30.03.2020 
     
     Общината
     Природни ресурси
     Инфраструктура
     Селско стопанство
     Бизнес
     Туризъм
     Наука и образование
     Култура и изкуство
     Спорт
     Партньори
     Новини
     Форум
     Анкети
     Фотогалерия
     Видео
     Контакти
8890 Твърдица,
пл. “Свобода” №1


Кмет: 0454/42220; 42311
Зам. - кмет: 0454/42900
Зам. - кмет: 0454/42310
Секретар:  0454/42221

Факс: 0454/ 44049

Председател на ОбС: 045119856

телефони на кметове на кметства:

Шивачево - 04593/2211;2194
Сборище - 04595/2211;2213
Оризари - 0454/44140;42145
Боров дол - 04597/2211;2214
Бяла паланка - 04592/2511;2514
Жълт бряг - 04597/2311;2242
Червенаковo - 04599/2211
Близнец със съставно с. Сърцево - 0454/99740
    
Детски градини|Училища   

  
Любознателни по природа твърдичани разгръщат школски буквар още през 1836 година. Днес в общината гостоприемно врати са отворили:


Две Средни училища в Твърдица и Шивачево

Две Основни училища в с.Сборище и с.Бяла паланка

Едно Начално училище в с.Оризари


Регистър на училищата в Община Твърдица.ДЕЛЕГИРАНИ БЮДЖЕТИ:


НУ Козарево


Бюджет с тримесечно разпределение на НУ Козарево за 2016 г.

Отчет за изпълнение на бюджета на НУ Козарево към 31.03.2016 г.

Отчет за изпълнение на бюджета на НУ Козарево към 30.06.2016 г.

Отчет за изпълнение на бюджета на НУ Козарево към 30.09.2016 г.


НУ Оризари


Бюджет на НУ Оризари за 2017 г.


Бюджет с тримесечно разпределение на НУ Оризари за 2016 г.

Отчет за изпълнение на бюджета на НУ Оризари към 31.03.2016 г.

Отчет за изпълнение на бюджета на НУ Оризари към 30.06.2016 г.

Отчет за изпълнение на бюджета на НУ Оризари към 30.09.2016 г.

Отчет за изпълнение на бюджета на НУ Оризари към 31.12.2016 г.


ОУ Сборище


Бюджет на ОУ Сборище за 2017 г.


Бюджет с тримесечно разпределение на ОУ Сборище за 2016 г.

Отчет за изпълнение на бюджета на ОУ Сборище към 31.03.2016 г.

Отчет за изпълнение на бюджета на ОУ Сборище към 30.06.2016 г.

Отчет за изпълнение на бюджета на ОУ Сборище към 30.09.2016 г.

Отчет за изпълнение на бюджета на ОУ Сборище към 31.12.2016 г.