24.05.2019 
     
     Общината
     Природни ресурси
     Инфраструктура
     Селско стопанство
     Бизнес
     Туризъм
     Наука и образование
     Култура и изкуство
     Спорт
     Партньори
     Новини
     Форум
     Анкети
     Фотогалерия
     Видео
     Контакти
8890 Твърдица,
пл. “Свобода” №1


Кмет: 0454/42220; 42311
Зам. - кмет: 0454/42900
Зам. - кмет: 0454/42310
Секретар:  0454/42221

Факс: 0454/ 44049

Председател на ОбС: 045119856

телефони на кметове на кметства:

Шивачево - 04593/2211;2194
Сборище - 04595/2211;2213
Оризари - 0454/44140;42145
Боров дол - 04597/2211;2214
Бяла паланка - 04592/2511;2514
Жълт бряг - 04597/2311;2242
Червенаковo - 04599/2211
Близнец със съставно с. Сърцево - 0454/99740
    
НОВИНИ ОТ ОБЩИНА ТВЪРДИЦА   

  

Актуално ПЪРВИ ЮНИ - ПРАЗНИК НА ДЕТЕТО
Община Сливен - Партньор по проект Дата:2019-04-17 Партньори:
Сдружение „Паралел“

Регионален център за икономическо развитие гр. Сливен

Община Сливен

Проектът си поставя за цел да обучи 98 лица (безработни и работещи), желаещи да развиват собствен бизнес, да планират и стартират самостоятелна стопанска дейност. Цели се подпомаганите целеви групи да получат комплекс от услуги, които да ги подпомогнат в разработката и преценката на предприемаческите им идеи, да придобият нужните за управлението и развитието на бизнеса знания и умения и да бъдат подпомогнати в превръщането на бизнес идеите в жизнеспособни бизнес планове за реализация на стопанска дейност.

Друга цел на проектното предложение е да се окаже съдействие на бенефициентите от целевата група в търсене на подходящи източници на финансиране, достъп до юридически, счетоводни и данъчни услуги и подкрепа за започване на стопанска дейност. Очаква се новорегистрираните фирми да имат възможност да ползват ваучери, които да им осигуряват безплатно счетоводно обслужване, достъп до безплатни юридически, данъчни, финансови и др. консултации.

Специфични цели на проекта:

1) Подготовка и мотивиране на лица, желаещи да развиват собствен бизнес за планиране и стартиране на самостоятелна стопанска дейност и самонаемане;

2) Предоставяне на специализирано обучение, което да подпомогне целевите групи в разработката и преценката на предприемаческите им идеи, придобиването на нужни за управлението и развитието на бизнеса знания и умения и разработването на бизнес идеите в жизнеспособни планове за реализация на реална стопанска дейност;

3) Предоставяне на комплексни индивидуални консултации и подкрепа за започване на реална стопанска дейност и намиране на подходящи източници на финансиране, достъп до услуги и менторство за развитие на бизнес.

4) Осигуряване на устойчива заетост на безработни и неактивни лица;

С реализирането на проекта се предвижда да се допринесе за решаването на следните идентифицирани нужди и проблеми на представителите на целевите групи:

1. Ще се спомогне за осигуряването на трайна заетост, адекватна на професионалните квалификации и степен на образование на кандидата, на част от включените в проекта;

2. Ще се осигури допълнителна квалификация и специализирано обучение по предприемачество;

3. Ще се създадат условия за включване в заетост на лица от рискови групи в т.ч. безработни или неактивни лица до 29 г. вкл., над 54 г.

Като резултат от проекта се очаква да бъдат създадени 24 фирми.

Линк към сайта на проекта

 


Всички новини
Проект на Наредба за изменение на Наредбата за управление на Общински Горски Територии собственост на Община Твърдица
Община Твърдица уведомява всички заинтересовани лица, че е изготвен и публикуван на 23.05.2019 г. на интернет страницата на общината Проект на Наредба за изменение на Наредбата за  

пълният текст | Дата:2019-05-23
 
СЪОБЩЕНИЕ
Уведомяваме Ви , че от 27.05.2019 год. до 31.05.2019 г. на територията на Община Твърдица ще се извърши обработка на тревните площи срещу кърлежи и третиране срещу комари и бълхи  

пълният текст | Дата:2019-05-23
 
Заповед за определяне на секции за гласуване на хора с увреждания
 

пълният текст | Дата:2019-05-21
 
ПЪРВИ ЮНИ - ПРАЗНИК НА ДЕТЕТО
 

пълният текст | Дата:2019-05-20
 
Обявление № 94-00-598
ОБЯВЛЕНИЕ№ 94-00-598гр.Твърдица, 20.05.2019 г.Община Твърдица на основание чл.124а, ал.2 чл.124 б, ал.2,4 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № 237/ 20.05.2019 год. с която е р 

пълният текст | Дата:2019-05-20
 
Обявление № 94-00-824
ОБЯВЛЕНИЕ№ 94-00-824гр.Твърдица, 20.05.2019 г.Община Твърдица на основание чл.124а, ал.2 чл.124 б, ал.2,4 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № 238/20.05.2019 год. с  

пълният текст | Дата:2019-05-20
 
ПУП – ПР за обхвата на УПИ -III „за комплексно жилищно строителство” в кв.52 по действащия ПУП – ПРЗ на гр.Шивачево, одобрен със Заповед № 312/ 12.05.1987 год. и Заповед № 374 от 13.09.2018 год.
СЪОБЩЕНИЕ от 16.05.2019 год. Община Твърдица на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ и при условията на чл.61 ал.3 от Административнопроцесуален кодекс обявява на заинтересувани 

пълният текст | Дата:2019-05-16
 
Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. 

пълният текст | Дата:2019-05-15
 
Покана за 52-то редовно заседание на Общински съвет – Твърдица
ПОКАНА№ 52гр. Твърдица, 09.05.2019 г. На основание на чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 62, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Твърдица, неговите 

пълният текст | Дата:2019-05-10
 
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти общинска собственост
Общинска администрация гр. Твърдица обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти общинска собственост, както следва: гр. Твърдица1. Общински терен № 72165.5 

пълният текст | Дата:2019-05-10
 
Новини: 1 ÷ 10 от 2339 Страници:  [ 1 ]  [ 2 ]  [ 3 ]  [ 4 ]  [ 5 ]  [ 6 ]  [ > ]  [ >> ]