03.04.2020 
     
     Общината
     Природни ресурси
     Инфраструктура
     Селско стопанство
     Бизнес
     Туризъм
     Наука и образование
     Култура и изкуство
     Спорт
     Партньори
     Новини
     Форум
     Анкети
     Фотогалерия
     Видео
     Контакти
8890 Твърдица,
пл. “Свобода” №1


Кмет: 0454/42220; 42311
Зам. - кмет: 0454/42900
Зам. - кмет: 0454/42310
Секретар:  0454/42221

Факс: 0454/ 44049

Председател на ОбС: 045119856

телефони на кметове на кметства:

Шивачево - 04593/2211;2194
Сборище - 04595/2211;2213
Оризари - 0454/44140;42145
Боров дол - 04597/2211;2214
Бяла паланка - 04592/2511;2514
Жълт бряг - 04597/2311;2242
Червенаковo - 04599/2211
Близнец със съставно с. Сърцево - 0454/99740
    
Местоположение|Карти|История|Население|Общински съвет|Общинска администрация|ОЦУИГ   

Структура|Предстоящо|Решения|Нормативна уредба  
Решения на Общински съвет – Твърдица, мандат 2019 – 2023 г.


Решения от I-во тържествено заседание проведено на 11.11.2019 г.

Решения от II-ро извънредно заседание проведено на 04.12.2019 г.

Решения от IV-то извънредно заседание проведено на 06.01.2020 г.

Решения от III-то редовно заседание проведено на 10.01.2020 г.

Решения от V-то редовно заседание проведено на 11.02.2020 г.Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет - ТвърдицаРешения на Общински съвет – Твърдица, мандат 2015 – 2019 г.
Решения от I-во заседание проведено на 09.11.2015 г.

Решения от II-ро извънредно заседание проведено на 13.11.2015 г.

Решения от III-то заседание проведено на 04.12.2015 г.

Решения от IV-то извънредно заседание проведено на 17.12.2015 г.

Решения от V-то заседание проведено на 19.01.2016 г.

Решения от VI-то заседание проведено на 01.02.2016 г.

Решения от VII-мо заседание проведено на 26.02.2016 г.

Решения от VIII-мо извънредно заседание проведено на 23.03.2016 г.

Решения от IX-то заседание проведено на 31.03.2016 г.

Решения от X-то заседание проведено на 28.04.2016 г.

Решения от XI-то заседание проведено на 27.05.2016 г.

Решения от XII-то заседание проведено на 22.06.2016 г.

Решения от XIII-то заседание проведено на 30.06.2016 г.

Решения от XIV-то заседание проведено на 26.08.2016 г.

Решения от XV-то заседание проведено на 30.09.2016 г.

XVI-то заседание проведено на 14.10.2016 г. - Тържествена сесия

Решения от XVII-то заседание проведено на 09.11.2016 г.

Решения от XVIII-то заседание проведено на 05.12.2016 г.

Решения от XIX-то заседание проведено на 22.12.2016 г.

Решения от XX-то заседание проведено на 31.01.2017 г.

Решения от XXI-во заседание проведено на 27.02.2017 г.

Решения от XXII-ро заседание проведено на 31.03.2017 г.

Решения от XXIII-то заседание проведено на 28.04.2017 г.

Решения от XXIV-то заседание проведено на 22.05.2017 г.

Решения от XXV-то заседание проведено на 26.06.2017 г.

Решения от XXVI-то заседание проведено на 31.07.2017 г.

Решения от XXVII-мо заседание проведено на 09.08.2017 г.

Приложения към Решение № 280 от 09.08.2017 г.

Решения от XXVIII-мо заседание проведено на 26.09.2017 г.

Решения от XXIX-то заседание проведено на 14.10.2017 г.

Решения от XXX-то извънредно заседание проведено на 25.10.2017 г.

Решения от XXXI-во заседание проведено на 16.11.2017 г.

Решения от XXXII-ро извънредно заседание проведено на 14.12.2017 г.

Решения от XXXIII-то извънредно заседание проведено на 21.12.2017 г.

Решения от XXXIV-то заседание проведено на 31.01.2018 г.

Решения от XXXV-то заседание проведено на 27.02.2018 г.

Решения от XXXVI-то заседание проведено на 20.04.2018 г.

Решения от XXXVII-мо извънредно заседание проведено на 22.05.2018 г.

Решения от XXXVIII-мо заседание проведено на 30.05.2018 г.

Решения от XXXIX-то заседание проведено на 06.07.2018 г.

Решения от XL-то заседание проведено на 24.08.2018 г.

Решения от XLI-во заседание проведено на 27.09.2018 г.

Решения от XLII-ро заседание проведено на 09.10.2018 г.

Решения от XLIV-то заседание проведено на 30.10.2018 г.

Решения от XLV-то заседание проведено на 30.11.2018 г.

Решения от XLVI-то извънредно заседание проведено на 06.12.2018 г.

Решения от XLVII-мо извънредно заседание проведено на 18.12.2018 г.

