03.04.2020 
     
     Общината
     Природни ресурси
     Инфраструктура
     Селско стопанство
     Бизнес
     Туризъм
     Наука и образование
     Култура и изкуство
     Спорт
     Партньори
     Новини
     Форум
     Анкети
     Фотогалерия
     Видео
     Контакти
8890 Твърдица,
пл. “Свобода” №1


Кмет: 0454/42220; 42311
Зам. - кмет: 0454/42900
Зам. - кмет: 0454/42310
Секретар:  0454/42221

Факс: 0454/ 44049

Председател на ОбС: 045119856

телефони на кметове на кметства:

Шивачево - 04593/2211;2194
Сборище - 04595/2211;2213
Оризари - 0454/44140;42145
Боров дол - 04597/2211;2214
Бяла паланка - 04592/2511;2514
Жълт бряг - 04597/2311;2242
Червенаковo - 04599/2211
Близнец със съставно с. Сърцево - 0454/99740
    
Земеделие|Животновъдство|Кооперации   

  


Природно – климатичните условия в региона блягоприятстват развитието на растениевъдството и животновъдството.
Обработваемата земеделска земя в община Твърдица е 130 661 дка, разпределена в следните групи:
-ниви    78 202 дка;
-трайни насаждения  14 429 дка;
-естествени ливади  3 829 дка;
-разсадници   29 дка;
-мери и пасища  22 929 дка;
Структурата на реално използваната земеделска земя е типична за планинските райони.
76,7% са ниви, от които 20 % са технически култури и зеленчуци, а 29,4 % фуражи.
Повечето от земеделските площи са поливни, което е допълнително благоприятстващо условие.
Значителен дял заема овощарството, отглеждането на лозя и производството на зърнено – житни фуражни култури:
Лозя    8 242 дка;
Череши  1 658 дка;
Ябълки  1 598 дка;
Вишни и орехи 1 126 дка.

Технически култури:
-лавандула 340 дка;
-рози  20 дка
Билки:
-шипки 10 дка;