03.04.2020 
     
     Общината
     Природни ресурси
     Инфраструктура
     Селско стопанство
     Бизнес
     Туризъм
     Наука и образование
     Култура и изкуство
     Спорт
     Партньори
     Новини
     Форум
     Анкети
     Фотогалерия
     Видео
     Контакти
8890 Твърдица,
пл. “Свобода” №1


Кмет: 0454/42220; 42311
Зам. - кмет: 0454/42900
Зам. - кмет: 0454/42310
Секретар:  0454/42221

Факс: 0454/ 44049

Председател на ОбС: 045119856

телефони на кметове на кметства:

Шивачево - 04593/2211;2194
Сборище - 04595/2211;2213
Оризари - 0454/44140;42145
Боров дол - 04597/2211;2214
Бяла паланка - 04592/2511;2514
Жълт бряг - 04597/2311;2242
Червенаковo - 04599/2211
Близнец със съставно с. Сърцево - 0454/99740
    
Местоположение|Карти|История|Население|Общински съвет|Общинска администрация|ОЦУИГ   

Структура|Нормативна уредба|Бюджет, данъци и такси|Профил на купувача|Търгове и конкурси  
09.03.2020 г. - Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти общинска собственост.18.02.2020 г. - Търг с явно наддаване за предварителна продажба на стояща дървесина на корен.11.02.2020 г. - Търг с явно наддаване за предварителна продажба на стояща дървесина на корен.03.02.2020 г. - Процедура за възлагане на добив на дървесина в горски територии общинска собственост.20.01.2020 г. - Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем и продажба на имоти общинска собственост.28.10.2019 г. - Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем и продажба на имоти общинска собственост.21.10.2019 г. - Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 1 година на имоти общинска собственост.24.09.2019 г. - Търг с явно наддаване за предварителна продажба на стояща дървесина на корен.03.09.2019 г. - Процедура за възлагане на добив на дървесина в горски територии общинска собственост.21.08.2019 г. - Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5/пет/ години на имоти общинска собственост.24.07.2019 г. - Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем и продажба на имоти общинска собственост.17.07.2019 г. - Процедура за възлагане на добив на дървесина в горски територии общинска собственост.24.06.2019 г. - Търг с явно наддаване за предварителна продажба на стояща дървесина на корен.21.06.2019 г. - Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти общинска собственост.20.06.2019 г. - Процедура за възлагане на добив на дървесина в горски територии общинска собственост.10.05.2019 г. - Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти общинска собственост.26.03.2019 г. - Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем и продажба на имоти общинска собственост.26.03.2019 г. - Процедура за възлагане на добив на дървесина в горски територии общинска собственост.22.03.2019 г. - Търг с явно наддаване за предварителна продажба на прогнозни количества дървесина от обекти.19.02.2019 г. - Процедура за възлагане на добив на дървесина в горски територии общинска собственост.18.02.2019 г. - Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем и продажба на имоти общинска собственост.11.02.2019 г. - Процедура за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии собственост на Община Твърдица.05.02.2019 г. - Търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина - ОГТ.27.12.2018 г. - Процедура за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии собственост на Община Твърдица.27.12.2018 г. - Процедура за възлагане на добив на дървесина в горски територии общинска собственост.21.12.2018 г. - Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти общинска собственост.02.10.2018 г. - Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем и продажба на имоти общинска собственост.27.08.2018 г. - Процедура за възлагане на добив на дървесина в горски територии общинска собственост .03.08.2018 г. - Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем и продажба на имоти общинска собственост.04.07.2018 г. - Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти общинска собственост.04.06.2018 г. - Процедура за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии собственост на Община Твърдица.31.05.2018 г. - Процедура за възлагане на добив на дървесина в горски територии общинска собственост.23.05.2018 г. - Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем и продажба на имоти общинска собственост.29.03.2018 г. - Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем и продажба на имоти общинска собственост.28.02.2018 г. - Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти общинска собственост.17.01.2018 г. - Процедура за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии собственост на Община Твърдица.09.01.2018 г. - Процедура за възлагане на добив на дървесина в горски територии общинска собственост.05.01.2018 г. - Процедура за възлагане на добив на дървесина в горски територии общинска собственост.07.12.2017 г. - Процедура за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии собственост на Община Твърдица.04.12.2017 г. - Процедура за възлагане на добив на дървесина в горски територии общинска собственост.17.11.2017 г. - Процедура за възлагане на добив на дървесина в горски територии общинска собственост.19.10.2017 г. - Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем и продажба на имоти общинска собственост.22.08.2017 г. - Процедура за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии собственост на Община Твърдица.02.08.2017 г. - Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на кабинети и обслужващи помещения в здравни служби за срок от 5 /пет/ години.02.08.2017 г. - Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем и продажба на имоти общинска собственост.01.08.2017 