03.04.2020 
     
     Общината
     Природни ресурси
     Инфраструктура
     Селско стопанство
     Бизнес
     Туризъм
     Наука и образование
     Култура и изкуство
     Спорт
     Партньори
     Новини
     Форум
     Анкети
     Фотогалерия
     Видео
     Контакти
8890 Твърдица,
пл. “Свобода” №1


Кмет: 0454/42220; 42311
Зам. - кмет: 0454/42900
Зам. - кмет: 0454/42310
Секретар:  0454/42221

Факс: 0454/ 44049

Председател на ОбС: 045119856

телефони на кметове на кметства:

Шивачево - 04593/2211;2194
Сборище - 04595/2211;2213
Оризари - 0454/44140;42145
Боров дол - 04597/2211;2214
Бяла паланка - 04592/2511;2514
Жълт бряг - 04597/2311;2242
Червенаковo - 04599/2211
Близнец със съставно с. Сърцево - 0454/99740
    
НОВИНИ ОТ ОБЩИНА ТВЪРДИЦА   

  

Актуално Официална позиция на общинска администрация Твърдица
„ОСИГУРЯВАНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД 2016-2019” Дата:2019-07-08 

„ОСИГУРЯВАНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД 2016-2019”

Община Твърдица, в качеството си на партньорска организация продължава приема на заявления-декларации от лица, желаещи да бъдат включени като потребители на социалната услуга „Обществена трапезария” по проект „Осигуряване на топъл обяд в Община Твърдица”, процедура BG05FMOP001-03.02 „Осигуряване на топъл обяд-2016-2019“ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица.

Обществената трапезария ще предоставя топъл обяд всеки календарен ден от седмицата до 31 декември 2019 г.

Право да подават заявления-декларации за ползване на услугата имат лицата,попадащи в следните целеви групи:

Основна целева група:

лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане;

лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях, установено от Дирекция „Социално подпомагане“;

самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии - за осигурителен стаж и възраст; за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, несвързани с трудова дейност;

скитащи и бездомни деца и лица.

лица от уязвими групи - граждани на трети страни, по смисъла на § 1., т.17 от Допълнителни разпоредби от Закона за убежището и бежанците.

При неполучен топъл обяд, който отговаря на сроковете и условията за съхранение, той ще бъде разпределен на представители от следната допълнителна целева група:

Лица и семейства, подпомагани по Наредба № РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целеви помощи за отопление, за отоплителния сезон, предхождащ предоставянето на помощта;

Майки (осиновителки), които получават месечни помощи за отглеждане на дете до една година, по реда на чл. 8, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца (ЗСПД);

Лица и семействата, получили еднократна целева помощ за покриване част от разходите в началото на учебната година, по чл. 10а от ЗСПД;

лица и семейства, получили еднократни или месечни помощи, предназначени за превенция и реинтеграция, отглеждане на детето при близки и роднини и в приемни семейства по реда и условията на Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето.

Лица и семейства, инцидентно пострадали от бедствия и аварии при форсмажорни обстоятелства, подпомогнати с еднократна помощ по реда на чл. 16 от ППЗСП, въз основа на установеното индивидуално ниво на материално лишение;

лица и семейства, настанени в приюти и домове за временно настаняване.

конкретни представители от целевата група по т.1., които не са включени в основната целева група на съответната трапезария .

Храната се приготвя от регистриран доставчик на услугата „Обществена трапезария” и се доставя в предварително избрани пунктове на територията на населените места в община Твърдица. Дейността обхваща до 830 потребители.

Документи за кандидатстване:

- Заявление-декларация за ползване на услугата – (образец);

- Документ за самоличност – (за справка);

- ТЕЛК решение (ако е налично).

Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. Заявлениe-декларация за кандидатстване за социалната услуга „Обществена трапезария” може да бъде изтеглено от тук или да бъде получено на хартия от 13.00 ч. до 17.00 ч. на адрес гр.Твърдица, пл.”Свобода”№5 (Сградата на бившето минно общежитие),ет.1 в стая № 5, както и в кметствата по населените места на Община Твърдица.

Лице за контакти: Радостина Бакалова-Петкова,тел.0878735341

 


Всички новини
Безплатен интернет
Общинска администрация Твърдица уведомява гражданите и гостите на община Твърдица, че от 01.04.2020 г. има безплатен Wi-Fi достъп в района на сградата на общинска администрация Твъ 

пълният текст | Дата:2020-04-02
 
Официална позиция на общинска администрация Твърдица
Уважаеми съграждани,Във връзка с взетата проба от жител на гр. Твърдица по съмнение за заболяване от корона вирус Ви уведомяваме, че община Твърдица има официално потвърждение от к 

пълният текст | Дата:2020-03-31
 
Официална позиция на Общинска администрация гр. Твърдица. Добрата новина.
Общинска администрация Твърдица използва възможността да благодари за благородната инициатива на учителите от СОУ „Неофит Рилски” гр. Твърдица, които с личен труд и средства израб 

пълният текст | Дата:2020-03-31
 
Официална позиция на общинска администрация Твърдица
Уважаеми съграждани, Общинска администрация Твърдица Ви уведомява своевременно, че във връзка със съмнения за заболяване от корона вирус, от жител на гр. Твърдица е взета проба. 

пълният текст | Дата:2020-03-30
 
Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ)
Държавна агенция „Електронно управление” /ДА „ЕУ”/ поддържа и администрира Системата за сигурно електронно връчване (https://edelivery.egov.bg/) и активно информира всички потребит 

пълният текст | Дата:2020-03-27
 
Заповед РД-01-153 на Министъра на здравеопазването
 

пълният текст | Дата:2020-03-27
 
Инструкции във връзка със Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. касаещи COVID-19 ( Коронавируса )
 

пълният текст | Дата:2020-03-27
 
Брошура и постер за коронавируса / COVID-19 /
 

пълният текст | Дата:2020-03-27
 
Кмета на Община Твърдица дари 500 лв. лични средства на МБАЛ „Д-р Иван Селимински” – гр. Сливен
Ръководството на МБАЛ „Д-р Иван Селимински” гр. Сливен изказва дълбока благодарност към гражданите и фирмите, които продължават да даряват средства на болницата. На 17.03.2020 г.  

пълният текст | Дата:2020-03-27
 
Официално обръщение на общинска администрация Твърдица
Уважаеми съграждани, Общинска администрация Твърдица активно работи за подобряване на инфраструктурата във всички населени места от общината. Изграждат се изцяло наново и се асфал 

пълният текст | Дата:2020-03-27
 
Новини: 1 ÷ 10 от 2703 Страници:  [ 1 ]  [ 2 ]  [ 3 ]  [ 4 ]  [ 5 ]  [ 6 ]  [ > ]  [ >> ]