22.11.2014 
     
     Общината
     Природни ресурси
     Инфраструктура
     Селско стопанство
     Бизнес
     Туризъм
     Наука и образование
     Култура и изкуство
     Спорт
     Партньори
     Новини
     Форум
     Анкети
     Фотогалерия
     Видео
     Контакти
8890 Твърдица,
пл. “Свобода” №1


Кмет: 0454/42220; 42311
Зам. кмет: 0454/42900
Зам. кмет: 0454/42310
Секретар:  0454/42221

Факс: 0454/ 44049

Председател на ОбС: 0454/42440
    
НОВИНИ ОТ ОБЩИНА ТВЪРДИЦА   

  

Актуално Публично обсъждане на проект на бюджета за местните дейности за 2015 г.
50 години Социален дом в гр. Твърдица Дата:2010-09-03 

50 години Социален дом в гр. Твърдица

Разкрит през 1960 год.. на територията на бивша взривна фабрика, домът изминава труден път по преустройство на сградите за нуждите на социално заведение, което да обслужва възрастни хора с умствени и психични увреждания. В началото тук съжителстват Дом за мъже с душевни недъзи и Трудово възпитателно училище “Макаренко” .

 Днес домът в Твърдица е едно модерно социално заведение, в което са настанени 220 потребители, мъже, над 18 год. възраст, с различна степен на умствена недостатъчност и психични разстройства. За здравето и  ежедневните потребности на настанените лица се грижи квалифициран медицински персонал – психиатър, общопрактикуващ лекар, стоматолог, медицински фелдшери и сестри, социални работници, трудотерапевти, групови отговорници и лични асистенти. С лицата, имащи потребности от специализирана помощ, работят логопед, психолог и учител. Осигурено е 24 часово дежурство. Хигиената поддържат хигиенисти, бръснари, перачи. Храната се приготвя от персонала в кухня, а храненето се извършва в столова на две смени. Работещите с социалното заведение 114 души са се посветили на грижата за увредените хора с различни проблеми и потребности, насочват ги , мотивират ги в ежедневните дейности чрез преки контакти и ангажиране в отделни дейности. Провежда се трудотерапия по различни направления: ерготерапия, дърводелство и изработване на домакински метли, битов труд и хигиена, цветарство, моделиране, конструктивна работа, музико и игротерапия, мъжка певческа и мъжка танцова група, занимателни дейности, компютри, готварство и кулинария, спортни занимания и др. Много са организираните развлекателни и увеселителни мероприятия с потребителите – исторически, опознавателни и развлекателни екскурзии в страната и чужбина, спортни турнири и участия в специалните игри за увредени хора , излети, походи, рожденни дни, отбелязване на официални празници и др.

На 2 септември 2010 г. Социален дом гр. Твърдица отбеляза своя 50-год. юбилей. Празника откри директорът на дома г-н Кольо Колев със приветствие към многобройните гости – кмета на Община Твърдица г-жа Катя Дойчева, зам. министъра на спорта г-н Иван Ценов, Областния управител г-н Марин Кавръков, Мартин Браунеръководител на проект „Помощи за Източна Европа” гр.Билефелд , Германия; Крис и Браен – представители на английска даритилска фондация, Генка Колева – председател на фондация „Инициатива-съпричастност”, директори на социалните домове от с.Кошарица - Община Несебър, от с. Лозево, област Шумен, гр. Шумен, с. Баня – Община Нова Загора, на защитено жилище в гр. Нова Загора, бивши служители и работници на дома и др.

Приветствия за юбилея поднесоха Областният управител г-н Кавръков, представителите на чуждестранните дарителски фондации, ръководителите на сродни социални заведения.

Програмата на празника продължи с разходка из дома, в която гостите имаха възможност да разгледат спалните помещения, занимални, кабинети, работилници, места за отдих, да се запознаят с условията и придобивките за домуващите, в следствие на интензивните строителни и ремонтни дейности по различни проекти в последните години, работата целия екип на дома и потребителите.

По обяд бе отслужен празничен водосвет за здраве и благоденствие от отец Иван. Към празника до късния следобяд се присъединяваха нови и нови гости, дошли да почетат юбилярите. В дома пристигна и д-р Румяна Желева- зам. председател на ЕНП, която се срещна с дарителите от Германия.

Тържеството продължи вечерта в голямата зала на НЧ „Св.Св.Кирил и Методий, 1914” с празничен концерт, с участието на потребителите и служителите на дома. Вълнуващо поздравление към тях поднесе директорът на дома г-н Колев. Кметът на Община Твърдица г-жа Катя Дойчева удостои с почетен знак – плакет на град Твърдица Социалния дом , за принос в развитието на социалните услуги за хора с увреждания. Почитен знак получи и Мартин Браунеръководител на проект „Помощи за Източна Европа” гр.Билефелд , Германия за огромната дарителска дейност и принос в развитието на социалните услуги за хора със специфични потребности. Поздравителен адрес поднесе и г-жа Тотка Костова-директор на дирекция  „Социално подпомагане” гр.Сливен.

