твърдица публикува Съобщение за връчване на АУЗД № МПС-1276-1/04.11 

пълният текст | Дата:2019-12-05
 
Покана за 2-ро извънредно заседание на Общински съвет – Твърдица
 

пълният текст | Дата:2019-12-04
 
Новини: 1 ÷ 10 от 2555 Страници:  [ 1 ]  [ 2 ]  [ 3 ]  [ 4 ]  [ 5 ]  [ 6 ]  [ > ]  [ >> ]