14.10.2019 
     
     Общината
     Природни ресурси
     Инфраструктура
     Селско стопанство
     Бизнес
     Туризъм
     Наука и образование
     Култура и изкуство
     Спорт
     Партньори
     Новини
     Форум
     Анкети
     Фотогалерия
     Видео
     Контакти
8890 Твърдица,
пл. “Свобода” №1


Кмет: 0454/42220; 42311
Зам. - кмет: 0454/42900
Зам. - кмет: 0454/42310
Секретар:  0454/42221

Факс: 0454/ 44049

Председател на ОбС: 045119856

телефони на кметове на кметства:

Шивачево - 04593/2211;2194
Сборище - 04595/2211;2213
Оризари - 0454/44140;42145
Боров дол - 04597/2211;2214
Бяла паланка - 04592/2511;2514
Жълт бряг - 04597/2311;2242
Червенаковo - 04599/2211
Близнец със съставно с. Сърцево - 0454/99740
    
Местоположение|Карти|История|Население|Общински съвет|Общинска администрация|ОЦУИГ   

Структура|Предстоящо|Решения|Нормативна уредба  


СТРУКТУРА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ – ТВЪРДИЦА
МАНДАТ 2015-2019 ГОДИНА

ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕНТИН ЛАЗАРОВ КРЪСТЕВ

СЪСТАВ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ – ТВЪРДИЦА

1. Алиосман Исмаилов Байрактаров

2. Байрам Рашидов Рашидов

3. Ваня Дечкова Колева

4. Веселин Георгиев Георгиев

5. Елена Атанасова Георгиева

6. Жана Николаева Иванова

7. Златан Петков Петков

8. Иван Георгиев Петров

9. Иван Недялков Жабов

10. Ивелина Станчева Димова

11. Илия Боянов Рангелов

12. Ирина Петрова Денчева

13. Кольо Желев Кадирев

14. Милен Илчев Минев

15. Петко Стефанов Таранджиев

16. Тодор Петров Бакалов
Приемен ден на Председателя на ОбС – Твърдица

Сряда от 14.00 ч. до 17.00 ч.


Приемен ден на Председателите на постоянните комисии Жана Иванова, Иван Жабов, Петко Таранджиев, Милен Минев всеки първи вторник от месеца

Телефон за контакти 045119856

e-mail: obs_tv@abv.bgСъстав и ръководство на постоянните комисии на Общински съвет Твърдица:

1. Комисия по решенията, местното самоуправление, законността и обществения ред


Председател:


Иван Недялков Жабов

Членове:

Жана Николаева Иванова

Ирина Петрова Денчева

Ивелина Станчева Димова

Веселин Георгиев Георгиев

Кольо Желев Кадирев

Байрам Рашидов Рашидов

2. Комисия по бюджет, финанси, икономическо развитие и проекти по структурни фондове от ЕС


Председател:


Милен Илчев Минев

Членове:

Тодор Петров Бакалов

Иван Недялков Жабов

Ивелина Станчева Димова

Елена Атанасова Георгиева

Кольо Желев Кадирев

Алиосман Исмаилов Байрактаров

3. Комисия по териториално селищно устройство пътна и селищна мрежа и благоустройство


Председател:


Петко Стефанов Таранджиев

Членове:

Златан Петков Петков

Илия Боянов Рангелов

Алиосман Исмаилов Байрактаров

Иван Георгиев Петров

Ваня Дечкова Колева

4. Комисия по образование, култура, вероизповедание, здравеопазване, спорт, туризъм и международно сътрудничество


Председател:


Жана Николаева Иванова

Членове:

Тодор Петров Бакалов

Ирина Петрова Денчева

Ваня Дечкова Колева

Елена Атанасова Георгиева

Милен Илчев Минев

5. Комисия по селско и горско стопанства, околна среда и екология


Председател:


Байрам Рашидов Рашидов

Членове:

Златан Петков Петков

Илия Боянов Рангелов

Веселин Георгиев Георгиев

Петко Стефанов Таранджиев

Иван Георгиев Петров

6. Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси


Председател:


Иван Недялков Жабов

Членове:

Ваня Дечкова Колева

Милен Илчев Минев

Байрам Рашидов Рашидов

Иван Георгиев Петров

Прекачени документи към страницата
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТВЪРДИЦА ПРИЕТИ ОТ 01.08.2008 ГОД. ДО 30.06.2009 ГОДИНА
ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТВЪРДИЦА И НЕГОВИТЕ КОМИСИИ ЗА ПЕРИОДА 07.11.2007 Г. ДО 30.06.2009 ГОДИНА
Отчет за дейността на Общински съвет- Твърдица и неговите комисии за периода 09.11.2015 – 09.05.2016 г.
Отчет за дейността на Общински съвет- Твърдица и неговите комисии за периода 09.05.2016 – 31.12.2016 г.
Отчет за дейността на Общински съвет - Твърдица и неговите комисии за периода 01.01.2017 – 31.12.2017 г.
Решение № 91 от 17.05.2018 г. по административно дело № 87/2018 по описа на Административен съд - Сливен - публикувано на 11.07.2018 г.
Отчет за дейността на Общински съвет - Твърдица и неговите комисии за периода 01.01.2018 – 27.06.2018 г.
Решение № 110 от 12.06.2018 г. на Административен съд - Сливен - публикувано на 01.08.2018 г.
Решение № 26 от 05.03.2019 г. по административно дело 338/2018 на Административен съд - Сливен - публикувано на 11.04.2019 г.