18.11.2019 
     
     Общината
     Природни ресурси
     Инфраструктура
     Селско стопанство
     Бизнес
     Туризъм
     Наука и образование
     Култура и изкуство
     Спорт
     Партньори
     Новини
     Форум
     Анкети
     Фотогалерия
     Видео
     Контакти
8890 Твърдица,
пл. “Свобода” №1


Кмет: 0454/42220; 42311
Зам. - кмет: 0454/42900
Зам. - кмет: 0454/42310
Секретар:  0454/42221

Факс: 0454/ 44049

Председател на ОбС: 045119856

телефони на кметове на кметства:

Шивачево - 04593/2211;2194
Сборище - 04595/2211;2213
Оризари - 0454/44140;42145
Боров дол - 04597/2211;2214
Бяла паланка - 04592/2511;2514
Жълт бряг - 04597/2311;2242
Червенаковo - 04599/2211
Близнец със съставно с. Сърцево - 0454/99740
    
НОВИНИ ОТ ОБЩИНА ТВЪРДИЦА   

  

Актуално Кметът на Община Твърдица и новият Общински съвет положиха клетва
Обявление № 94-00-260 Дата:2019-08-07 


ОБЯВЛЕНИЕ
№ 94-00-260
гр.Твърдица, 07.08.2019 г.


Община Твърдица на основание чл.124а, ал.2 чл.124 б, ал.2, 4 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № 369/07.08.2019 год. с която е разрешено изработване на проект за частично изменение на ПУП – ПЗ /Подробен устройствен план – план за застрояване / за обхвата на УПИ - IV 2159, кв.63 по действащия ПУП на гр.Твърдица, общ.Твърдица, обл.Сливен одобрен със Заповед № 300 от 01.06.1983 г. и Заповед №336 / 24.04.2015г.на кмета на Община Твърдица, представляващ ПИ №72165.507.2159 по КК и КР на гр.Твърдица, община Твърдица, област Сливен.

Със заповедта може да се запознаете в стая № 21 ет.ІІІ в сградата на Общинска Администрация – Твърдица, община Твърдица област Сливен, пл. „Свобода” № 1.

ОТ ОБЩИНАТА

 


Всички новини
Съобщение по ДОПК НИ-838-1/15.11.2019 г.
На основание чл.32, ал.4 от ДОПК (Данъчно-осигурителен процесуален кодекс), отдел „Местни приходи” в Община Твърдица публикува Съобщение за връчване на АУЗД № НИ-838-1/12.09.2 

пълният текст | Дата:2019-11-15
 
Съобщение по ДОПК НИ-888-1/15.11.2019 г.
На основание чл.32, ал.4 от ДОПК (Данъчно-осигурителен процесуален кодекс), отдел „Местни приходи” в Община Твърдица публикува Съобщение за връчване на АУЗД № НИ-888-1/30.09.2 

пълният текст | Дата:2019-11-15
 
Обява за военна служба по МЗ № ОХ-960 от 23.10.2019 г. за ВГС
 

пълният текст | Дата:2019-11-14
 
Обява за военна служба по МЗ № ОХ-999 от 05.11.2019 г. за ЦВО
 

пълният текст | Дата:2019-11-14
 
Процедура за подбор на кандидати за следната позиция: „Експерт „Здравен статус на ромите"
 

пълният текст | Дата:2019-11-14
 
Информация за обема на дървесината, която ще се предлага през 2020 г. на местни търговци
 

пълният текст | Дата:2019-11-14
 
Съобщение по ДОПК МПС-1271-1/13.11.2019 г.
На основание чл.32, ал.4 от ДОПК (Данъчно-осигурителен процесуален кодекс), отдел „Местни приходи” в Община Твърдица публикува Съобщение за връчване на АУЗД № МПС-1271-1/29.10 

пълният текст | Дата:2019-11-13
 
Съобщение № 6971
СЪОБЩЕНИЕ№ 6971гр.Твърдица, 13.11.2019 г.На основание чл.129, ал.2 от ЗУТ, /Закон за Устройство на Територията/ община Твърдица съобщава на заинтересуваните лица, че е из 

пълният текст | Дата:2019-11-13
 
Кметът на Община Твърдица и новият Общински съвет положиха клетва
Кметът Атанас Атанасов встъпи в длъжност за третия си мандат начело на Община Твърдица на 11 ноември. На първото заседание на новоизбрания общинския съвет за мандат 2019-2 

пълният текст | Дата:2019-11-12
 
Съобщение по ДОПК НИ-953-1/12.11.2019 г.
На основание чл.32, ал.4 от ДОПК (Данъчно-осигурителен процесуален кодекс), отдел „Местни приходи” в Община Твърдица публикува Съобщение за връчване на АУЗД № НИ-953-1/07.10.2 

пълният текст | Дата:2019-11-12
 
Новини: 1 ÷ 10 от 2527 Страници:  [ 1 ]  [ 2 ]  [ 3 ]  [ 4 ]  [ 5 ]  [ 6 ]  [ > ]  [ >> ]