Решения от XLVIII-мо извънредно заседание проведено на 18.12.2018 г.

Решения от XLIX-то заседание проведено на 31.01.2019 г.

Решения от L-то заседание проведено на 27.02.2019 г.

Решения от LI-во заседание проведено на 11.04.2019 г.

Решения от LII-ро заседание проведено на 16.05.2019 г.

Решения от LIII-то извънредно заседание проведено на 28.05.2019 г.

Решения от LIV-то извънредно заседание проведено на 12.06.2019 г.

Решения от LV-то заседание проведено на 04.07.2019 г.

Решения от LVI-то заседание проведено на 29.08.2019 г.

Решения от LVII-мо заседание проведено на 27.09.2019 г.

Решения от LVIII-мо извънредно заседание проведено на 08.10.2019 г.Решения на Общински съвет – Твърдица, мандат 2007 – 2011 г.Прекачени документи към страницата
Решения от I-во заседание проведено на 07.11.2011 г.
Решения от II-ро заседание проведено на 29.11.2011 г.
Решения от III-то заседание проведено на 15.12.2011 г.
Решения от IV-то извънредно заседание проведено на 28.12.2011 г.
Решения от V-то заседание проведено на 26.01.2012 г.
Решения от VI-то заседание проведено на 17.02.2012 г.
Решения от VII-мо заседание проведено на 03.04.2012 г.
Решения от VIII-мо извънредно заседание проведено на 17.04.2012 г.
Решения от IХ-то заседание проведено на 21.05.2012 г.
Решения от X-то извънредно заседание проведено на 01.06.2012 г.
Решения от XI-то заседание проведено на 27.06.2012 г.
Решения от XII-то извънредно заседание проведено на 29.06.2012 г.
Решения от XIII-то заседание проведено на 18.07.2012 г.
Решения от XIV-то заседание проведено на 02.08.2012 г.
Решения от XV-то извънредно заседание проведено на 21.08.2012 г.
Решения от XVI-то заседание проведено на 25.09.2012 г.
Приложение към решение № 168 от 25.09.2012 г. - Програма за опазване на околната среда на Община Твърдица
Приложение № 2 към решение № 171 от 25.09.2012 г.
Решения от XVII-то заседание проведено на 30.10.2012 г.
Приложение към решение № 194 от 30.10.2012 г. - Годишен план за ползване на дървесина на Община Твърдица за 2013 г.
Решения от XVIII-то извънредно заседание проведено на 14.11.2012 г.
Решения от XX-то извънредно заседание проведено на 03.12.2012 г.
Решения от XIX-то заседание проведено на 14.12.2012 г.
Решения от XXI-во извънредно заседание проведено на 16.01.2013 г.
Решения от XXII-ро заседание проведено на 31.01.2013 г.
Приложение към решение № 240 от 31.01.2013 г. - Годишен план за ползване на дървесина на Община Твърдица за 2013 г.
Решения от XXIII-то заседание проведено на 28.02.2013 г.
Решения от XXIV-то заседание проведено на 28.03.2013 г.
Приложения към решенията от XXIV-то заседание проведено на 28.03.2013 г.
Решения от XXV-то извънредно заседание проведено на 05.04.2013 г.
Решения от XXVI-то заседание проведено на 30.04.2013 г.
Приложение към решение № 287 от 30.04.2013 г. - Програма за закрила на детето 2013 г. Община Твърдица.
Решения от XXVII-мо заседание проведено на 20.05.2013 г.
Решения от XXVIII-мо заседание проведено на 28.06.2013 г.
Решения от XXIX-то заседание проведено на 29.07.2013 г.
Решения от XXX-то извънредно заседание проведено на 12.08.2013 г.
Решения от XXXI-во заседание проведено на 11.09.2013 г.
Решения от XXXII-ро извънредно заседание проведено на 19.09.2013 г.
Решения от XXXIII-то извънредно заседание проведено на 03.10.2013 г.
Решения от XXXIV-то извънредно заседание проведено на 07.10.2013 г.
Приложение към решение № 372 от 07.10.2013 г. – Допълнение на Годишен план за ползване на дървесина на Община Твърдица за 2013 г.
Решения от XXXVI-то заседание проведено на 30.10.2013 г.
Приложение към решение № 384 от 30.10.2013 г. – Годишен план за ползване на дървесина на Община Твърдица за 2014 г.
Приложение към решение № 386 от 30.10.2013 г. – Макет за бюджетна прогноза за периода 2013-2016 г.
Решения от XXXVII-мо заседание проведено на 28.11.2013 г.
Приложение към решение № 412 от 28.11.2013 г. – Ценоразписи за продажба на дървесина.
Решения от XXXIX-то извънредно заседание проведено на 12.12.2013 г.
Решения от XXXVIII-мо заседание проведено на 20.12.2013 г.
Приложение към решение № 416 от 20.12.2013 г. – План-сметка за разходите за необходимите средства и тяхното разходване за поддържане на чистотата в населените места от община Твърдица за 2014 година
Приложение към решение № 421 от 20.12.2013 г. – Програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост на Община Твърдица през 2014 година