г. - Процедура за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии собственост на Община Твърдица.01.08.2017 г. - Процедура за възлагане на добив на дървесина в горски територии общинска собственост.26.05.2017 г. - Процедура за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии собственост на Община Твърдица.09.05.2017 г. - Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем и продажба на имоти общинска собственост.05.04.2017 г. - Процедура за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии собственост на Община Твърдица.06.03.2017 г. - Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти общинска собственост.20.01.2017 г. - Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти общинска собственост.19.12.2016 г. - Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем и продажба на имоти общинска собственост.08.12.2016 г. - Търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен.07.12.2016 г. - Процедура за възлагане на добив на дървесина в горски територии общинска собственост.02.11.2016 г. - Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем и продажба на имоти общинска собственост.05.10.2016 г. - Процедура за възлагане на добив на дървесина в поземлени имоти общинска собственост.03.10.2016 г. - Процедура за възлагане на добив на дървесина в горски територии общинска собственост.03.10.2016 г. - Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти общинска собственост.15.08.2016 г. - Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем и продажба на имоти общинска собственост.20.07.2016 г. - Процедура за възлагане на добив на дървесина в едно с ремонт на временен горски път в горски територии общинска собственост.24.06.2016 г. - Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем и продажба на имоти общинска собственост.10.06.2016 г. - Процедура за възлагане на добив на дървесина в едно с ремонт на временен горски път в горски територии общинска собственост.14.05.2016 г. - Процедура за възлагане на добив на дървесина в едно с ремонт на временен горски път в горски територии общинска собственост.22.04.2016 г. - Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем и продажба на имоти общинска собственост.11.04.2016 г. - Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти общинска собственост.24.02.2016 г. - Процедура за възлагане на добив на дървесина в едно с изграждане на временен горски път в горски територии общинска собственост.19.02.2016 г. - Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти общинска собственост.16.12.2015 г. - Процедура за възлагане на добив на дървесина в горски територии общинска собственост.09.12.2015 г. - Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен.08.12.2015 г. - Открит конкурс за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен.15.10.2015 г. - Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем и продажба на имоти общинска собственост.17.09.2015 г. - Процедура за възлагане на добив на дървесина в горски територии общинска собственост.09.09.2015 г. - Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем и продажба на имоти общинска собственост.10.07.2015 г. - Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти общинска собственост.01.06.2015 г. - Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, аренда и продажба на имоти общинска собственост.12.05.2015 г. - Процедура за продажба на стояща дървесина на корен по обособени позиции.04.05.2015 г. - Процедура за възлагане на дейността сеч, извоз и рампиране на временен склад на прогнозни количества дървесина.06.04.2015 г. - Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, аренда и продажба на имоти общинска собственост.25.03.2015 г. - Процедура за възлагане на дейността сеч, извоз и рампиране на временен склад на прогнозни количества дървесина.12.03.2015 г. - Процедура за продажба на стояща дървесина на корен по обособени позиции.04.03.2015 г. - Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, аренда и продажба на имоти общинска собственост.15.01.2015 г. - Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, аренда и продажба на имоти общинска собственост.09.01.2015 г. - Процедура „договаряне” за възлагане на добив на дървесина в горски територии общинска собственост в териториалният обхват на Община Твърдица.11.12.2014 г. - Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем и продажба на имоти общинска собственост.25.11.2014 г. - Процедура за възлагане на добив на дървесина в горски територии общинска собственост.18.11.2014 г. - Процедура за продажба на стояща дървесина на корен по обособени позиции и обекти в поземлени имоти на Община Твърдица.14.11.2014 г. - Процедура за продажба на стояща дървесина на корен по обособени позиции и обекти в горските територии на Община Твърдица.04.11.2014 г. - Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем и продажба на имоти общинска собственост.28.10.2014 г. - Процедура за възлагане на добив на дървесина в горски територии общинска собственост.30.09.2014 г. - Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем и продажба на имоти общинска собственост.09.09.2014 г. - Процедура за възлагане на добив на дървесина в горски територии общинска собственост.19.08.2014 г. - Публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти общинска собственост.19.08.2014 г. - Публичен търг с явно наддаване за отдаване под аренда за срок от 20 години на имоти общинска собственост.31.07.2014 г. - Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти общинска собственост.30.06.2014 г. - Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем и продажба на имоти общинска собственост.24.06.2014 г. - Процедура за продажба