20.04.2018 
     
     Общината
     Природни ресурси
     Инфраструктура
     Селско стопанство
     Бизнес
     Туризъм
     Наука и образование
     Култура и изкуство
     Спорт
     Партньори
     Новини
     Форум
     Анкети
     Фотогалерия
     Видео
     Контакти
8890 Твърдица,
пл. “Свобода” №1


Кмет: 0454/42220; 42311
Зам. - кмет: 0454/42900
Зам. - кмет: 0454/42310
Секретар:  0454/42221

Факс: 0454/ 44049

Председател на ОбС: 045119856

телефони на кметове на кметства:

Шивачево - 04593/2211;2194
Сборище - 04595/2211;2213
Оризари - 0454/44140;42145
Боров дол - 04597/2211;2214
Бяла паланка - 04592/2511;2514
Жълт бряг - 04597/2311;2242
Червенаковo - 04599/2211
Близнец със съставно с. Сърцево - 0454/99740
    
НОВИНИ ОТ ОБЩИНА ТВЪРДИЦА   

  

Актуално Покана за ВЕЛИКДЕН
50 години Социален дом в гр. Твърдица Дата:2010-09-03 

50 години Социален дом в гр. Твърдица

Разкрит през 1960 год.. на територията на бивша взривна фабрика, домът изминава труден път по преустройство на сградите за нуждите на социално заведение, което да обслужва възрастни хора с умствени и психични увреждания. В началото тук съжителстват Дом за мъже с душевни недъзи и Трудово възпитателно училище “Макаренко” .

 Днес домът в Твърдица е едно модерно социално заведение, в което са настанени 220 потребители, мъже, над 18 год. възраст, с различна степен на умствена недостатъчност и психични разстройства. За здравето и  ежедневните потребности на настанените лица се грижи квалифициран медицински персонал – психиатър, общопрактикуващ лекар, стоматолог, медицински фелдшери и сестри, социални работници, трудотерапевти, групови отговорници и лични асистенти. С лицата, имащи потребности от специализирана помощ, работят логопед, психолог и учител. Осигурено е 24 часово дежурство. Хигиената поддържат хигиенисти, бръснари, перачи. Храната се приготвя от персонала в кухня, а храненето се извършва в столова на две смени. Работещите с социалното заведение 114 души са се посветили на грижата за увредените хора с различни проблеми и потребности, насочват ги , мотивират ги в ежедневните дейности чрез преки контакти и ангажиране в отделни дейности. Провежда се трудотерапия по различни направления: ерготерапия, дърводелство и изработване на домакински метли, битов труд и хигиена, цветарство, моделиране, конструктивна работа, музико и игротерапия, мъжка певческа и мъжка танцова група, занимателни дейности, компютри, готварство и кулинария, спортни занимания и др. Много са организираните развлекателни и увеселителни мероприятия с потребителите – исторически, опознавателни и развлекателни екскурзии в страната и чужбина, спортни турнири и участия в специалните игри за увредени хора , излети, походи, рожденни дни, отбелязване на официални празници и др.

На 2 септември 2010 г. Социален дом гр. Твърдица отбеляза своя 50-год. юбилей. Празника откри директорът на дома г-н Кольо Колев със приветствие към многобройните гости – кмета на Община Твърдица г-жа Катя Дойчева, зам. министъра на спорта г-н Иван Ценов, Областния управител г-н Марин Кавръков, Мартин Браунеръководител на проект „Помощи за Източна Европа” гр.Билефелд , Германия; Крис и Браен – представители на английска даритилска фондация, Генка Колева – председател на фондация „Инициатива-съпричастност”, директори на социалните домове от с.Кошарица - Община Несебър, от с. Лозево, област Шумен, гр. Шумен, с. Баня – Община Нова Загора, на защитено жилище в гр. Нова Загора, бивши служители и работници на дома и др.

Приветствия за юбилея поднесоха Областният управител г-н Кавръков, представителите на чуждестранните дарителски фондации, ръководителите на сродни социални заведения.

Програмата на празника продължи с разходка из дома, в която гостите имаха възможност да разгледат спалните помещения, занимални, кабинети, работилници, места за отдих, да се запознаят с условията и придобивките за домуващите, в следствие на интензивните строителни и ремонтни дейности по различни проекти в последните години, работата целия екип на дома и потребителите.

По обяд бе отслужен празничен водосвет за здраве и благоденствие от отец Иван. Към празника до късния следобяд се присъединяваха нови и нови гости, дошли да почетат юбилярите. В дома пристигна и д-р Румяна Желева- зам. председател на ЕНП, която се срещна с дарителите от Германия.

