03.04.2020 
     
     Общината
     Природни ресурси
     Инфраструктура
     Селско стопанство
     Бизнес
     Туризъм
     Наука и образование
     Култура и изкуство
     Спорт
     Партньори
     Новини
     Форум
     Анкети
     Фотогалерия
     Видео
     Контакти
8890 Твърдица,
пл. “Свобода” №1


Кмет: 0454/42220; 42311
Зам. - кмет: 0454/42900
Зам. - кмет: 0454/42310
Секретар:  0454/42221

Факс: 0454/ 44049

Председател на ОбС: 045119856

телефони на кметове на кметства:

Шивачево - 04593/2211;2194
Сборище - 04595/2211;2213
Оризари - 0454/44140;42145
Боров дол - 04597/2211;2214
Бяла паланка - 04592/2511;2514
Жълт бряг - 04597/2311;2242
Червенаковo - 04599/2211
Близнец със съставно с. Сърцево - 0454/99740
    
Музеи|Библиотеки и читалища|Забележителности   

  
С Решение № 369/27.02.2018 г. на Общински съвет – Твърдица е прието създавенето на Исторически музей – Твърдица. Решението е съгласувано от Министъра на културата на Република България на 17.02.2020 г.

По форма на собственост музеят е общински.

По териториален обхват – местен. Ще развива дейност на територията на Община Твърдица.

Ще фукционират три отдела – Археология, Етнография, Нова и най-нова история.

Функциониращи изложби:

- Зала в читалище,,Св. Св. Кирил и Методий 1914” – археологическа изложба, показваща материалната култура от района на Твърдица от края на VII, началото на VI хил. пр. Хр. до края на ХIV век. Изложени са оръдия на труда от камък, кремък, кост и рог. Глинени и стъклени съдове, накити и въоръжение от тракийския период и средновековието. Част от движимите културни ценности са придобити по време на спасителни и редовни археологически проучвания, на надгробна могила в местността Лагун, крепостта в местността ,,Градището” североизточно от гр. Твърдица и случайни находки от местността ,,Улищица”, кв. Козарево, гр. Шивачево и др.

- Сграда за етнографска експозиция на ул. ,,Неофит Рилски” № 16 гр. Твърдица – През 2020 г. ще бъде поставено началото на ремонтни дейности за привеждане състоянието на сградата и района съобразно изискванията на Закона за културното наследство.