29.05.2016 
     
     Общината
     Природни ресурси
     Инфраструктура
     Селско стопанство
     Бизнес
     Туризъм
     Наука и образование
     Култура и изкуство
     Спорт
     Партньори
     Новини
     Форум
     Анкети
     Фотогалерия
     Видео
     Контакти
8890 Твърдица,
пл. “Свобода” №1


Кмет: 0454/42220; 42311
Зам. - кмет: 0454/42900
Зам. - кмет: 0454/42310
Секретар:  0454/42221

Факс: 0454/ 44049

Председател на ОбС: 0454/42440

телефони на кметове на кметства:

Шивачево - 04593/2211;2194
Сборище - 04595/2211;2213
Оризари - 0454/44140;42145
Боров дол - 04597/2211;2214
Бяла паланка - 04592/2511;2514
Жълт бряг - 04597/2311;2242
Червенаковo - 04599/2211
Близнец със съставно с. Сърцево - 0454/99740
    
НОВИНИ ОТ ОБЩИНА ТВЪРДИЦА   

  

Актуално 24 МАЙ - ДЕН НА СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ, НА БЪЛГАРСКАТА ПРОСВЕТА, КУЛТУРА И ПЕЧАТ
Всички новини
Предложение относно Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци на територията на община Твърдица
Приложение: Предложение относно Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци на територията на община Твърдица  

пълният текст | Дата:2016-05-27
 
Предложение относно Проект на Наредба за изменение и допълнение Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Твърдица
Приложение: Предложение относно Проект на Наредба за изменение и допълнение Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на общин 

пълният текст | Дата:2016-05-27
 
Съобщение по ДОПК МПС-1015-1/25.05.2016 г.
На основание чл.32, ал.4 от ДОПК (Данъчно-осигурителен процесуален кодекс), отдел „Местни приходи” в Община Твърдица публикува Съобщение за връчване на АУЗД № МПС-1015-1/22.04 

пълният текст | Дата:2016-05-26
 
Съобщение по ДОПК МПС-1014-1/26.05.2016 г.
На основание чл.32, ал.4 от ДОПК (Данъчно-осигурителен процесуален кодекс), отдел „Местни приходи” в Община Твърдица публикува Съобщение за връчване на АУЗД № МПС-1014-1/21.04 

пълният текст | Дата:2016-05-26
 
Съобщение по ДОПК МПС-0988-1/18.05.2016 г.
На основание чл.32, ал.4 от ДОПК (Данъчно-осигурителен процесуален кодекс), отдел „Местни приходи” в Община Твърдица публикува Съобщение за връчване на АУЗД № МПС-0988-1/07.04 

пълният текст | Дата:2016-05-25
 
Съобщение по ДОПК МПС-1000-1/19.05.2016 г.
На основание чл.32, ал.4 от ДОПК (Данъчно-осигурителен процесуален кодекс), отдел „Местни приходи” в Община Твърдица публикува Съобщение за връчване на АУЗД № МПС-1000-1/08.04 

пълният текст | Дата:2016-05-25
 
24 май в Твърдица
Денят на славянската писменост, на българската просвета и култура в Твърдица беше отбелязан с ритуално тържество в СОУ “Неофит Рилски”, което продължи с празнично шествие по ул. „К 

пълният текст | Дата:2016-05-25
 
Покана за обсъждане с местната общност, по чл. 15 от ЗОД
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ТВЪРДИЦА УВЕДОМЯВА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА, ЧЕ Е ИЗГОТВЕНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ТВЪРДИЦА, ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ДЪЛГ ОТ ОБЩИНА Т 

пълният текст | Дата:2016-05-25
 
Покана за 11-то редовно заседание на Общински съвет – Твърдица
ПОКАНА№ 11гр. Твърдица, 19.05.2016 г. На основание на чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 62, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Твърдица, неговит 

пълният текст | Дата:2016-05-19
 
„КУКЛИТЕ – ПОСЛАНИЦИ НА ЦЕННОСТИТЕ НА БАЛКАНА”
 

пълният текст | Дата:2016-05-18
 
Новини: 1 ÷ 10 от 1467 Страници:  [ 1 ]  [ 2 ]  [ 3 ]  [ 4 ]  [ 5 ]  [ 6 ]  [ > ]  [ >> ]