03.04.2020 
     
     Общината
     Природни ресурси
     Инфраструктура
     Селско стопанство
     Бизнес
     Туризъм
     Наука и образование
     Култура и изкуство
     Спорт
     Партньори
     Новини
     Форум
     Анкети
     Фотогалерия
     Видео
     Контакти
8890 Твърдица,
пл. “Свобода” №1


Кмет: 0454/42220; 42311
Зам. - кмет: 0454/42900
Зам. - кмет: 0454/42310
Секретар:  0454/42221

Факс: 0454/ 44049

Председател на ОбС: 045119856

телефони на кметове на кметства:

Шивачево - 04593/2211;2194
Сборище - 04595/2211;2213
Оризари - 0454/44140;42145
Боров дол - 04597/2211;2214
Бяла паланка - 04592/2511;2514
Жълт бряг - 04597/2311;2242
Червенаковo - 04599/2211
Близнец със съставно с. Сърцево - 0454/99740
    
Хотели|Ресторанти|Природни забележителности|Туристически маршрути|ОТИЦ   

  


 • В старопланинската част на територията на общината са регистрирани 3 вековни букови дървета.
  Природна забележителност е „Голямата топола” – в местност „Шатова нива” – гр.Твърдица, кв.Козарево. Размерите на дървото Бяла топола са: височина 29 м, обиколка на стъблото 7,30 м, предполагаема възраст – 100 години, при надморска височина 300 м. Обявена е за защитен обект с внушителните си размери като представител на ponus alba.
  Друг защитен обект е „Тиса” – природна забележителност в местност „Еленска глава”, край с.Боров дол. Това е единственото в района запазено находище на тис (Taxus baccta) с площ 4,0 хка. Представлява двуетажно буково иглолистно дърво с тъмнозелена разперена корона. Отличава се с голяма дълговечност. Пределната му възраст е 3 000 години. Има здрава и устойчива на гниене дървесина. Известен е още като тис – отровачка, защото всички вегетативни органи на растението са отровни, съдържат алкалоида таксин. Не е отровна само обвивката на семето. Обитава сенчести и влажни долове. Рядък за българската горска флора вид, сеченето му е забранено. Използва се широко за декоративни цели.


 • Терените на  Община Твърдица са богати с  пещери, по известни от които са:
  Пещерата „Пчена” се намира на север от Твърдица, в местността „Паисий”. Входът е разположен на 1280 м надморска височина. Пещерата е диаклозна, развита в сарматски варовици с ярко изразен характер на умираща пещера. Наличието на капеща и стичаща се по стените вода дава възможност за развитие на образувания от вида на завеси и малки синтрови езера. По главната галерия на пещерата са се развили 2 пропасти с дълбочина 8 и 12 м. Дъната им са покрити с блокове, паднали от тавана. Втората галерия има оформена зала с височина от 2 до 5 метра. В самия край на пещерата от височина 15 м тече поток с дебит 2 л/сек, натрупал слой с дебелина 2 м, който сифонира.
  Общата дължина на галериите е 152 м.

Пещера „Слънчев бряг”. Намира се в землището на рудник „Шешкинград”. Пещерата е едноетажна, разклонена, пропастна. Общата дължина на галериите е 101 метра. Входът е малък (0,9 на 1,1 м). От него се слиза по комин 11.40 м. Следва удобна широка галерия. След няколко прага по около 2 метра се достига до диаклазна цепка. Образувания няма. Пещерата е лесно достъпна.

Пещера „Ботуша”. Намира се в землището на рудник „Шешкинград”, по течението на Студената река над четирите водопада. Суха пещера, няма образувания, леснодостъпна. Входът е на 5-6 метра от коритото на реката и е в основата на малък скален венец. Прониква се със стълба. Дъното е копано от иманяри.

„Водопадна” № 2 – Пещерата е в землището на р-к „Шешкинград”, от дясната страна на Студената река. Хоризонтална е, неразклонена, суха, леснодостъпна, без образувания. Входът е откъм реката. Общата дължина е 14 метра.

„Йонко”. Пещерата се намира на около 3 км. от р-к „Твърдица”. Входът е с размери 3.40/1.40. Пещерата е едноетажна, неразклонена, хоризонтална. Бедна е на образувания. Общата дължина е 80 метра.

„Богомилска пещера”. Името й идва от намерената тук плоча с интересен надпис: „Тук живя дед Митрик, водач на богомилската община”, датиран вероятно около 1018 год.

„Свирчинашка пещера”. Има стойност като археологическо находище. В нея е открита гробница. Намерените човешки скелети са с необичайно дълги крайници, а черепите с ниски чела и удължени долни челюсти. Заключението на изследователите е, че Твърдишкият район е обитаван още през каменната ера.

„Мъгливият сняг” – пропастна пещера, новооткрита. Проучвана от спелеолози през 2000 година. Оказва се, че е между първите най-дълбоки пещери в България. Влизането в нея е изключително опасно, дори и при наличието на специални съоръжения за проникване в пещери. Започва с отвес – 800 м, следват коридори и зали с дължина 2 300 м.


 • Водопади
  На север от град Твърдица по поречието на реката сред меандрите на живописното речно ждрело и панорамната гледка на средновековната крепост Градището реката е оформила още едно творение – приказен ансамбъл от три преливащи един в друг водопади, разположени на три нива.
  В местността „Курела” по Козаревската река са разположени система от водопади. Височината на най-големия водопад е 10 метра.


В балкана между Козарево и Твърдица е изградена станция за развъждане на муфлон, представляваща интерес за туристи.