на стояща дървесина на корен по обособени позиции.16.06.2014 г. - Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти общинска собственост.03.06.2014 г. - Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по обособени позиции.13.05.2014 г. - Публичен търг за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на пасища и мери на територията на Община Твърдица - втора тръжна сесия.11.04.2014 г. - Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти общинска собственост.09.04.2014 г. - Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на мери и пасища, публична общинска собственост.01.04.2014 г. - Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем и продажба на имоти общинска собственост.24.02.2014 г. - Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем и продажба на имоти общинска собственост.30.12.2013 г. - Публичен търг с явно наддаване за продажба и отдаване под наем на имоти общинска собственост.04.12.2013 г. - Процедура за възлагане на добив на дървесина в горски територии общинска собственост.02.12.2013 г. - Процедура за продажба на стояща дървесина на корен по обособени позиции и обекти.19.11.2013 г. - Публичен търг с явно наддаване за продажба и отдаване под наем на имоти общинска собственост.10.10.2013 г. - Открит конкурс за възлагане на сеч, извоз, сортиране и рампиране на прогнозни количества дървесина по Наредба за условията и реда на възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост и за ползването на дървесни и недървесни продукти от тях.27.09.2013 г. - Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот.28.08.2013 г. - Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти, терени и земи общинска собственост.05.08.2013 г. - Публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти общинска собственост.30.05.2013 г. - Публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти общинска собственост.27.05.2013 г. - Процедура за възлагане на лесокултурни дейности.15.05.2013 г. - Публичен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот.15.05.2013 г. - Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти, терени и земи общинска собственост.10.05.2013 г. - Процедура за възлагане на сеч, извоз, сортиране и рампиране на прогнозни количества дървесина.10.05.2013 г. - Процедура за предварителна продажба на действително добити количества дървесина по сортименти.22.03.2013 г. - Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот общинска собственост.18.03.2013 г. - Открит конкурс за възлагане на сеч, извоз, сортиране и рампиране на прогнозни количества дървесина.18.03.2013 г. - Търг с явно наддаване за предварителна продажба на прогнозни количества дървесина по сортименти.18.03.2013 г. - Процедура за продажба на стояща дървесина на корен по обособени позиции.13.03.2013 г. - Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на мери и пасища, публична общинска собственост.06.03.2013 г. - Публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти общинска собственост.06.03.2013 г. - Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти, терени и земи общинска собственост.06.03.2013 г. - Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на водоем публична общинска собственост.20.02.2013 г. - Продажба на стояща дървесина на корен по обособени позиции.20.02.2013 г. - Открит конкурс за възлагане на сеч, извоз, сортиране и рампиране на прогнозни количества дървесина.20.02.2013 г. - Търг с явно наддаване за предварителна продажба на прогнозни количества дървесина по сортименти.06.12.2012 г. - Публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти общинска собственост.30.11.2012 г. - Документация за участие в процедура за продажба на стояща дървесина на корен за обезличен пл.м³ на единадесет броя орехови дървета.18.10.2012 г. - Публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти общинска собственост.18.10.2012 г. - Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти общинска собственост.28.08.2012 г. - Публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти общинска собственост.30.07.2012 г. - Документация за участие в процедура за възлагане на добив на дървесина в горски територии общинска собственост на територията на Община Твърдица по обособени позиции.18.07.2012 г. - Публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти общинска собственост.03.07.2012 г. - Документация за участие в търг с явно наддаване за предварителна продажба на прогнoзни количества дървесина.15.06.2012 г. - Публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти общинска собственост.15.06.2012 г. - Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти общинска собственост.07.06.2012 г. - Документация за участие в търг с явно наддаване за предварителна продажба на прогнoзни количества дървесина.04.06.2012 г. - Документация за участие в открит конкурс за възлагане на дейността пълна почвоподготовка, залесяване и отглеждане на територията на Община Твърдица.22.05.2012 г. - Публичен търг с явно наддаване за отдаване под аренда за срок от 25 години на имоти общинска собственост в землището на с. Червенаково.22.05.2012 г. - Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти общинска собственост.16.05.2012 г. - Документация за участие в открит конкурс за възлагане на добив на дървесина в горски територии общинска собственост на територията на Община Твърдица по обособени позиции.07.05.2012 г. - Конкурс за отдаване под наем на части от имоти - публична общинска собственост, представляващи лекарски и стоматологични кабинети в здравни служби27.04.2012 г. - Документация за участие в открит конкурс за възлагане на сеч, извоз, сортиране и рампиране на прогнозни количества дървесина.