18.11.2019 
     
     Общината
     Природни ресурси
     Инфраструктура
     Селско стопанство
     Бизнес
     Туризъм
     Наука и образование
     Култура и изкуство
     Спорт
     Партньори
     Новини
     Форум
     Анкети
     Фотогалерия
     Видео
     Контакти
8890 Твърдица,
пл. “Свобода” №1


Кмет: 0454/42220; 42311
Зам. - кмет: 0454/42900
Зам. - кмет: 0454/42310
Секретар:  0454/42221

Факс: 0454/ 44049

Председател на ОбС: 045119856

телефони на кметове на кметства:

Шивачево - 04593/2211;2194
Сборище - 04595/2211;2213
Оризари - 0454/44140;42145
Боров дол - 04597/2211;2214
Бяла паланка - 04592/2511;2514
Жълт бряг - 04597/2311;2242
Червенаковo - 04599/2211
Близнец със съставно с. Сърцево - 0454/99740
    
НОВИНИ ОТ ОБЩИНА ТВЪРДИЦА   

  

Актуално Кметът на Община Твърдица и новият Общински съвет положиха клетва
Приемна на регионалния представител на Комисията за защита от дискриминация Дата:2019-09-02 


На 5 септември  2019 г. (четвъртък) от 10.00 часа в Община Твърдица ще се проведе изнесена приемна на регионалния представител на Комисията за защита от дискриминация. Желаещите да се консултират по конкретен проблем или да подадат жалба да заповядат.

По време на приемните регионалният представител на Комисията консултира хората, срещу които се проявява дискриминация и се нарушават техните граждански права и им оказва методическа помощ при подаване жалба. Факт е промененото разбиране за понятието „дискриминация“. Преди години често хората свързваха това понятие предимно с различните етнически групи. Сега номер едно сред оплакванията са неравното третиране по признаците „възраст“ и „увреждане“. Най-често оплакванията са свързани с недостъпна архитектурна среда, ТЕЛК решения и последиците от тях, дискриминация на работното място и др.

Комисията за защита от дискриминация е специализиран орган, призван да провежда държавната политика в областта на равните възможности и равното третиране на всички граждани на територията на Република България. Различията между хората, основани на пол, раса, етнос, религия, обществено положение, както и на какъвто и да било друг признак, не могат и не бива да стават причина за неравенство, привилегии или други прояви на нетолерантност. За постигането на тази нелека задача са необходими усилията на цялото гражданско общество.

 


Всички новини
Съобщение по ДОПК НИ-838-1/15.11.2019 г.
На основание чл.32, ал.4 от ДОПК (Данъчно-осигурителен процесуален кодекс), отдел „Местни приходи” в Община Твърдица публикува Съобщение за връчване на АУЗД № НИ-838-1/12.09.2 

пълният текст | Дата:2019-11-15
 
Съобщение по ДОПК НИ-888-1/15.11.2019 г.
На основание чл.32, ал.4 от ДОПК (Данъчно-осигурителен процесуален кодекс), отдел „Местни приходи” в Община Твърдица публикува Съобщение за връчване на АУЗД № НИ-888-1/30.09.2 

пълният текст | Дата:2019-11-15
 
Обява за военна служба по МЗ № ОХ-960 от 23.10.2019 г. за ВГС
 

пълният текст | Дата:2019-11-14
 
Обява за военна служба по МЗ № ОХ-999 от 05.11.2019 г. за ЦВО
 

пълният текст | Дата:2019-11-14
 
Процедура за подбор на кандидати за следната позиция: „Експерт „Здравен статус на ромите"
 

пълният текст | Дата:2019-11-14
 
Информация за обема на дървесината, която ще се предлага през 2020 г. на местни търговци
 

пълният текст | Дата:2019-11-14
 
Съобщение по ДОПК МПС-1271-1/13.11.2019 г.
На основание чл.32, ал.4 от ДОПК (Данъчно-осигурителен процесуален кодекс), отдел „Местни приходи” в Община Твърдица публикува Съобщение за връчване на АУЗД № МПС-1271-1/29.10 

пълният текст | Дата:2019-11-13
 
Съобщение № 6971
СЪОБЩЕНИЕ№ 6971гр.Твърдица, 13.11.2019 г.На основание чл.129, ал.2 от ЗУТ, /Закон за Устройство на Територията/ община Твърдица съобщава на заинтересуваните лица, че е из 

пълният текст | Дата:2019-11-13
 
Кметът на Община Твърдица и новият Общински съвет положиха клетва
Кметът Атанас Атанасов встъпи в длъжност за третия си мандат начело на Община Твърдица на 11 ноември. На първото заседание на новоизбрания общинския съвет за мандат 2019-2 

пълният текст | Дата:2019-11-12
 
Съобщение по ДОПК НИ-953-1/12.11.2019 г.
На основание чл.32, ал.4 от ДОПК (Данъчно-осигурителен процесуален кодекс), отдел „Местни приходи” в Община Твърдица публикува Съобщение за връчване на АУЗД № НИ-953-1/07.10.2 

пълният текст | Дата:2019-11-12
 
Новини: 1 ÷ 10 от 2527 Страници:  [ 1 ]  [ 2 ]  [ 3 ]  [ 4 ]  [ 5 ]  [ 6 ]  [ > ]  [ >> ]