03.04.2020 
     
     Общината
     Природни ресурси
     Инфраструктура
     Селско стопанство
     Бизнес
     Туризъм
     Наука и образование
     Култура и изкуство
     Спорт
     Партньори
     Новини
     Форум
     Анкети
     Фотогалерия
     Видео
     Контакти
8890 Твърдица,
пл. “Свобода” №1


Кмет: 0454/42220; 42311
Зам. - кмет: 0454/42900
Зам. - кмет: 0454/42310
Секретар:  0454/42221

Факс: 0454/ 44049

Председател на ОбС: 045119856

телефони на кметове на кметства:

Шивачево - 04593/2211;2194
Сборище - 04595/2211;2213
Оризари - 0454/44140;42145
Боров дол - 04597/2211;2214
Бяла паланка - 04592/2511;2514
Жълт бряг - 04597/2311;2242
Червенаковo - 04599/2211
Близнец със съставно с. Сърцево - 0454/99740
    
Местоположение|Карти|История|Население|Общински съвет|Общинска администрация|ОЦУИГ   

Структура|Нормативна уредба|Бюджет, данъци и такси|Профил на купувача|Търгове и конкурси  
Кмет на Община Твърдица
Атанас Христов АтанасовЗаместник-кмет на Община Твърдица
Петко Борисов НеновЗаместник-кмет на Община Твърдица
Антон Ганчев ДрагановСекретар на Община Твърдица
Пламен Пенчев Курумилев


КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА


1. Наташа Димитрова Коева – кмет на кметство Шивачево

2. Злати Раднев Златев – кмет на кметство Сборище

3. Петко Енчев Петков – кмет на кметство Оризари

4. Георги Атанасов Георгиев – кмет на кметство Боров дол

5. Емегюл Юсеинова Адемова – кмет на кметство Бяла паланка

6. Ниязи Илмиев Ниязиев – кмет на кметство Жълт бряг

7. Димитър Димитров Димитров – кметски наместник на с.Червенаково, с.Близнец и с.Сърцево