13.12.2018 
     
     Общината
     Природни ресурси
     Инфраструктура
     Селско стопанство
     Бизнес
     Туризъм
     Наука и образование
     Култура и изкуство
     Спорт
     Партньори
     Новини
     Форум
     Анкети
     Фотогалерия
     Видео
     Контакти
8890 Твърдица,
пл. “Свобода” №1


Кмет: 0454/42220; 42311
Зам. - кмет: 0454/42900
Зам. - кмет: 0454/42310
Секретар:  0454/42221

Факс: 0454/ 44049

Председател на ОбС: 045119856

телефони на кметове на кметства:

Шивачево - 04593/2211;2194
Сборище - 04595/2211;2213
Оризари - 0454/44140;42145
Боров дол - 04597/2211;2214
Бяла паланка - 04592/2511;2514
Жълт бряг - 04597/2311;2242
Червенаковo - 04599/2211
Близнец със съставно с. Сърцево - 0454/99740
    
НОВИНИ ОТ ОБЩИНА ТВЪРДИЦА   

  

Актуално Грейнаха светлините на коледната елха в Твърдица
Съобщение № 5905 Дата:2018-12-03 


СЪОБЩЕНИЕ
№ 5905
гр.Твърдица, 03.12.2018 г.


На основание чл.129, ал.2 от ЗУТ, община Твърдица съобщава на заинтересуваните лица, че е издадена заповед за одобрен проект за изменение на Подробен Устройствен План /ПУП/ план за застрояване /ПЗ/ за ПИ 094024, местност „Върбалака” землище с.Червенаково,община Твърдица област Сливен за преотреждането на имота за „къмпинг,курортен комплекс,атракциони и рекреация” с начин на застрояване- свободно в рамките на ПИ,отразено с ограничителни линии на застрояване и отстоящо на минимум 3 метра от границите на съседните ПИ и полския път, с устройствени показатели: плътност на застрояване max .-30%, Кинт-max 1,5,плътност на озеленяване –min. 20%, височина -1-3 /3-10 м/.

Проектът е на разположение всеки работен ден в стая № 21,ет.3 в сградата на Община Твърдица,област Сливен, пл.”Свобода”№1

На основание чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения по заповедта в 14-дневен срок от настоящото съобщение чрез Общинска администрация Твърдица до Административен съд Сливен.

ОТ ОБЩИНАТА

 


Всички новини
Обява по МЗ № ОХ-972 от 03.12.2018 г. за НВУ-КВС
 

пълният текст | Дата:2018-12-10
 
Покана за 46-то извънредно заседание на Общински съвет – Твърдица
ПОКАНА На основание на чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 63, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Твърдица, неговите комисии и взаимодействието му  

пълният текст | Дата:2018-12-06
 
Грейнаха светлините на коледната елха в Твърдица
На 5 декември 2018 г. грейнаха светлините на коледната елха и празничната украса в Твърдица. Тържеството беше организирано от Община Твърдица и НЧ „Св. Св. Кирил и Методий 1914”. В 

пълният текст | Дата:2018-12-06
 
Обява по МЗ № ОХ-909 от 09.11.2018 г. за ВВС
 

пълният текст | Дата:2018-12-04
 
Съобщение № 8226
СЪОБЩЕНИЕ№ 8226гр.Твърдица, 03.12.2018 г. На основание § 4, ал.1 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ, съобщаваме, че е издадено Разрешение за строеж № 30/29.11.2018г. за обект „ДОП 

пълният текст | Дата:2018-12-03
 
Съобщение № 5905
СЪОБЩЕНИЕ№ 5905гр.Твърдица, 03.12.2018 г. На основание чл.129, ал.2 от ЗУТ, община Твърдица съобщава на заинтересуваните лица, че е издадена заповед за одобрен проект за измен 

пълният текст | Дата:2018-12-03
 
Покана за коледно шоу
 

пълният текст | Дата:2018-12-03
 
Съобщение № 7495
СЪОБЩЕНИЕ№ 7495гр.Твърдица, 03.12.2018 г.Община Твърдица на основание чл. 128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП-ПР за обхвата на УПИ X-231, XI-231, IX-230 и XII- 

пълният текст | Дата:2018-12-03
 
Съобщение № 6770
СЪОБЩЕНИЕ№ 6770гр.Твърдица, 03.12.2018 г. Община Твърдица на основание чл. 128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за частично изменение на ПУП-ПР за обхвата на УПИ XII-6 

пълният текст | Дата:2018-12-03
 
Съобщение № 2989
СЪОБЩЕНИЕ№ 2989гр.Твърдица, 29.11.2018 г. Община Твърдица на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед за одобрен проект за изменение на ПУП – ПР за обхвата на  

пълният текст | Дата:2018-11-29
 
Новини: 1 ÷ 10 от 2190 Страници:  [ 1 ]  [ 2 ]  [ 3 ]  [ 4 ]  [ 5 ]  [ 6 ]  [ > ]  [ >> ]