03.04.2020 
     
     Общината
     Природни ресурси
     Инфраструктура
     Селско стопанство
     Бизнес
     Туризъм
     Наука и образование
     Култура и изкуство
     Спорт
     Партньори
     Новини
     Форум
     Анкети
     Фотогалерия
     Видео
     Контакти
8890 Твърдица,
пл. “Свобода” №1


Кмет: 0454/42220; 42311
Зам. - кмет: 0454/42900
Зам. - кмет: 0454/42310
Секретар:  0454/42221

Факс: 0454/ 44049

Председател на ОбС: 045119856

телефони на кметове на кметства:

Шивачево - 04593/2211;2194
Сборище - 04595/2211;2213
Оризари - 0454/44140;42145
Боров дол - 04597/2211;2214
Бяла паланка - 04592/2511;2514
Жълт бряг - 04597/2311;2242
Червенаковo - 04599/2211
Близнец със съставно с. Сърцево - 0454/99740
    
Населени места|Транспортна система|Водоснабдяване|Съобщения|Електроснабдяване   

  


На територията на общината са изградени шест аналогови АТЦ в селищата Твърдица, Шивачево, Сборище, Боров дол, Бяла паланка и Червенаково. Дължината на съобщителните линии е 133 км. Монтираният капацитет е 5000 броя, а действащият - 3623 броя при обща телефонна плътност 24%. ТВД и РС “Български пощи” извършват всички вътрешни и международни пощенски, телеграфни, телефонни услуги за всички селища от общината плюс факсуслуги за Твърдица.

Радио-телекомуникационните компании “Мобиком”, “Мобилтел” и "Глобул" покриват територията на общината с мобилна телефонна връзка.