Гостите се насладиха на изпълненията на група за художествено слово, с р-л Петър Трухчев; мъжка певческа група, с р-л Белчо Иванов; мъжка танцова група и женски танцов състав от служителите с р-л Иван Вълчев, съпроводени от изпълненията на оркестър„Загоре” гр. Стара Загора.

Веселото настроение и празничната атмосфера се пренесе на открито в парка под читалището, където продължи до късно вечерта с кръшни хора, в които се включиха участниците в празничната програма и гостите. За домуващите вечерта продължи с дискотека.

Общинска администрация – гр.Твърдица

50 години Социален дом в гр. Твърдица
(Материал, предоставен от Социален дом )

 Началото на дейността на дома е поставено от Петър Крълев през 1960г. и продължено от Иван Йорданов до 1992 год. От 1992 год. до сега е под ръководството на Кольо Колев . Това са все години, изпълнени с преодоляване на много трудности, години на съграждане, на трупане на ценен опит в разнообразната дейност. Всяка година е стъпка напред за подобряване условията на живот и обслужване на домуващите, на хуманна грижа към тях, което е смисъл на дейността на дома.

През 1960 година сградите на територията на бившата частна фабрика за взривни материали са изоставени и започват да се преустройват за нуждите на социално заведение, което да обслужва възрастни хора с умствени и психични увреждания. В началото тук съжителстват Дом за мъже с душевни недъзи  и Трудово възпитателно училище “Макаренко” .

Периодът 1960 – 1985 изпълнен с много трудности и предизвикателства . Разкриват се от насипи са сградите, които са под купища пръст,( поради естеството на производството). Районът е почистен от бурени и храсти. .Извършва се електрификация и изграждане на водопровод, строи се мост над реката. Построени са стопански сгради, открива се помощно стопанство към Дома.

К.Колев : „Постъпих на работа като Директор на Дома през 1992 година. Това бяха най - трудните години на прехода – хуманитарна катастрофа. Чудихме се от къде да започнем. На първо място беше задачата да спасим домуващите от глад. Запазихме и доразвихме създаденото от предишното ръководство помощно стопанство, което спомогна да преодолеем трудностите. Обработвахме 150 дка ниви и градини, от които добивахме фураж и отглеждахме животни . Имахме и зеленчукова градина .

В това време липсваха дрехи и обувки. Чрез дарения от армията, настанените лица бяха облечени и обути. Търсихме дарители и спонсори , най вече извън страната. Благодарение на Немска благотворителна организация “БЕТЕЛ”, с представител дякон Мартин Брауне , която оцени нашите усилия, бяха доставени осем ТИР-а хуманитарни помощи и спалните помещения се оборудваха с легла, шкафчета, маси, столове и гардероби. Получихме постелъчно бельо, дрехи и обувки, инвалидни колички и пособия.

След тези трудни за оцеляване няколко години, започнахме да насочваме усилията си към подобряване условията за живот. Част от сградите бяха ремонтирани, други реконструирани и новопостроени .

С решение на Общинския съвет - Твърдица и Заповед на Агенция за социално подпомагане, считано от 01.01.2005 година, се извърши преструктруиране. Закрит бе Дом за възрастни с умствена изостаналост и се разкриха Дом за възрастни с умствена изостаналост, с капацитет 100 места и Дом за възрастни с психични разстройства, с капацитет 120 места. Увеличи се числеността на персонала .

 В района са разположени административна сграда, 9 броя спални помещения, оборудвани и обзаведени, дневни, трудотерапевтични кабинети и работилници, кухненски блок, пералня, складови помещения.

Чрез участие в програми и проекти за потребителите е осигурена достъпна и добре поддържана битова и околна среда.

С финансовата подкрепа на МТСП фонд “Регионални инициативи на общините, чрез съдействие на фондация “Социална защита” пред 2002 година в ДВУИ и ДВПР се построи нова сграда - спално помещение за 50 легла, което вече се обитава. Проектът е на стойност 256 120.20 лв. финансиран от Фонда в т.ч. участието на Община Твърдица е в размер на 30166.00 лв. Изпълнител на обекта е фирма „Кариатида” Сливен .

През 2001 година ФРИО и с участие на общината се направи основен ремонт на спално № 7 с 30 легла, както и дневна за потребителите на обща стойност 56 472.00 лв. Изпълнител „Стройком” 97 ООД Н.Загора.

