03.04.2020 
     
     Общината
     Природни ресурси
     Инфраструктура
     Селско стопанство
     Бизнес
     Туризъм
     Наука и образование
     Култура и изкуство
     Спорт
     Партньори
     Новини
     Форум
     Анкети
     Фотогалерия
     Видео
     Контакти
8890 Твърдица,
пл. “Свобода” №1


Кмет: 0454/42220; 42311
Зам. - кмет: 0454/42900
Зам. - кмет: 0454/42310
Секретар:  0454/42221

Факс: 0454/ 44049

Председател на ОбС: 045119856

телефони на кметове на кметства:

Шивачево - 04593/2211;2194
Сборище - 04595/2211;2213
Оризари - 0454/44140;42145
Боров дол - 04597/2211;2214
Бяла паланка - 04592/2511;2514
Жълт бряг - 04597/2311;2242
Червенаковo - 04599/2211
Близнец със съставно с. Сърцево - 0454/99740
    
Местоположение|Карти|История|Население|Общински съвет|Общинска администрация|ОЦУИГ   

Структура|Предстоящо|Решения|Нормативна уредба  


СТРУКТУРА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ – ТВЪРДИЦА
МАНДАТ 2019-2023 ГОДИНА

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ

СЪСТАВ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ – ТВЪРДИЦА

1. Анелия Стоянова Стоянова

2. Байрам Рашидов Рашидов

3. Валентин Лазаров Кръстев

4. Ваня Дечкова Колева

5. Вера Атанасова Атанасова

6. Данчо Киров Михайлов

7. Жана Николаева Иванова

8. Злати Станков Златев

9. Илия Боянов Рангелов

10. Кольо Желев Кадирев

11. Любомир Иванов Леонов

12. Мирослав Христанов Дяков

13. Росица Стоянова Иванова

14. Стоянка Русева Павлова

15. Тодор Петров Бакалов

16. Хюсеин Алиосман Кула
Приемен ден на Председателя на ОбС – Твърдица

Сряда от 10.00 ч. до 14.00 ч.


Телефон за контакти 045119856

e-mail: obs_tv@abv.bg
Решение № 264 от 13.12.2019 г. по административно дело 382/2019 на Административен съд - Сливен - публикувано на 18.02.2020 г.


Решение № 193 от 16.10.2019 г. по административно дело 261/2019 на Административен съд - Сливен - публикувано на 26.11.2019 г.


Прекачени документи към страницата
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТВЪРДИЦА ПРИЕТИ ОТ 01.08.2008 ГОД. ДО 30.06.2009 ГОДИНА
ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТВЪРДИЦА И НЕГОВИТЕ КОМИСИИ ЗА ПЕРИОДА 07.11.2007 Г. ДО 30.06.2009 ГОДИНА
Отчет за дейността на Общински съвет- Твърдица и неговите комисии за периода 09.11.2015 – 09.05.2016 г.
Отчет за дейността на Общински съвет- Твърдица и неговите комисии за периода 09.05.2016 – 31.12.2016 г.
Отчет за дейността на Общински съвет - Твърдица и неговите комисии за периода 01.01.2017 – 31.12.2017 г.
Решение № 91 от 17.05.2018 г. по административно дело № 87/2018 по описа на Административен съд - Сливен - публикувано на 11.07.2018 г.
Отчет за дейността на Общински съвет - Твърдица и неговите комисии за периода 01.01.2018 – 27.06.2018 г.
Решение № 110 от 12.06.2018 г. на Административен съд - Сливен - публикувано на 01.08.2018 г.
Решение № 26 от 05.03.2019 г. по административно дело 338/2018 на Административен съд - Сливен - публикувано на 11.04.2019 г.