21.02.2020 
     
     Общината
     Природни ресурси
     Инфраструктура
     Селско стопанство
     Бизнес
     Туризъм
     Наука и образование
     Култура и изкуство
     Спорт
     Партньори
     Новини
     Форум
     Анкети
     Фотогалерия
     Видео
     Контакти
8890 Твърдица,
пл. “Свобода” №1


Кмет: 0454/42220; 42311
Зам. - кмет: 0454/42900
Зам. - кмет: 0454/42310
Секретар:  0454/42221

Факс: 0454/ 44049

Председател на ОбС: 045119856

телефони на кметове на кметства:

Шивачево - 04593/2211;2194
Сборище - 04595/2211;2213
Оризари - 0454/44140;42145
Боров дол - 04597/2211;2214
Бяла паланка - 04592/2511;2514
Жълт бряг - 04597/2311;2242
Червенаковo - 04599/2211
Близнец със съставно с. Сърцево - 0454/99740
    
Музеи|Библиотеки и читалища|Забележителности   

  


Общината има богато минало, за което говорят археологически находки. Земята й крие неизследвани загадки на антични селища, некрополи и стражеви могили.
Намерените експонати около Твърдица са доказателство, че градът е бил значима крепост от отбранителната система на страната като се започне от ІV хилядолетие пр.н.е. и се стигне до Средновековието.


По - важни културни и археологически обекти с местно значение са:

   • Останки от крепост “Градище”, съществувала през ІV – ХІV век, дала име на града.
   • Църквата “Света Петка”, възстановена през 1834 година върху стари църковни основи, датирани около 1570 година. Иконостасът е изработен вероятно през ІІ половина на ХІХ век, а стенописите са от началото на ХХ век. Иконостасът и иконите са с висока художествена стойност.
   • Праисторическа могила – Кицова могила върху платото Лагун (3 км южно от града). Тук са открити находки от погребения датирани от каменната и бронзовата епоха. (V – ІV в, ІІІ – ІІ в. пр. н.е.)
   • Църква “Св. Архангел Михаил”, в кв. Козарево, построена през 1843 година.
   • Археологическа музейна сбирка при читалище “Св. св. Кирил и Методий” гр.Твърдица
   • Етнографска музейна сбирка – гр.Твърдица;
   • Средновековна крепост „Калята” – на 6 км от гр.Шивачево;
   • Некропол от две могили, южно от връх „Смаил кая” – гр.Шивачево;
   • Некропол от три могили в местност „Юртдука” с.Близнец;
   • Три могили в местност „Меджерлика” с.Оризари;
   • Местност „Мустафова кория” с.Оризари;
   • Местност „Сатма чешма” с.Близнец;
   • Две надгробни могили – с.Сборище;
   • Църква „Св. Възнесение Господне”, построена през 1888 г. с.Сборище;
   • Джамия построена през 1895 год. в с.Жълт бряг
   • Църква „Св. Димитър” гр.Шивачево (1859 год)
   • Джамия в с.Бяла паланка (на повече от 200 години)