03.04.2020 
     
     Общината
     Природни ресурси
     Инфраструктура
     Селско стопанство
     Бизнес
     Туризъм
     Наука и образование
     Култура и изкуство
     Спорт
     Партньори
     Новини
     Форум
     Анкети
     Фотогалерия
     Видео
     Контакти
8890 Твърдица,
пл. “Свобода” №1


Кмет: 0454/42220; 42311
Зам. - кмет: 0454/42900
Зам. - кмет: 0454/42310
Секретар:  0454/42221

Факс: 0454/ 44049

Председател на ОбС: 045119856

телефони на кметове на кметства:

Шивачево - 04593/2211;2194
Сборище - 04595/2211;2213
Оризари - 0454/44140;42145
Боров дол - 04597/2211;2214
Бяла паланка - 04592/2511;2514
Жълт бряг - 04597/2311;2242
Червенаковo - 04599/2211
Близнец със съставно с. Сърцево - 0454/99740
    
Музеи|Библиотеки и читалища|Забележителности   

  В областта на културата на територията на общината функционират 9 народни читалища:

„Св. Св. Кирил и Методий” гр.Твърдица;

„Развитие” кв.Козарево, гр.Твърдица;

„Пробуда” с.Оризари;

„Просвета” с.Сборище;

„Просвета” гр.Шивачево;

„Паисий Хилендарски” с.Червенаково;

„Нова светлина” с.Жълт бряг;

„Нов път” с.Бяла паланка;

„Св. Св. Кирил и Методий” с.Боров дол.

Дейностите им са насочени в няколко направления:

Съхраняване на съществуващите традиции, местния обреден ритуализъм и песенен фолклор, посредством силно акцентиране на самобитността и особеностите на региона;

Популяризиране чрез самостоятелни и колективни мероприятия на съществуващите традиции.Статут на такива имат ежегодният „Национален детски фолклорен празник – Цветница”, Общотвърдишки събор „Хайдушка поляна” и регионален фестивал на балканските градове „Балканът пее и разказва”.

Развитие на съществуващите и създаване на нови форми на художествена самодейност, представено чрез:

- школа за народни инструменти „Пеещи струни” гр.Твърдица;

- певчески фолклорни групи – с.Сборище, с.Оризари, с.Червенаково, гр.Твърдица, гр.Шивачево;

- танцови състави за народни танци – гр.Твърдица, гр.Шивачево, с.Сборище, с.Оризари;

- състав за стари градски песни „Романс” гр.Твърдица,

- школа за източни бойни изкуства гр.Твърдица

Презентиране на творци от местно и национално значение и творци на културата – художници, поети, скулптори)

Приемственост в художествения, самодейния и културен живот.

Към най-голямото читалище „Св. Св. Кирил и Методий” гр.Твърдица през 2002 година е създаден интернет клуб, като доразвитие на традиционната библиотека с подкрепа на проект „Читалища”. Читалището е оборудвано със съвременна техника и електронна читалня.

Библиотеката разполага с 33 000 тома литература за деца и възрастни – художествена и специализирана.

Салонът е с 440 места, малка семинарна зала, ритуална и репетиционна зала.На основание чл.38 от новия Закон за счетоводството Община Твърдица публикува годишните финансови отчети и годишните доклади на читалищата, както следва:за 2018 г.


1. НЧ „Св.св. Кирил и Методий 1914” гр.Твърдица.

2. НЧ „Развитие 1928” гр.Твърдица, кв.Козарево.

3. НЧ „Просвета 1898” гр.Шивачево.

4. НЧ „Просвета 1910” с.Сборище.

5. НЧ „Пробуда 1928” с.Оризари.

6. НЧ „Нов път 1948” с.Бяла паланка.

7. НЧ „Св.св. Кирил и Методий 1937” с.Боров дол.

8. НЧ „Нова светлина” с.Жълт бряг.

9. НЧ „Паисий Хилендарски 1928” с.Червенаково.за 2017 г.


1. НЧ „Св.св. Кирил и Методий 1914” гр.Твърдица.

2. НЧ „Развитие 1928” гр.Твърдица, кв.Козарево.

3. НЧ „Просвета 1898” гр.Шивачево.

4. НЧ „Просвета 1910” с.Сборище.

5. НЧ „Пробуда 1928” с.Оризари.

6. НЧ „Нов път 1948” с.Бяла паланка.

7. НЧ „Св.св. Кирил и Методий 1937” с.Боров дол.

8. НЧ „Нова светлина” с.Жълт бряг.

9. НЧ „Паисий Хилендарски 1928” с.Червенаково.за 2016 г.


1. НЧ „Св.св. Кирил и Методий 1914” гр.Твърдица.

2. НЧ „Развитие 1928” гр.Твърдица, кв.Козарево.

3. НЧ „Просвета 1898” гр.Шивачево.

4. НЧ „Просвета 1910” с.Сборище.

5. НЧ „Пробуда 1928” с.Оризари.

6. НЧ „Нов път 1948” с.Бяла паланка.

7. НЧ „Св.св. Кирил и Методий 1937” с.Боров дол.

8. НЧ „Нова светлина” с.Жълт бряг.

9. НЧ „Паисий Хилендарски 1928” с.Червенаково.за 2015 г.


1. НЧ „Св.св. Кирил и Методий 1914” гр.Твърдица.

2. НЧ „Развитие 1928” гр.Твърдица, кв.Козарево.

3. НЧ „Просвета 1898” гр.Шивачево.

4. НЧ „Просвета 1910” с.Сборище.

5. НЧ „Пробуда 1928” с.Оризари.

6. НЧ „Нов път 1948” с.Бяла паланка.

7. НЧ „Св.св. Кирил и Методий 1937” с.Боров дол.

8. НЧ „Нова светлина” с.Жълт бряг.

9. НЧ „Паисий Хилендарски 1928” с.Червенаково.


На основание § 10 от ПЗР на ЗСч, съставянето и одитирането на финансовите отчети и докладите за дейността за 2015 година се извършват по реда на отменения Закон за счетоводството.


Прекачени документи към страницата
Календарен план на читалищата от Община Твърдица