26.02.2017 
     
     Общината
     Природни ресурси
     Инфраструктура
     Селско стопанство
     Бизнес
     Туризъм
     Наука и образование
     Култура и изкуство
     Спорт
     Партньори
     Новини
     Форум
     Анкети
     Фотогалерия
     Видео
     Контакти
8890 Твърдица,
пл. “Свобода” №1


Кмет: 0454/42220; 42311
Зам. - кмет: 0454/42900
Зам. - кмет: 0454/42310
Секретар:  0454/42221

Факс: 0454/ 44049

Председател на ОбС: 0454/42440

телефони на кметове на кметства:

Шивачево - 04593/2211;2194
Сборище - 04595/2211;2213
Оризари - 0454/44140;42145
Боров дол - 04597/2211;2214
Бяла паланка - 04592/2511;2514
Жълт бряг - 04597/2311;2242
Червенаковo - 04599/2211
Близнец със съставно с. Сърцево - 0454/99740
    
НОВИНИ ОТ ОБЩИНА ТВЪРДИЦА   

  

Актуално РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ПРОЛЕТНИ ИГРИ И ОБИЧАИ – ЦВЕТНИЦА” ТВЪРДИЦА, 9 април 2017 г.
Всички новини
Съобщение по ДОПК МПС-1188-1/23.02.2017 г
На основание чл.32, ал.4 от ДОПК (Данъчно-осигурителен процесуален кодекс), отдел „Местни приходи” в Община Твърдица публикува Съобщение за връчване на АУЗД № МПС-1188-1/07.12 

пълният текст | Дата:2017-02-23
 
Съобщение по ДОПК МПС-1189-1/23.02.2017 г.
На основание чл.32, ал.4 от ДОПК (Данъчно-осигурителен процесуален кодекс), отдел „Местни приходи” в Община Твърдица публикува Съобщение за връчване на АУЗД № МПС-1189-1/07.12 

пълният текст | Дата:2017-02-23
 
Съобщение по ДОПК МПС-1225-1/21.02.2017 г.
На основание чл.32, ал.4 от ДОПК (Данъчно-осигурителен процесуален кодекс), отдел „Местни приходи” в Община Твърдица публикува Съобщение за връчване на АУЗД № МПС-1225-1/19.01 

пълният текст | Дата:2017-02-22
 
Покана за 21-то редовно заседание на Общински съвет – Твърдица
ПОКАНА№ 21гр. Твърдица, 20.02.2017 г. На основание на чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 62, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Твърдица, неговит 

пълният текст | Дата:2017-02-21
 
Списък на мерите, пасищата и ливадите от ОПФ
На основание чл. 98, ал.4 от ППЗСПЗЗ, Община Твърдица публикува списък на мерите, пасищата и ливадите от ОПФ, за индивидуално ползване, определени с Решение № 196/31.01.2017 г. 

пълният текст | Дата:2017-02-21
 
Съобщение по ДОПК МПС-1196-1/16.02.2017 г.
На основание чл.32, ал.4 от ДОПК (Данъчно-осигурителен процесуален кодекс), отдел „Местни приходи” в Община Твърдица публикува Съобщение за връчване на АУЗД № МПС-1196-1/13.12 

пълният текст | Дата:2017-02-16
 
Конкурс за войнишки длъжности
 

пълният текст | Дата:2017-02-15
 
Конкурс за матроски длъжности
 

пълният текст | Дата:2017-02-15
 
Допълнителни консултации с местните ръководства на партии и коалиции
 

пълният текст | Дата:2017-02-15
 
Заповед относно закриване на избирателна секция
 

пълният текст | Дата:2017-02-15
 
Новини: 1 ÷ 10 от 1683 Страници:  [ 1 ]  [ 2 ]  [ 3 ]  [ 4 ]  [ 5 ]  [ 6 ]  [ > ]  [ >> ]