18.07.2018 
     
     Общината
     Природни ресурси
     Инфраструктура
     Селско стопанство
     Бизнес
     Туризъм
     Наука и образование
     Култура и изкуство
     Спорт
     Партньори
     Новини
     Форум
     Анкети
     Фотогалерия
     Видео
     Контакти
8890 Твърдица,
пл. “Свобода” №1


Кмет: 0454/42220; 42311
Зам. - кмет: 0454/42900
Зам. - кмет: 0454/42310
Секретар:  0454/42221

Факс: 0454/ 44049

Председател на ОбС: 045119856

телефони на кметове на кметства:

Шивачево - 04593/2211;2194
Сборище - 04595/2211;2213
Оризари - 0454/44140;42145
Боров дол - 04597/2211;2214
Бяла паланка - 04592/2511;2514
Жълт бряг - 04597/2311;2242
Червенаковo - 04599/2211
Близнец със съставно с. Сърцево - 0454/99740
    
НОВИНИ ОТ ОБЩИНА ТВЪРДИЦА   

  

Актуално 5 август 2018 г. - традиционен събор „Хайдушка поляна”
Всички новини
Съобщение № 4940
СЪОБЩЕНИЕ№ 4940гр.Твърдица, 16.07.2018 г.На основание параграф 4, ал.1 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ, съобщаваме, че е издадено СТРОИТЕЛНО РАЗРЕШЕНИЕ № 13 от 16.07.2018 год.  

пълният текст | Дата:2018-07-17
 
Съобщение № 247
СЪОБЩЕНИЕ№ 247гр.Твърдица, 17.07.2018 г.На основание чл.129, ал.2 от ЗУТ община Твърдица съобщава на заинтересуваните лица, че е издадена Заповед № 298 от 16.07.2018 год. за одо 

пълният текст | Дата:2018-07-17
 
Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)
На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Община Твърдица обявява пу 

пълният текст | Дата:2018-07-16
 
Съобщение № 4787
СЪОБЩЕНИЕ№ 4787гр.Твърдица, 13.07.2018 г.На основание параграф 4, ал.1 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ, съобщаваме, че е издадено СТРОИТЕЛНО РАЗРЕШЕНИЕ № 12 от 13.07.2018 год.  

пълният текст | Дата:2018-07-13
 
5 август 2018 г. - традиционен събор „Хайдушка поляна”
Статут на празникаЗаявка за участие 

пълният текст | Дата:2018-07-12
 
Уведомление за инвестиционно предложение
 

пълният текст | Дата:2018-07-12
 
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти общинска собственост
Общинска администрация гр. Твърдица обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти общинска собственост, както следва: гр. Твърдица1. Помещение № 7 от Коопера 

пълният текст | Дата:2018-07-04
 
Съобщение № 4582
СЪОБЩЕНИЕ№ 4582гр.Твърдица, 29.06.2018 г.На основание параграф 4, ал.1 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ, съобщаваме, че е издадено СТРОИТЕЛНО РАЗРЕШЕНИЕ № 11 от 27.06.2018 год.  

пълният текст | Дата:2018-07-02
 
Договор за обект 1814
 

пълният текст | Дата:2018-07-02
 
Договор за обект 1815
 

пълният текст | Дата:2018-07-02
 
Новини: 1 ÷ 10 от 2075 Страници:  [ 1 ]  [ 2 ]  [ 3 ]  [ 4 ]  [ 5 ]  [ 6 ]  [ > ]  [ >> ]