03.04.2020 
     
     Общината
     Природни ресурси
     Инфраструктура
     Селско стопанство
     Бизнес
     Туризъм
     Наука и образование
     Култура и изкуство
     Спорт
     Партньори
     Новини
     Форум
     Анкети
     Фотогалерия
     Видео
     Контакти
8890 Твърдица,
пл. “Свобода” №1


Кмет: 0454/42220; 42311
Зам. - кмет: 0454/42900
Зам. - кмет: 0454/42310
Секретар:  0454/42221

Факс: 0454/ 44049

Председател на ОбС: 045119856

телефони на кметове на кметства:

Шивачево - 04593/2211;2194
Сборище - 04595/2211;2213
Оризари - 0454/44140;42145
Боров дол - 04597/2211;2214
Бяла паланка - 04592/2511;2514
Жълт бряг - 04597/2311;2242
Червенаковo - 04599/2211
Близнец със съставно с. Сърцево - 0454/99740
    
Музеи|Библиотеки и читалища|Забележителности   

  


Община Твърдица е богата на недвижими археологически културни ценности. Доказателство за това са регистрираните на нейната територия надгробни могили, селища, крепости, църкви и манастири. Земята й крие неизследвани загадки от праисторията, античността и средновековието.

По-важни археологически и културни обекти с национално и местно значение са:

 • Останки от крепостни стени и сгради в местността ,,Градището” от периода IV-XIV век. Отразени във византийските извори с името Вердица през XIV век. Недвижима културна ценност с категория национално значение.

 • Селищната могила – Кицова, разположена върху най-южната част на рида ,,Лагун” – обитавана от края на VII, началото на VI хил. пр. Хр. Регистриран керамичен материал от неолита, халколита, бронзовата и ранножелязна епохи в България. Единствената селищна могила в района. Недвижима културна ценност с категория национално значение.

 • Некропол от шест надгробни могили върху рида ,,Лагун”. Недвижими културни ценности с категория национално значение. В могила № 1 от този некропол е разкрито погребение от бронзовата епоха в българските земи, началото на III хил. пр. Хр.

 • Късноантична и средновековна крепост в местността ,,Калята”- североизточно от гр. Шивачево.

 • Некропол от две надгробни могили, южно от връх ,,Смаил кая” – землище на гр. Шивачево.

 • Близнец – могилен некропол и паметник на Стоил войвода в местността ,,Сътма чешма”.

 • Археологическа изложба в зала на читалище ,,Св. Св. Кирил и Методий - 1914”, с материали от праисторията, античността и средновековието.

 • Църква ,,Света Петка” възстановена през 1834 г. върху по-стари църковни основи, датирани около 1570 г. Иконостасът е изработен вероятно през ІІ половина на ХІХ век, а стенописите са от началото на ХХ век. Иконостасът и иконите са с висока художествена стойност.

 • Църква ,,Св. Архангел Михаил”, в кв. Козарево, построена през 1843 година.

 • Църква „Св. Димитър” гр. Шивачево -1859 г.

 • Църква „Св. Възнесение Господне”, построена през 1888 г. с. Сборище.

 • Джамия в с. Жълт бряг – построена 1895 г.

 • Джамия в с. Бяла паланка – на повече от 200 години.

 • Местност „Мустафова кория” с. Оризари.