Тържеството продължи вечерта в голямата зала на НЧ „Св.Св.Кирил и Методий, 1914” с празничен концерт, с участието на потребителите и служителите на дома. Вълнуващо поздравление към тях поднесе директорът на дома г-н Колев. Кметът на Община Твърдица г-жа Катя Дойчева удостои с почетен знак – плакет на град Твърдица Социалния дом , за принос в развитието на социалните услуги за хора с увреждания. Почитен знак получи и Мартин Браунеръководител на проект „Помощи за Източна Европа” гр.Билефелд , Германия за огромната дарителска дейност и принос в развитието на социалните услуги за хора със специфични потребности. Поздравителен адрес поднесе и г-жа Тотка Костова-директор на дирекция  „Социално подпомагане” гр.Сливен.

Гостите се насладиха на изпълненията на група за художествено слово, с р-л Петър Трухчев; мъжка певческа група, с р-л Белчо Иванов; мъжка танцова група и женски танцов състав от служителите с р-л Иван Вълчев, съпроводени от изпълненията на оркестър„Загоре” гр. Стара Загора.

Веселото настроение и празничната атмосфера се пренесе на открито в парка под читалището, където продължи до късно вечерта с кръшни хора, в които се включиха участниците в празничната програма и гостите. За домуващите вечерта продължи с дискотека.

Общинска администрация – гр.Твърдица

50 години Социален дом в гр. Твърдица
(Материал, предоставен от Социален дом )

 Началото на дейността на дома е поставено от Петър Крълев през 1960г. и продължено от Иван Йорданов до 1992 год. От 1992 год. до сега е под ръководството на Кольо Колев . Това са все години, изпълнени с преодоляване на много трудности, години на съграждане, на трупане на ценен опит в разнообразната дейност. Всяка година е стъпка напред за подобряване условията на живот и обслужване на домуващите, на хуманна грижа към тях, което е смисъл на дейността на дома.

През 1960 година сградите на територията на бившата частна фабрика за взривни материали са изоставени и започват да се преустройват за нуждите на социално заведение, което да обслужва възрастни хора с умствени и психични увреждания. В началото тук съжителстват Дом за мъже с душевни недъзи  и Трудово възпитателно училище “Макаренко” .

Периодът 1960 – 1985 изпълнен с много трудности и предизвикателства . Разкриват се от насипи са сградите, които са под купища пръст,( поради естеството на производството). Районът е почистен от бурени и храсти. .Извършва се електрификация и изграждане на водопровод, строи се мост над реката. Построени са стопански сгради, открива се помощно стопанство към Дома.

К.Колев : „Постъпих на работа като Директор на Дома през 1992 година. Това бяха най - трудните години на прехода – хуманитарна катастрофа. Чудихме се от къде да започнем. На първо място беше задачата да спасим домуващите от глад. Запазихме и доразвихме създаденото от предишното ръководство помощно стопанство, което спомогна да преодолеем трудностите. Обработвахме 150 дка ниви и градини, от които добивахме фураж и отглеждахме животни . Имахме и зеленчукова градина .

В това време липсваха дрехи и обувки. Чрез дарения от армията, настанените лица бяха облечени и обути. Търсихме дарители и спонсори , най вече извън страната. Благодарение на Немска благотворителна организация “БЕТЕЛ”, с представител дякон Мартин Брауне , която оцени нашите усилия, бяха доставени осем ТИР-а хуманитарни помощи и спалните помещения се оборудваха с легла, шкафчета, маси, столове и гардероби. Получихме постелъчно бельо, дрехи и обувки, инвалидни колички и пособия.

След тези трудни за оцеляване няколко години, започнахме да насочваме усилията си към подобряване условията за живот. Част от сградите бяха ремонтирани, други реконструирани и новопостроени .

С решение на Общинския съвет - Твърдица и Заповед на Агенция за социално подпомагане, считано от 01.01.2005 година, се извърши преструктруиране. Закрит бе Дом за възрастни с умствена изостаналост и се разкриха Дом за възрастни с умствена изостаналост, с капацитет 100 места и Дом за възрастни с психични разстройства, с капацитет 120 места. Увеличи се числеността на персонала .

 В района са разположени административна сграда, 9 броя спални помещения, оборудвани и обзаведени, дневни, трудотерапевтични кабинети и работилници, кухненски блок, пералня, складови помещения.

Чрез участие в програми и проекти за потребителите е осигурена достъпна и добре поддържана битова и околна среда.

