26.11.2015 
     
     Общината
     Природни ресурси
     Инфраструктура
     Селско стопанство
     Бизнес
     Туризъм
     Наука и образование
     Култура и изкуство
     Спорт
     Партньори
     Новини
     Форум
     Анкети
     Фотогалерия
     Видео
     Контакти
8890 Твърдица,
пл. “Свобода” №1


Кмет: 0454/42220; 42311
Зам. - кмет: 0454/42900
Зам. - кмет: 0454/42310
Секретар:  0454/42221

Факс: 0454/ 44049

Председател на ОбС: 0454/42440

телефони на кметове на кметства:

Шивачево - 04593/2211;2194
Сборище - 04595/2211;2213
Оризари - 0454/44140;42145
Боров дол - 04597/2211;2214
Бяла паланка - 04592/2511;2514
Жълт бряг - 04597/2311;2242
Червенаковo - 04599/2211
Близнец със съставно с. Сърцево - 0454/99740
    
НОВИНИ ОТ ОБЩИНА ТВЪРДИЦА   

  

Актуално Публично обсъждане на проект на бюджета за местните дейности за 2016 г.
Всички новини
Съобщение № 6270
СЪОБЩЕНИЕ№ 6270гр.Твърдица, 24.11.2015 г. На основание параграф 4, ал.1 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ, съобщаваме, че е издадено разрешение за строеж с № 19/23.11.2015г. за&n 

пълният текст | Дата:2015-11-24
 
Публично обсъждане на проект на бюджета за местните дейности за 2016 г.
На основание чл.84, ал.2 от Закона за публичните финанси, Заповед на Кмета на Община Твърдица № 720 / 20.11.2015 г., във връзка със съставянето на бюджета на общината за 2016 г. и  

пълният текст | Дата:2015-11-23
 
Съобщение по ДОПК МПС-0876-1/20.11.2015 г.
На основание чл.32, ал.4 от ДОПК (Данъчно-осигурителен процесуален кодекс), отдел „Местни приходи” в Община Твърдица публикува Съобщение за връчване на АУЗД № МПС-0876-1/07.10 

пълният текст | Дата:2015-11-20
 
Проект на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Твърдица, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация
Проект на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Твърдица, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация 

пълният текст | Дата:2015-11-18
 
„Младежка заетост”
Продължава приема на заявки от работодатели за разкриване на свободни работни места по схема „Младежка заетост”. Схемата е по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 20 

пълният текст | Дата:2015-11-17
 
Съобщение № 6043
СЪОБЩЕНИЕ№ 6043гр.Твърдица, 16.11.2015 г.Община Твърдица на основание чл. 128, ал.3 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ ІІІ-392, УПИ ІV-397 и УПИ V 

пълният текст | Дата:2015-11-17
 
Съобщение № 5944
СЪОБЩЕНИЕ№ 5944гр.Твърдица, 16.11.2015 г.Община Твърдица на основание чл. 128, ал.3 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на ПУП-ПЗ и ПР за УПИ ХІ-177, кв. 28 по план 

пълният текст | Дата:2015-11-17
 
Съобщение по ДОПК МПС-0844-1/12.11.2015 г.
На основание чл.32, ал.4 от ДОПК (Данъчно-осигурителен процесуален кодекс), отдел „Местни приходи” в Община Твърдица публикува Съобщение за връчване на АУЗД № МПС-0844-1/28.09 

пълният текст | Дата:2015-11-16
 
Съобщение по ДОПК МПС-0889-1/12.11.2015 г.
На основание чл.32, ал.4 от ДОПК (Данъчно-осигурителен процесуален кодекс), отдел „Местни приходи” в Община Твърдица публикува Съобщение за връчване на АУЗД № МПС-0889-1/12.10 

пълният текст | Дата:2015-11-16
 
Съобщение по ДОПК МПС-0824-1/16.11.2015 г.
На основание чл.32, ал.4 от ДОПК (Данъчно-осигурителен процесуален кодекс), отдел „Местни приходи” в Община Твърдица публикува Съобщение за връчване на АУЗД № МПС-0824-1/17.09 

пълният текст | Дата:2015-11-16
 
Новини: 1 ÷ 10 от 1323 Страници:  [ 1 ]  [ 2 ]  [ 3 ]  [ 4 ]  [ 5 ]  [ 6 ]  [ > ]  [ >> ]