26.11.2014 
     
     Общината
     Природни ресурси
     Инфраструктура
     Селско стопанство
     Бизнес
     Туризъм
     Наука и образование
     Култура и изкуство
     Спорт
     Партньори
     Новини
     Форум
     Анкети
     Фотогалерия
     Видео
     Контакти
8890 Твърдица,
пл. “Свобода” №1


Кмет: 0454/42220; 42311
Зам. кмет: 0454/42900
Зам. кмет: 0454/42310
Секретар:  0454/42221

Факс: 0454/ 44049

Председател на ОбС: 0454/42440
    
НОВИНИ ОТ ОБЩИНА ТВЪРДИЦА   

  

Актуално Публично обсъждане на проект на бюджета за местните дейности за 2015 г.
Всички новини
Процедура за възлагане на добив на дървесина в горски територии общинска собственост
ЗАПОВЕД№ 784/25.11.2014 г.гр. Твърдица На основание  чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗГ; чл. 3, ал. 1.т. 1 и чл. 10, ал. 1, т. 1 във връзка. с правното предписание на чл. 12, ал. 1 

пълният текст | Дата:2014-11-25
 
Съобщение № 6471
СЪОБЩЕНИЕ№ 6471гр.Твърдица, 25.11.2014 г. Община Твърдица на основание чл. 128, ал. 3 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на ПУП-ПЗ за част от обхвата на ПИ с идентифи 

пълният текст | Дата:2014-11-25
 
Съобщение по ДОПК 497-1/25.11.2014 г.
На основание чл.32, ал.4 от ДОПК (Данъчно-осигурителен процесуален кодекс), отдел „Местни приходи” в Община Твърдица публикува Съобщение за връчване на АУЗД №497-1/17.10.2014  

пълният текст | Дата:2014-11-25
 
Резултат от класирането на кандидатите участващи в търга с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен
ЗАПОВЕД№ 787гр. Твърдица 25.11.2014 г. На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.62 ал. 1 т.1 от Наредба за услов 

пълният текст | Дата:2014-11-25
 
Съобщение по ДОПК 577-1/21.11.2014 г.
На основание чл.32, ал.4 от ДОПК (Данъчно-осигурителен процесуален кодекс), отдел „Местни приходи” в Община Твърдица публикува Съобщение за връчване на АУЗД №577-1/07.11.2014  

пълният текст | Дата:2014-11-24
 
Инициатива „Отворени врати за младежи”
Дирекция „Бюро по труда” Нова Загора, уведомява всички млади хора, жители на Община Нова Загора, че през месец ноември 2014г. реализира инициатива „Отворени врати за младежи”.Целта 

пълният текст | Дата:2014-11-20
 
Покана за 54-то редовно заседание на Общински съвет – Твърдица
Изх. №363/20.11.2014 г. ПОКАНА На основание на чл. 15. ал. 1, т. 3 и т. 10 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Твърдица, чл. 59 ал. 1, т. 1 от Правилника 

пълният текст | Дата:2014-11-20
 
Съобщение № 7290
СЪОБЩЕНИЕ№ 7290гр.Твърдица, 14.11.2014 г. На основание параграф 4, ал.1 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ, съобщаваме, че е издадено Разрешение за строеж № 16 от 10.11.2014 за ст 

пълният текст | Дата:2014-11-19
 
Съобщение № 7315
СЪОБЩЕНИЕ№ 7315гр.Твърдица, 14.11.2014 г. На основание параграф 4, ал.1 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ, съобщаваме, че е издадено Разрешение за строеж № 17 от 10.11.2014 

пълният текст | Дата:2014-11-19
 
Съобщение № 7322
СЪОБЩЕНИЕ№ 7322гр.Твърдица, 17.11.2014 г. На основание параграф 4, ал.1 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ, съобщаваме, че е издадена Заповед №4 от 10.11.2014 г. за обект:” Едноет 

пълният текст | Дата:2014-11-19
 
Новини: 1 ÷ 10 от 1000 Страници:  [ 1 ]  [ 2 ]  [ 3 ]  [ 4 ]  [ 5 ]  [ 6 ]  [ > ]  [ >> ]