С финансовата подкрепа на МТСП фонд “Регионални инициативи на общините, чрез съдействие на фондация “Социална защита” пред 2002 година в ДВУИ и ДВПР се построи нова сграда - спално помещение за 50 легла, което вече се обитава. Проектът е на стойност 256 120.20 лв. финансиран от Фонда в т.ч. участието на Община Твърдица е в размер на 30166.00 лв. Изпълнител на обекта е фирма „Кариатида” Сливен .

През 2001 година ФРИО и с участие на общината се направи основен ремонт на спално № 7 с 30 легла, както и дневна за потребителите на обща стойност 56 472.00 лв. Изпълнител „Стройком” 97 ООД Н.Загора.

2001 година е построена нова сграда - спално пето - помещение на стойност 44 390.00 лева в т.ч.делът на общината е в размер на 2300 .00 лева.Изпълнител на обекта е „Стройком 97 “ ООД – Нова Загора .

През от м.юни до 19 .09.2006 година по Проект „Красива България” на МТСП с финансовата подкрепа на Кралство Нидерландия се изгради обект „Перално помещение с котелно” в ДВУИ и ДВПР на стойност 130.000 лв и оборудване с професионални перални машини , сушилни и една гладачна машина – каландър със средства на общината.

През 2006 година  също по Проект „Красива България” на МТСП с участие на Община Твърдица се извърши основен ремонт на първо и второ спални помещения на стойност 141,960 лв., с което се подобриха условията и качеството на живот на част от потребителите.

През 2008 година от СИФ – МТСП и Община Твърдица се извърши ремонт и реконструкция на ОСМО спално помещение на стойност 375 687 лв.

През 2009 година от СИФ - МТСП и Община Твърдица започна ремонт и реконструкция на Здравна служба, който и сега продължава.

През 2009 година  „Красива България” се извърши основен ремонт, преустройство и пристрояване на шесто спално помещение на стойност 406 000 лева. Изпълнението на проектите е за по 4 – 5 месеца на обект. Активно е участието на персонала и 30 – 35 лица от потребителите на социални услуги от институцията

Със собствени средства и сили са извършени ремонти по бордюри и тротоари, подмяна на водопроводна и ел. мрежа , както и ремонти по сгради.

В момента се извършва подмяна на дограма и ремонт в ново спално помещение по проект, финансиран от Американското посолство.

До края на 2010 година ще се извърши ремонт и реконструкция на кухненски блок .

За миналото и сега само можем да кажем , че най-важни за нас за хората с увреждания , които се нуждаят от нашата помощ. Те са специални хора. Ние ежедневно им показваме, че ги подкрепяме; учим ги , мотивираме ги да се справят и да участват в различни дейности. Нашата дейност е не просто социална услуга , а ангажиране на потребителите в ежедневните дейности на Дома.

А персоналът е този, който осъществява прекия контакт с тях по различни проблеми . Обучението по програми на Английската организация , чрез Фондация „Инициатива съпричастност” Сливен , представлявана от г-жа Генка Иванова и участие в различни семинари, допринася за изграждане на умения за работа с увредени хора със специфични нужди , уважение и зачитане на личното им достойнство.

Ние все повече се убеждаваме, че с едно добро партньорство може да се върви напред.

Домът поддържа контакти с благотворителни организации в гр.Билефелд – Бетел Германия по проект „Помощи за Източна Европа” чрез г-н Мартин Брауне , Фондация „Инициатива съпричастност” – Англия , чрез г-жа Генка Иванова гр.Сливен, ОблС  на БЧК – Сливен, НЦР „Свети Георги” гр.Поморие и други частни дарители. През 2003 и 2007 година м.октомври работна група от ДВУИ и ДВПР от по  6 човека посетиха за една седмица социални заведения в гр.Билефелд Германия, където е най - голямата социална организация “БЕТЕЛ”. Групите бяха изцяло на издръжка на приемащата страна.

Днес в двете институции са настанени общо 220 лица над 18 годишна възраст с различна степен на умствена недостатъчност и психични разстройства.

ДВУИ и ДВПР  се ръководят от Директор. За здравето и  ежедневните потребности  на настанените лица се грижи  квалифициран медицински персонал – психиатър , общопрактикуващ лекар , стоматолог , медицински фелдшери и сестри, социални работници, трудотерапевти, групови отговорници и лични асистенти. 

  С лицата, имащи потребности от специализирана помощ, работят    логопед, психолог и учител.

  Осигурено е 24 часово дежурство .

