18.08.2019 
     
     Общината
     Природни ресурси
     Инфраструктура
     Селско стопанство
     Бизнес
     Туризъм
     Наука и образование
     Култура и изкуство
     Спорт
     Партньори
     Новини
     Форум
     Анкети
     Фотогалерия
     Видео
     Контакти
8890 Твърдица,
пл. “Свобода” №1


Кмет: 0454/42220; 42311
Зам. - кмет: 0454/42900
Зам. - кмет: 0454/42310
Секретар:  0454/42221

Факс: 0454/ 44049

Председател на ОбС: 045119856

телефони на кметове на кметства:

Шивачево - 04593/2211;2194
Сборище - 04595/2211;2213
Оризари - 0454/44140;42145
Боров дол - 04597/2211;2214
Бяла паланка - 04592/2511;2514
Жълт бряг - 04597/2311;2242
Червенаковo - 04599/2211
Близнец със съставно с. Сърцево - 0454/99740
    
НОВИНИ ОТ ОБЩИНА ТВЪРДИЦА   

  

Актуално Традиционен събор „Хайдушка поляна”
Община Сливен - Партньор по проект Дата:2019-04-17 Партньори:
Сдружение „Паралел“

Регионален център за икономическо развитие гр. Сливен

Община Сливен

Проектът си поставя за цел да обучи 98 лица (безработни и работещи), желаещи да развиват собствен бизнес, да планират и стартират самостоятелна стопанска дейност. Цели се подпомаганите целеви групи да получат комплекс от услуги, които да ги подпомогнат в разработката и преценката на предприемаческите им идеи, да придобият нужните за управлението и развитието на бизнеса знания и умения и да бъдат подпомогнати в превръщането на бизнес идеите в жизнеспособни бизнес планове за реализация на стопанска дейност.

Друга цел на проектното предложение е да се окаже съдействие на бенефициентите от целевата група в търсене на подходящи източници на финансиране, достъп до юридически, счетоводни и данъчни услуги и подкрепа за започване на стопанска дейност. Очаква се новорегистрираните фирми да имат възможност да ползват ваучери, които да им осигуряват безплатно счетоводно обслужване, достъп до безплатни юридически, данъчни, финансови и др. консултации.

Специфични цели на проекта:

1) Подготовка и мотивиране на лица, желаещи да развиват собствен бизнес за планиране и стартиране на самостоятелна стопанска дейност и самонаемане;

2) Предоставяне на специализирано обучение, което да подпомогне целевите групи в разработката и преценката на предприемаческите им идеи, придобиването на нужни за управлението и развитието на бизнеса знания и умения и разработването на бизнес идеите в жизнеспособни планове за реализация на реална стопанска дейност;

3) Предоставяне на комплексни индивидуални консултации и подкрепа за започване на реална стопанска дейност и намиране на подходящи източници на финансиране, достъп до услуги и менторство за развитие на бизнес.

4) Осигуряване на устойчива заетост на безработни и неактивни лица;

С реализирането на проекта се предвижда да се допринесе за решаването на следните идентифицирани нужди и проблеми на представителите на целевите групи:

1. Ще се спомогне за осигуряването на трайна заетост, адекватна на професионалните квалификации и степен на образование на кандидата, на част от включените в проекта;

2. Ще се осигури допълнителна квалификация и специализирано обучение по предприемачество;

3. Ще се създадат условия за включване в заетост на лица от рискови групи в т.ч. безработни или неактивни лица до 29 г. вкл., над 54 г.

Като резултат от проекта се очаква да бъдат създадени 24 фирми.

Линк към сайта на проекта

 


Всички новини
Съобщение № 94-00-846
СЪОБЩЕНИЕ№ 94-00-846гр.Твърдица, 15.08.2019 г.Община Твърдица на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за частично изменение на ПУП – ПР /Подробен устройст 

пълният текст | Дата:2019-08-15
 
Консултации с местните ръководства на политически партии и коалиции
 

пълният текст | Дата:2019-08-14
 
Съобщение по ДОПК НИ-808-1/14.08.2019 г.
На основание чл.32, ал.4 от ДОПК (Данъчно-осигурителен процесуален кодекс), отдел „Местни приходи” в Община Твърдица публикува Съобщение за връчване на АУЗД № НИ-808-1/18.07.2 

пълният текст | Дата:2019-08-14
 
Протокол от проведена процедура и сключен договор за обект № 1922
Протокол от проведена процедура за обект № 1922Сключен договор за обект № 1922 

пълният текст | Дата:2019-08-12
 
Обява по МЗ № ОХ-682 от 25.07.2019 г. за НВУ-КВС
 

пълният текст | Дата:2019-08-09
 
Обява по МЗ № ОХ-679 от 25.07.2019 г. за ВВМУ-КВС
 

пълният текст | Дата:2019-08-09
 
Обява по МЗ № ОХ-655 от 17.07.2019 г. за НГЧ
 

пълният текст | Дата:2019-08-09
 
Земляческа среща в село Запалня - 7 септември 2019 г.
 

пълният текст | Дата:2019-08-08
 
Съобщение по ДОПК НИ-785-1/08.08.2019 г.
На основание чл.32, ал.4 от ДОПК (Данъчно-осигурителен процесуален кодекс), отдел „Местни приходи” в Община Твърдица публикува Съобщение за връчване на АУЗД № НИ-785-1/13.06.2 

пълният текст | Дата:2019-08-08
 
Заповед за класиране от проведена процедура за обект № 1922
 

пълният текст | Дата:2019-08-07
 
Новини: 1 ÷ 10 от 2408 Страници:  [ 1 ]  [ 2 ]  [ 3 ]  [ 4 ]  [ 5 ]  [ 6 ]  [ > ]  [ >> ]