08.12.2019 
     
     Общината
     Природни ресурси
     Инфраструктура
     Селско стопанство
     Бизнес
     Туризъм
     Наука и образование
     Култура и изкуство
     Спорт
     Партньори
     Новини
     Форум
     Анкети
     Фотогалерия
     Видео
     Контакти
8890 Твърдица,
пл. “Свобода” №1


Кмет: 0454/42220; 42311
Зам. - кмет: 0454/42900
Зам. - кмет: 0454/42310
Секретар:  0454/42221

Факс: 0454/ 44049

Председател на ОбС: 045119856

телефони на кметове на кметства:

Шивачево - 04593/2211;2194
Сборище - 04595/2211;2213
Оризари - 0454/44140;42145
Боров дол - 04597/2211;2214
Бяла паланка - 04592/2511;2514
Жълт бряг - 04597/2311;2242
Червенаковo - 04599/2211
Близнец със съставно с. Сърцево - 0454/99740
    
НОВИНИ ОТ ОБЩИНА ТВЪРДИЦА   

  

Актуално ПОКАНА ЗА КОЛЕДНИТЕ И НОВОГОДИШНИТЕ ИЗЯВИ
НАПРЕДВА РАБОТАТА ПО РЕНОВИРАНЕТО НА ОБЩИНСКА СКИ БАЗА ПОД ВРЪХ „ЧУМЕРНА” И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО НА СЪЩЕСТВУВАЩАТА СКИ ПИСТА И ВЛЕК Дата:2019-10-08 


Общинска администрация през последните две години с подкрепата на ОбС – Твърдица успя да защити собствеността си под връх Чумерна. Общината е собственик на 2/3 от бунгалата, както и 100 % собственик върху правата им за поставяне, правата върху ски пистата и ски влека. Споразумението е ратифицирано от БТС София и се нанасят съответните корекции в АГКК – Сливен. Вписана е в активите на Община Твърдица. След решение на ОбС – Твърдица, съвместно с БТС София базата бе отдадена за стопанисване.

Новите наематели с изключително високи темпове обновяват базата така, както никога до сега не е правено. Бунгалата са изцяло санирани с изграден нов покрив и нови комуникации, вода, ел. инсталация. Работи се за централно парно. Всяко едно бунгало е обособено като самостоятелно жилище и ще предлага всички удобства. Настояването на Общинска администрация доведе и до ремонта и обновяването и възстановяване на категоризацията на ски влека и подобряване и удължаване на самата писта. Изграждане на барбекюта около пистата, хидрофор и откриването на нови водоизточници за да може в периодите на слаб снеговалеж да се ползват машини за изкуствен сняг. Обявена е процедура за доизграждане на пътя от местността „Циганска поляна” до самата база. Съвместно с Планинска спасителна служба се планира и поставянето на павилион за създаването на Планинска спасителна служба Твърдица, към базата на община Твърдица.

Целта на Общинска администрация е в съответствие с Общинския план за развитие, град и община Твърдица да се позиционират като целогодишна и зимна, ски дестинация в средния ценови сегмент, използвайки удобната си логистика, минаващата през територията и национална еко-пътека Ком-Емине, част от международно трасе, разположение в центъра на страната и близостта на черноморските курорти.

Надеждите са това да доведе до повишаване на заетостта и нивата на доходите.


<
 


Всички новини
ПОКАНА ЗА КОЛЕДНИТЕ И НОВОГОДИШНИТЕ ИЗЯВИ
 

пълният текст | Дата:2019-12-05
 
Съобщение по ДОПК МПС-1274-1/05.12.2019 г.
На основание чл.32, ал.4 от ДОПК (Данъчно-осигурителен процесуален кодекс), отдел „Местни приходи” в Община Твърдица публикува Съобщение за връчване на АУЗД № МПС-1274-1/30.10 

пълният текст | Дата:2019-12-05
 
Съобщение по ДОПК МПС-1276-1/05.12.2019 г.
На основание чл.32, ал.4 от ДОПК (Данъчно-осигурителен процесуален кодекс), отдел „Местни приходи” в Община Твърдица публикува Съобщение за връчване на АУЗД № МПС-1276-1/04.11 

пълният текст | Дата:2019-12-05
 
Покана за 2-ро извънредно заседание на Общински съвет – Твърдица
 

пълният текст | Дата:2019-12-04
 
Съобщение по ДОПК НИ-999-1/03.12.2019 г.
На основание чл.32, ал.4 от ДОПК (Данъчно-осигурителен процесуален кодекс), отдел „Местни приходи” в Община Твърдица публикува Съобщение за връчване на АУЗД № НИ-999-1/15.11.2 

пълният текст | Дата:2019-12-04
 
Съобщение по ДОПК МПС-1270-1/03.12.2019 г.
На основание чл.32, ал.4 от ДОПК (Данъчно-осигурителен процесуален кодекс), отдел „Местни приходи” в Община Твърдица публикува Съобщение за връчване на АУЗД № МПС-1270-1/29.10 

пълният текст | Дата:2019-12-04
 
Съобщение № 94-00-598
СЪОБЩЕНИЕ№ 94-00-598гр.Твърдица, 04.12.2019 г.На основание чл.129, ал.2 от ЗУТ, /Закон за Устройство на Територията/ община Твърдица съобщава на заинтересуваните лица, че е издаден 

пълният текст | Дата:2019-12-04
 
Съобщение № 7473
СЪОБЩЕНИЕ№ 7473гр.Твърдица, 03.12.2019 г.На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, община Твърдица съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект за изменение на ПУП – ПЗ /План з 

пълният текст | Дата:2019-12-03
 
Съобщение № 26-00-367
СЪОБЩЕНИЕ№ 26-00-367гр.Твърдица, 03.12.2019 г.На основание чл.129, ал.2 от ЗУТ, /Закон за Устройство на Територията/ община Твърдица съобщава на заинтересуваните лица, че е издаден 

пълният текст | Дата:2019-12-03
 
Съобщение № 26-00-368
СЪОБЩЕНИЕ№ 26-00-368гр.Твърдица, 03.12.2019 г. На основание чл.129, ал.2 от ЗУТ, /Закон за Устройство на Територията/ община Твърдица съобщава на заинтересуваните лица, ч 

пълният текст | Дата:2019-12-03
 
Новини: 1 ÷ 10 от 2549 Страници:  [ 1 ]  [ 2 ]  [ 3 ]  [ 4 ]  [ 5 ]  [ 6 ]  [ > ]  [ >> ]