  Хигиената поддържат хигиенисти , бръснари , перачи  .

  Храната се приготвя от персонала в кухня по калкулации от хранителния отдел и храненето се извършва в столова на две смени .

Всички те просто са избрали да се грижат за увредените хора с различни проблеми и ценности, да ги насочват , да ги мотивират в ежедневните дейности , чрез преки контакти и ангажиране в отделни дейности – помощ в различни  звена , запазвайки тяхното достойнство. 

Провежда се трудотерапия по различни направления:

- Ерготерапия

- Дърводелство и домакински метли

- Битов труд и хигиена

- Цветарство

- Моделиране конструктивна работа

- Музико и игротерапия – мъжка певческа и мъжка танцова групи.

- Занимателни дейности

- Компютри

- Готварство и кулинария.

- Спортни занимания .

- Социална рехабилитация  - групи в НЦР „Свети Георги „ гр.Поморие.

Много са организираните развлекателни и увеселителни мероприятия с потребителите – исторически , опознавателни и развлекателни екскурзии в страната и чужбина , спортни турнири  и участия в специалните игри  за  увредени хора , излети , походи , рожденни дни, отбелязване на официални  и религиозни празници  и други.

Интегрирахме група от 13 потребители в Защитено жилище Котел и СУПЦ Горна Оряховица. Реинтегрирани в семейна среда 4 .

За самостоятелно организиране на свободното време са налице аудио и видео техника , абонамент на вестници и списания и достатъчно голям район за разходки и контакти с приятели .

Днес ние се опитваме да гледаме с реализъм и оптимистично на предизвикателствата. Това означава , че има смисъл от нашата работа, защото това е основа на целите, защото от добрина и човечност винаги ще има нужда.

Нашата работа е хуманна, а хуманното, доброто, човешкото отношение към хората с увреждания  са нужни за нашето съвремие.

Хората с увреждания са едни от нас – да опитаме да ги разберем.

Нека всички заедно , като огромен и сплотен екип да направим така, че  Социален дом Твърдица да стане една съвременна европейска институция.

02.09.2010

гр.Твърдица                              ДИРЕКТОР ДВУИ и ДВПР:

 

Снимков материал – тук

 


Всички новини
„Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“
Във връзка с подготовката на  проектно предложение по схемата за „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“  

пълният текст | Дата:2018-04-20
 
Проект на Наредба за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Твърдица
Община Твърдица уведомява всички заинтересовани лица, че е изготвен и публикуван на 17.04.2018 г. на интернет страницата на общината Проект на Наредба за изменение на Наредбата за  

пълният текст | Дата:2018-04-17
 
Покана за 36-то редовно заседание заседание на Общински съвет – Твърдица
ПОКАНА№ 36гр. Твърдица, 13.04.2018 г. На основание на чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 62, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Твърдица, неговите 

пълният текст | Дата:2018-04-13
 
Съобщение № 6105
СЪОБЩЕНИЕ№ 6105гр.Твърдица, 12.04.2018 г. Община Твърдица на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № 168 от 12.04.2018год. за разрешаване изработването на п 

пълният текст | Дата:2018-04-12
 
ПРЕДСТОЯТ НОВИ УЛЕСНЕНИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА ВИК-УСЛУГИ
„ВиК“ – Сливен разработва две програми, които ще позволят на потребителите да извършват самоотчет на водомерите си и да подават сигнали до водния оператор по електронен път. Първат 

пълният текст | Дата:2018-04-11
 
Обява за военна служба по ОХ-260
 

пълният текст | Дата:2018-04-11
 
Съобщение № 2106
СЪОБЩЕНИЕ№ 2106гр.Твърдица, 11.04.2018 г. Община Твърдица на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № 164 от 10.04.2018 год. за разрешаване изработванет 

пълният текст | Дата:2018-04-11
 
Детски великденски празник в Твърдица
Най-светлия християнски празник – Великден за най-малките жители и гости на Твърдица донесе много радостни емоции. За поредна година организаторите – Община Твърдица и НЧ „Св.Св. К 

пълният текст | Дата:2018-04-10
 
Покана за ВЕЛИКДЕН
 

пълният текст | Дата:2018-04-05
 
Протокол за класиране на участниците във фолклорен събор „Пролетни игри и обичаи – Цветница” 2018
 

пълният текст | Дата:2018-04-05
 
Новини: 1 ÷ 10 от 2015 Страници:  [ 1 ]  [ 2 ]  [ 3 ]  [ 4 ]  [ 5 ]  [ 6 ]  [ > ]  [ >> ]