03.04.2020 
     
     Общината
     Природни ресурси
     Инфраструктура
     Селско стопанство
     Бизнес
     Туризъм
     Наука и образование
     Култура и изкуство
     Спорт
     Партньори
     Новини
     Форум
     Анкети
     Фотогалерия
     Видео
     Контакти
8890 Твърдица,
пл. “Свобода” №1


Кмет: 0454/42220; 42311
Зам. - кмет: 0454/42900
Зам. - кмет: 0454/42310
Секретар:  0454/42221

Факс: 0454/ 44049

Председател на ОбС: 045119856

телефони на кметове на кметства:

Шивачево - 04593/2211;2194
Сборище - 04595/2211;2213
Оризари - 0454/44140;42145
Боров дол - 04597/2211;2214
Бяла паланка - 04592/2511;2514
Жълт бряг - 04597/2311;2242
Червенаковo - 04599/2211
Близнец със съставно с. Сърцево - 0454/99740
    
Местоположение|Карти|История|Население|Общински съвет|Общинска администрация|ОЦУИГ   

Структура|Предстоящо|Решения|Нормативна уредба  
Партия, коалиция или имената на независимия кандидат

Брой мандати

Коалиция АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ

2

БАСТА

1

ПП ГЕРБ

6

Движение за права и свободи - ДПС

1

КП БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

4

Местна коалиция НФСБ (ВМРО-БНД)

3

Общ брой:

17

На основание чл.13, ал.2 от Вътрешните правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в общински съвет – Твърдица, Общински съвет Твърдица обявява:


Публичен регистър на декларациите за имущество и интереси и декларациите за промяна на декларираните обстоятелства в декларациите за имущество и интереси /Декларация по чл. 35, ал.1, т.2 и т.4 от ЗПКОНПИ - кметове на кметства/


Публичен регистър на декларациите за несъвместимост и декларациите за промяна на декларираните обстоятелства в декларациите за несъвместимост /Декларация по чл. 35, ал.1, т.1 и т.3 от ЗПКОНПИ - кмет на община, кметове на кметства/


Публичен регистър на декларациите за несъвместимост и декларациите за промяна на декларираните обстоятелства в декларациите за несъвместимост /Декларация по чл. 35, ал.1, т.1 и т.3 от ЗПКОНПИ – общински съветници/На основание чл.17, ал.2 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, Общински съвет Твърдица обявява декларациите по чл.12, т.1 във връзка с чл.5 и декларациите по чл.12, т.2 във връзка с чл.14 на лицата, заемащи публични длъжности, както следва:


Атанас Христов Атанасов – кмет на Община ТвърдицаПетко Тодоров Петков – кмет на кметство Шивачево

Злати Раднев Златев – кмет на кметство Сборище

Петко Енчев Петков – кмет на кметство Оризари

Георги Атанасов Георгиев – кмет на кметство Боров дол

Февзи Хамидов Байрактаров – кмет на кметство Бяла паланка

Ниязи Илмиев Ниязиев – кмет на кметство Жълт бряг

Елица Димитрова Колева – кмет на кметство ЧервенаковоВалентин Лазаров Кръстев – Председател на Общински съвет - ТвърдицаАлиосман Исмаилов Байрактаров – общински съветник

Байрам Рашидов Рашидов – общински съветник

Ваня Дечкова Колева – общински съветник

Веселин Георгиев Георгиев – общински съветник

Елена Атанасова Георгиева – общински съветник

Жана Николаева Иванова – общински съветник

Златан Петков Петков – общински съветник

Иван Георгиев Петров – общински съветник

Иван Недялков Жабов – общински съветник

Ивелина Станчева Димова – общински съветник

Илия Боянов Рангелов – общински съветник

Ирина Петрова Денчева – общински съветник

Кольо Желев Кадирев – общински съветник

Милен Илчев Минев – общински съветник

Петко Стефанов Таранджиев – общински съветник

Тодор Петров Бакалов – общински съветникДиньо Атанасов Динев – управител на МЦ Твърдица