03.04.2020 
     
     Общината
     Природни ресурси
     Инфраструктура
     Селско стопанство
     Бизнес
     Туризъм
     Наука и образование
     Култура и изкуство
     Спорт
     Партньори
     Новини
     Форум
     Анкети
     Фотогалерия
     Видео
     Контакти
8890 Твърдица,
пл. “Свобода” №1


Кмет: 0454/42220; 42311
Зам. - кмет: 0454/42900
Зам. - кмет: 0454/42310
Секретар:  0454/42221

Факс: 0454/ 44049

Председател на ОбС: 045119856

телефони на кметове на кметства:

Шивачево - 04593/2211;2194
Сборище - 04595/2211;2213
Оризари - 0454/44140;42145
Боров дол - 04597/2211;2214
Бяла паланка - 04592/2511;2514
Жълт бряг - 04597/2311;2242
Червенаковo - 04599/2211
Близнец със съставно с. Сърцево - 0454/99740
    
Населени места|Транспортна система|Водоснабдяване|Съобщения|Електроснабдяване   

  


Общината включва 10 населени места, от които 2 града и 8 села, със следната площ:

гр. Твърдица - 160 ха
гр. Шивачево- 132 ха
с. Сборище - 96 ха
с. Оризари - 43 ха
с. Бяла паланка - 43 ха
с. Боров дол - 35 ха
с. Жълт бряг - 27 ха
с. Червенаково - 44 ха
с. Близнец - 28 ха
с. Сърцево - 13 ха

Гъстота на жилфонда - 26%.

Свободна жилищна площ - 10%.