Решения от XL-то извънредно заседание проведено на 09.01.2014 г.
Приложение към решение № 425 от 09.01.2014 г. – Годишен план за ползване на дървесина на Община Твърдица
Решения от XLI-во заседание проведено на 30.01.2014 г.
Решения от XLII-ро заседание проведено на 14.02.2014 г.
Приложения към бюджет 2014 г.
Решения от XLIII-то заседание проведено на 12.03.2014 г.
Приложения към решенията от XLIII-то заседание проведено на 12.03.2014 г.
Решения от XLIV-то извънредно заседание проведено на 26.03.2014 г.
Решения от XLV-то заседание проведено на 30.04.2014 г.
Приложения към решенията от XLV-то заседание проведено на 30.04.2014 г.
Решения от XLVI-то заседание проведено на 30.05.2014 г.
Приложения към решенията от XLVI-то заседание проведено на 30.05.2014 г.
Решения от XLVII-мо заседание проведено на 27.06.2014 г.
Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Твърдица
Общински план за развитие на Община Твърдица за периода 2014 - 2020 година
Решения от XLVIII-мо заседание проведено на 31.07.2014 г.
Решения от XLIX-то извънредно заседание проведено на 28.08.2014 г.
Решения от L-то заседание проведено на 05.09.2014 г.
Приложение към решение № 541 от 05.09.2014 г. – Наредба за организация и управление на гробищните паркове и за реда и условията за извършване на погребения на територията на Община Твърдица
Приложение към решение № 547 от 05.09.2014 г. – Годишен план за ползване на дървесина 2014 г.
Решения от LI-во заседание проведено на 07.10.2014 г.
Приложение към решение № 550 от 07.10.2014 г. – Годишен план за ползване на дървесина за 2015 г.
Приложение към решение № 553 от 07.10.2014 г. – Ценоразпис за минимални продажни цени на дървесина от ОГФ
Решения от LIII-то заседание проведено на 13.11.2014 г.
Приложение към решение № 576 от 13.11.2014 г. – Макет за актуализирана бюджетна прогноза за п.2015-2017 г.
Решения от LIV-то заседание проведено на 27.11.2014 г.
Решения от LV-то извънредно заседание проведено на 08.12.2014 г.
Решения от LVI-то заседание проведено на 18.12.2014 г.
Приложение към решение № 582 от 18.12.2014 г. – План за действие на Община Твърдица за изпълнение на интеграционните политики (2014-2017 г.)
Приложение към решение № 588 от 18.12.2014 г. – Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост на Община Твърдица през 2015 г.
Приложение към решение № 589 от 18.12.2014 г. – Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в община Твърдица и издаване на сертификати клас В
Решения от LVII-мо заседание проведено на 30.01.2015 г.
Приложение към решение № 601 от 30.01.2015 г. – Общински план за младежта 2015 г.
Приложение към решение № 603 от 30.01.2015 г. – Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Твърдица.
Приложение към решение № 604 от 30.01.2015 г. – План-сметка за разходите за дейностите по събирането, извозването и обезвреждането на битови отпадъци и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване на територията на община Твърдица за 2015
Приложение към решение № 606 от 30.01.2015 г. – Годишен план за ползване на дървесина на община Твърдица за 2015 г.
Решения от LIX-то извънредно заседание проведено на 09.02.2015 г.
Решения от LVIII-мо заседание проведено на 13.02.2015 г.
Приложение № 1 към решение № 612 от 13.02.2015 г.
Приложение № 1 към решение № 614 от 13.02.2015 г.
Приложение № 2 към решение № 614 от 13.02.2015 г.
Приложение № 3 към решение № 614 от 13.02.2015 г.
Приложение към решение № 614 т.8 от 13.02.2015 г.
Решения от LX-то заседание проведено на 20.02.2015 г.
Решения от LXI-во заседание проведено на 06.03.2015 г.
Приложение № 1 към решение № 631 от 06.03.2015 г.
Приложение № 2 към решение № 631 от 06.03.2015 г.
Приложение към решение № 633 от 06.03.2015 г.
Приложение към решение № 638 от 06.03.2015 г.
Решения от LXII-ро извънредно заседание проведено на 09.04.2015 г.
Решения от LXIII-то заседание проведено на 27.04.2015 г.
Приложения към решенията приети на LXIII-то заседание проведено на 27.04.2015 г.
Решения от LXIV-то извънредно заседание проведено на 29.05.2015 г.
Решения от LXV-то заседание проведено на 09.06.2015 г.
Решения от LXVI-то извънредно заседание проведено на 26.06.2015 г.
Решения от LXVII-мо заседание проведено на 04.08.2015 г.
Решения от LXVIII-мо заседание проведено на 04.09.2015 г.
Решения от LXIX-то извънредно заседание проведено на 18.09.2015 г.