2001 година е построена нова сграда - спално пето - помещение на стойност 44 390.00 лева в т.ч.делът на общината е в размер на 2300 .00 лева.Изпълнител на обекта е „Стройком 97 “ ООД – Нова Загора .

През от м.юни до 19 .09.2006 година по Проект „Красива България” на МТСП с финансовата подкрепа на Кралство Нидерландия се изгради обект „Перално помещение с котелно” в ДВУИ и ДВПР на стойност 130.000 лв и оборудване с професионални перални машини , сушилни и една гладачна машина – каландър със средства на общината.

През 2006 година  също по Проект „Красива България” на МТСП с участие на Община Твърдица се извърши основен ремонт на първо и второ спални помещения на стойност 141,960 лв., с което се подобриха условията и качеството на живот на част от потребителите.

През 2008 година от СИФ – МТСП и Община Твърдица се извърши ремонт и реконструкция на ОСМО спално помещение на стойност 375 687 лв.

През 2009 година от СИФ - МТСП и Община Твърдица започна ремонт и реконструкция на Здравна служба, който и сега продължава.

През 2009 година  „Красива България” се извърши основен ремонт, преустройство и пристрояване на шесто спално помещение на стойност 406 000 лева. Изпълнението на проектите е за по 4 – 5 месеца на обект. Активно е участието на персонала и 30 – 35 лица от потребителите на социални услуги от институцията

Със собствени средства и сили са извършени ремонти по бордюри и тротоари, подмяна на водопроводна и ел. мрежа , както и ремонти по сгради.

В момента се извършва подмяна на дограма и ремонт в ново спално помещение по проект, финансиран от Американското посолство.

До края на 2010 година ще се извърши ремонт и реконструкция на кухненски блок .

За миналото и сега само можем да кажем , че най-важни за нас за хората с увреждания , които се нуждаят от нашата помощ. Те са специални хора. Ние ежедневно им показваме, че ги подкрепяме; учим ги , мотивираме ги да се справят и да участват в различни дейности. Нашата дейност е не просто социална услуга , а ангажиране на потребителите в ежедневните дейности на Дома.

А персоналът е този, който осъществява прекия контакт с тях по различни проблеми . Обучението по програми на Английската организация , чрез Фондация „Инициатива съпричастност” Сливен , представлявана от г-жа Генка Иванова и участие в различни семинари, допринася за изграждане на умения за работа с увредени хора със специфични нужди , уважение и зачитане на личното им достойнство.

Ние все повече се убеждаваме, че с едно добро партньорство може да се върви напред.

Домът поддържа контакти с благотворителни организации в гр.Билефелд – Бетел Германия по проект „Помощи за Източна Европа” чрез г-н Мартин Брауне , Фондация „Инициатива съпричастност” – Англия , чрез г-жа Генка Иванова гр.Сливен, ОблС  на БЧК – Сливен, НЦР „Свети Георги” гр.Поморие и други частни дарители. През 2003 и 2007 година м.октомври работна група от ДВУИ и ДВПР от по  6 човека посетиха за една седмица социални заведения в гр.Билефелд Германия, където е най - голямата социална организация “БЕТЕЛ”. Групите бяха изцяло на издръжка на приемащата страна.

Днес в двете институции са настанени общо 220 лица над 18 годишна възраст с различна степен на умствена недостатъчност и психични разстройства.

ДВУИ и ДВПР  се ръководят от Директор. За здравето и  ежедневните потребности  на настанените лица се грижи  квалифициран медицински персонал – психиатър , общопрактикуващ лекар , стоматолог , медицински фелдшери и сестри, социални работници, трудотерапевти, групови отговорници и лични асистенти. 

  С лицата, имащи потребности от специализирана помощ, работят    логопед, психолог и учител.

  Осигурено е 24 часово дежурство .

  Хигиената поддържат хигиенисти , бръснари , перачи  .

  Храната се приготвя от персонала в кухня по калкулации от хранителния отдел и храненето се извършва в столова на две смени .

Всички те просто са избрали да се грижат за увредените хора с различни проблеми и ценности, да ги насочват , да ги мотивират в ежедневните дейности , чрез преки контакти и ангажиране в отделни дейности – помощ в различни  звена , запазвайки тяхното достойнство. 

Провежда се трудотерапия по различни направления:

- Ерготерапия

- Дърводелство и домакински метли

- Битов труд и хигиена

- Цветарство

- Моделиране конструктивна работа

- Музико и игротерапия – мъжка певческа и мъжка танцова групи.

- Занимателни дейности

- Компютри

- Готварство и кулинария.

- Спортни занимания .