Прекачени документи към страницата
Обявление № 295
Съобщение № 1238
Съобщение № 6973
Съобщение № 2747
Съобщение № 2682
Съобщение № 1259
Съобщение № 2757
Съобщение № 2930
Обявление № 3068
Съобщение № 3169
Съобщение № 3333
Съобщение № 3334
Съобщение № 3356
Съобщение № 3447
Съобщение № 3634
Съобщение № 3746
Съобщение № 3877
Решение № СЗ-44-ПР/2012 г.
Обявление № 543
Обявление № 1132
Съобщение № 3177
Съобщение № 3250
Съобщение № 3353
Съобщение № 3354
Съобщение № 4506
Съобщение № 3151
Решение № СЗ-50-ПР/2012 г.
Решение № СЗ-53-ПР/2012 г.
Съобщение № 4128
Съобщение № 4823
Съобщение № 3177
Съобщение № 4241
Решение № КОС-01-2684-ПРК/2012 г.
Съобщение № 5314
Съобщение № 5315
Съобщение № 5317
Съобщение № 5326
Съобщение № 5328
Съобщение № 5327
Съобщение № 3250
Съобщение № 3151
Съобщение № 5930
Съобщение № 6069
Съобщение № 6070
Обявление № 5965
Обявление № 5966
Обявление № 6119
Съобщение № 4826
Съобщение № 6627
Съобщение № 6252
Съобщение № 3447
Съобщение № 7001
Съобщение № 7534
Съобщение № 7562
Съобщение № 7143
Съобщение № 7830
Съобщение № 515
Обявление № 8018
Съобщение № 8135
Съобщение № 8316
Съобщение № 4826
Съобщение № 6627
Съобщение № 5830/12
Съобщение № 222
Съобщение № 7143/12
Съобщение № 7830/12
Съобщение № 8134/12
Съобщение № 3693/12
Съобщение № 433
Съобщение № 636
Съобщение № 789
Съобщение № 790
Съобщение № 8316/12
Съобщение № 789
Съобщение № 968
Съобщение № 951
Съобщение № 955
Съобщение № 7143/12
Съобщение № 7830/12
Съобщение № 515
Съобщение № 1230
Съобщение № 1620
Съобщение № 1747
Съобщение № 1740
Съобщение № 2447
Съобщение № 1827
Съобщение № 3074
Съобщение № 3795
Съобщение № 3846
Обявление № 4507
Обявление № 4681
Съобщение № 4982
Съобщение № 1620
Съобщение № 5063
Съобщение № 5381
Съобщение № 5434
Съобщение № 5561
Съобщение № 6146
Съобщение № 4982
Съобщение № 6855
Съобщение № 6898
Съобщение № 7459
Съобщение № 7801
Съобщение № 2759
Съобщение № 7786
Съобщение № 7779
Съобщение № 8728
Съобщение № 8722
Съобщение № 9692
Съобщение № 9215
Съобщение № 9809
Съобщение № 9852
Съобщение № 10144
Съобщение № 8820
Съобщение № 10120
Съобщение № 56
Съобщение № 348
Съобщение № 9947
Съобщение № 681
Съобщение № 674
Съобщение № 1100
Съобщение № 701
Обявление № 1098
Съобщение № 766
Съобщение № 1343
Обявление № 1511
Съобщение № 1285
Съобщение № 766
Съобщение № 701
Съобщение № 1855
Съобщение № 1706
Съобщение № 1611
Съобщение № 1955
Обявление № 1941
Съобщение № 2230
Съобщение № 1827
Съобщение № 2082
Съобщение № 1739
Съобщение № 2999
Съобщение № 3246
Съобщение № 3019
Съобщение № 3570
Съобщение № 2082
Съобщение № 1739
Съобщение № 3796
Обявление № 4098
Съобщение № 6213
Съобщение № 4251
Съобщение № 4241
Съобщение № 4078
Съобщение № 3819
Обявление № 4367
Обявление № 4498
Съобщение № 3819
Съобщение № 4680
Обявление № 4683
Съобщение № 5038
Съобщение № 5039
Съобщение № 5058
Съобщение № 5411
Съобщение № 5695
Съобщение № 5804
Съобщение № 5262
Съобщение № 5317
Съобщение № 5573
Съобщение № 4078
Съобщение № 5262
Съобщение № 5573
Съобщение № 6213
Съобщение № 7481
Съобщение № 7290
Съобщение № 7315
Съобщение № 7322
Съобщение № 7349
Съобщение № 6471
Съобщение № 7370
Съобщение № 7866
Съобщение № 7395
Съобщение № 7864
Съобщение № 7814
Съобщение № 387
Съобщение № 7826
Съобщение № 6441
Съобщение № 6213
Съобщение № 181
Съобщение № 27
Съобщение № 282
Съобщение № 7395/2014
Съобщение № 257
Съобщение № 187
Съобщение № 1094
Съобщение № 994
Съобщение № 7665-14
Съобщение № 282
Съобщение № 1125
Съобщение № 1553
Съобщение № 1457
Съобщение № 187
Съобщение № 1590
Съобщение № 257
Съобщение № 7665-14
Съобщение № 2143
Съобщение № 2165
Съобщение № 1537
Съобщение № 1975
Съобщение № 1976
Съобщение № 7370-2014
Съобщение № 2449
Съобщение № 2618
Съобщение № 2292
Съобщение № 2293
Съобщение № 2524
Съобщение № 2618
Съобщение № 2292
Съобщение № 2293
Съобщение № 3252
Съобщение № 3614
Съобщение № 3680
Съобщение № 3789
Съобщение № 3921
Съобщение № 3766
Съобщение № 3912
Съобщение № 3992
Съобщение № 4072
Съобщение № 4339
Съобщение № 4424
Съобщение № 3912
Съобщение № 3921
Съобщение № 4455
Съобщение № 3992
Съобщение № 3766
Съобщение № 5138
Съобщение № 2524
Съобщение № 5160
Съобщение № 5243
Съобщение № 5292
Съобщение № 5355
Съобщение № 5247
Съобщение № 5706
Съобщение № 5649
Съобщение № 5355
Съобщение № 5292
Съобщение № 5963
Съобщение № 5958
Съобщение № 6043
Съобщение № 5944
Съобщение № 6270
Съобщение № 6394
Съобщение № 6442
Съобщение № 6460
Съобщение № 6043
Съобщение № 6540
Обявление № 6814
Съобщение № 5712
Съобщение № 6448
Съобщение № 6897
Съобщение № 7028
Съобщение № 283
Съобщение № 284
Съобщение № 621
Съобщение № 6588/15
Съобщение № 6448/15
Съобщение № 768
Съобщение № 1117
Съобщение № 1233
Съобщение № 6588/15
Съобщение № 5944/15
Съобщение № 1346
Съобщение № 6897/15
Съобщение № 2343
Съобщение № 2444
Съобщение № 3148
Съобщение № 3149
Обявление № 1233
Обявление № 3400
Съобщение № 3306
Съобщение № 4061
Обявление № 2915
Обявление № 3366
Обявление № 3502
Обявление № 3918
Обявление № 4401
Обявление № 4678
Съобщение № 3978
Съобщение № 3502
Обявление № 3400
Обявление № 5631
Обявление № 1233
Обявление № 5631
Съобщение № 6460
Съобщение № 6461
Съобщение № 6550
Съобщение № 6618
Съобщение № 6610
Съобщение № 6611
Съобщение № 6715
Обявление № 5631
Съобщение № 6607
Съобщение № 6084
Съобщение № 6973
Обявление № 6084
Съобщение № 961
Съобщение № 1393
Съобщение № 1420
Съобщение № 1665
Съобщение № 1673
Съобщение № 1819
Съобщение № 2107
Съобщение № 2108
Обявление № 1858
Обявление № 1857
Съобщение № 2432
Обявление № 2398
Съобщение № 2696
Съобщение № 1857
Съобщение № 2290
Съобщение № 2301
Обявление № 1858
Съобщение № 3434
Обявление № 1708
Съобщение № 3570
Обявление № 3567
Съобщение № 4072
Съобщение № 4074
Обявление № 4098
Съобщение № 4161
Съобщение № 4157
Съобщение № 4257
Съобщение № 4381
Съобщение № 4517
Съобщение № 2296
Съобщение № 4667
Съобщение № 4816
Обявление № 4401
Съобщение № 4903
Обявление № 4534
Съобщение № 3616
Съобщение № 5432
Обявление № 2213
Обявление № 3485
Обявление № 1707
Обявление № 2915
Съобщение № 5431
Съобщение № 5658
Съобщение № 5859
Съобщение № 5986
Съобщение № 1708
Съобщение № 4534
Съобщение № 6108
Обявление № 2646
Обявление № 4344
Съобщение № 6662
Съобщение № 6664
Съобщение № 6712
Съобщение № 6863
Съобщение № 6916
Обявление № 5520
Обявление № 5517
Съобщение № 1097
Съобщение № 7454
Обявление № 5905
Обявление № 4401
Обявление № 5171
Съобщение № 151
Съобщение № 3616
Обявление № 1707
Обявление № 2213
Обявление № 2915
Обявление № 3485
Обявление № 2538
Обявление № 247
Обявление № 5517
Съобщение № 1313
Обявление № 2538
Съобщение № 1526
Обявление № 5520
Обявление № 4344
Съобщение № 1831
Съобщение № 1834
Съобщение № 7195
Съобщение
Съобщение № 1898
Съобщение № 1901
Съобщение № 2026
Съобщение № 2122
Съобщение № 2106
Съобщение № 6105
Съобщение № 2696
Съобщение № 2026
Съобщение № 2106
Съобщение № 2698
Съобщение № 2686
Съобщение № 7195
Съобщение № 3616
Съобщение № 2106
Съобщение № 247
Обявление № 5983
Съобщение № 4575
Съобщение № 4582
Съобщение № 4584
Съобщение № 4787
Съобщение № 4940
Съобщение № 247
Съобщение № 5033
Съобщение № 5315
Обявление № 3275
Съобщение № 5317
Съобщение № 5745
Съобщение № 5844
Съобщение № 5972
Съобщение № 5945
Обявление № 4608
Обявление № 2534
Обявление № 2989
Обявление № 4611
Съобщение № 6105
Съобщение № 6155
Съобщение № 3275
Съобщение № 6485
Съобщение № 3042
Съобщение № 5905
Съобщение № 2989
Съобщение № 5692
Съобщение № 4611
Съобщение № 2534
Съобщение № 6619
Съобщение № 6806
Съобщение № 4608
Съобщение № 6813
Съобщение № 6991
Съобщение № 6992
Обявление № 5340
Обявление № 6971
Съобщение № 3042
Съобщение № 2915
Съобщение № 4290
Съобщение № 6971
Съобщение № 7512
Съобщение № 3275
Съобщение № 6770
Съобщение № 7495
Обявление № 5905
Съобщение № 6105
Съобщение № 2989
Съобщение № 8226
Съобщение № 5905
Съобщение № 7495
Съобщение № 6770
Обявление № 7473
Обявление № 7252
Съобщение № 8774
Съобщение № 7464
Съобщение № 62
Съобщение № 46
Съобщение № 3042
Съобщение № 7252
Обявление № 8580
Обявление № 253
Съобщение № 2026
Съобщение № 2534
Съобщение № 4608
Съобщение № 4611
Обявление № 8346
Съобщение № 7495
Съобщение № 6770
Съобщение № 8580
Съобщение № 253
Съобщение № 8346
Съобщение № 7252
Обявление
Съобщение № 26-00-104
Съобщение № 26-00-104
Обявление № 94-00-598
Обявление № 94-00-824
Съобщение № 94-00-824
Съобщение № 94-00-598
Обявление № 94-00-1092
Обявление № 94-00-907
Обявление № 94-00-1093
Съобщение № 253
Съобщение № 8346
Съобщение № 94-00-1092
Съобщение № 94-00-907
Обявление № 94-00-846
Съобщение № 8580
Обявление № 94-00-260
Съобщение № 94-00-846
Обявление № 94-00-1372
Обявление № 94-00-1390
Съобщение № 94-00-1093
Обявление № 26-00-215
Обявление № 26-00-20
Обявление № 10-00-298
Съобщение № 94-00-824
Съобщение № 94-00-1372
Съобщение № 94-00-1390
Съобщение № 94-00-907
Съобщение № 94-00-1093
Съобщение № 6971
Съобщение № 94-00-1390
Обявление № 94-00-2865
Съобщение № 94-00-1092
Съобщение № 7473
Съобщение № 26-00-367
Съобщение № 26-00-368
Съобщение № 94-00-598
Обявление № 94-00-3132
Съобщение № 94-00-2865
Съобщение № 94-00-846
Съобщение № 94-00-2865
Съобщение № 94-00-504