- Социална рехабилитация  - групи в НЦР „Свети Георги „ гр.Поморие.

Много са организираните развлекателни и увеселителни мероприятия с потребителите – исторически , опознавателни и развлекателни екскурзии в страната и чужбина , спортни турнири  и участия в специалните игри  за  увредени хора , излети , походи , рожденни дни, отбелязване на официални  и религиозни празници  и други.

Интегрирахме група от 13 потребители в Защитено жилище Котел и СУПЦ Горна Оряховица. Реинтегрирани в семейна среда 4 .

За самостоятелно организиране на свободното време са налице аудио и видео техника , абонамент на вестници и списания и достатъчно голям район за разходки и контакти с приятели .

Днес ние се опитваме да гледаме с реализъм и оптимистично на предизвикателствата. Това означава , че има смисъл от нашата работа, защото това е основа на целите, защото от добрина и човечност винаги ще има нужда.

Нашата работа е хуманна, а хуманното, доброто, човешкото отношение към хората с увреждания  са нужни за нашето съвремие.

Хората с увреждания са едни от нас – да опитаме да ги разберем.

Нека всички заедно , като огромен и сплотен екип да направим така, че  Социален дом Твърдица да стане една съвременна европейска институция.

02.09.2010

гр.Твърдица                              ДИРЕКТОР ДВУИ и ДВПР:

 

Снимков материал – тук

 


Всички новини
Инициатива „Отворени врати за младежи”
Дирекция „Бюро по труда” Нова Загора, уведомява всички млади хора, жители на Община Нова Загора, че през месец ноември 2014г. реализира инициатива „Отворени врати за младежи”.Целта 

пълният текст | Дата:2014-11-20
 
Покана за 54-то редовно заседание на Общински съвет – Твърдица
Изх. №363/20.11.2014 г. ПОКАНА На основание на чл. 15. ал. 1, т. 3 и т. 10 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Твърдица, чл. 59 ал. 1, т. 1 от Правилника 

пълният текст | Дата:2014-11-20
 
Съобщение № 7290
СЪОБЩЕНИЕ№ 7290гр.Твърдица, 14.11.2014 г. На основание параграф 4, ал.1 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ, съобщаваме, че е издадено Разрешение за строеж № 16 от 10.11.2014 за ст 

пълният текст | Дата:2014-11-19
 
Съобщение № 7315
СЪОБЩЕНИЕ№ 7315гр.Твърдица, 14.11.2014 г. На основание параграф 4, ал.1 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ, съобщаваме, че е издадено Разрешение за строеж № 17 от 10.11.2014 

пълният текст | Дата:2014-11-19
 
Съобщение № 7322
СЪОБЩЕНИЕ№ 7322гр.Твърдица, 17.11.2014 г. На основание параграф 4, ал.1 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ, съобщаваме, че е издадена Заповед №4 от 10.11.2014 г. за обект:” Едноет 

пълният текст | Дата:2014-11-19
 
Съобщение № 7349
СЪОБЩЕНИЕ№ 7349гр.Твърдица, 17.11.2014 г. На основание параграф 4, ал.1 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ, съобщаваме, че е издадено Разрешение за строеж № 18 от 11.11.2014 

пълният текст | Дата:2014-11-19
 
Публично обсъждане на проект на бюджета за местните дейности за 2015 г.
На основание чл.84, ал.2 от Закона за публичните финанси, Заповед на кмета на Община Твърдица № 773 / 17.11.2014 г., във връзка със съставянето на бюджета на общината за 2015& 

пълният текст | Дата:2014-11-18
 
Процедура за продажба на стояща дървесина на корен по обособени позиции и обекти в поземлени имоти на Община Твърдица
ЗАПОВЕД№ 77417.11.2014г. На основание на чл. 112, ал. 1, т. 1 от Закона за горите, чл.46 т.1, чл. 50 т. 4 , чл. 54, от „Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на де 

пълният текст | Дата:2014-11-18
 
Процедура за продажба на стояща дървесина на корен по обособени позиции и обекти в горските територии на Община Твърдица
ЗАПОВЕД№ 76814.11.2014г. На основание на чл. 112, ал. 1, т. 1 от Закона за горите, чл.46 т.1, чл. 50 т. 4 , чл. 54, от „Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на де 

пълният текст | Дата:2014-11-14
 
Съобщение № 7481
СЪОБЩЕНИЕ№ 7481гр.Твърдица, 11.11.2014 г.Община Твърдица на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план за обхвата на 

пълният текст | Дата:2014-11-13
 
Новини: 1 ÷ 10 от 995 Страници:  [ 1 ]  [ 2 ]  [ 3 ]  [ 4 ]  [ 5 ]  [ 6 ]  [ > ]  [ >> ]