28.03.2015 
     
     Общината
     Природни ресурси
     Инфраструктура
     Селско стопанство
     Бизнес
     Туризъм
     Наука и образование
     Култура и изкуство
     Спорт
     Партньори
     Новини
     Форум
     Анкети
     Фотогалерия
     Видео
     Контакти
8890 Твърдица,
пл. “Свобода” №1


Кмет: 0454/42220; 42311
Зам. - кмет: 0454/42900
Зам. - кмет: 0454/42310
Секретар:  0454/42221

Факс: 0454/ 44049

Председател на ОбС: 0454/42440

телефони на кметове на кметства:

Шивачево - 04593/2211;2194
Сборище - 04595/2211;2213
Оризари - 0454/44140;42145
Боров дол - 04597/2211;2214
Бяла паланка - 04592/2511;2514
Жълт бряг - 04597/2311;2242
Червенаковo - 04599/2211
Близнец със съставно с. Сърцево - 0454/99740
    
НОВИНИ ОТ ОБЩИНА ТВЪРДИЦА   

  

Актуално „Нови възможности за грижа”
Всички новини
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ”
ПОКАНА 30.03.201513.30 часаЗала Общински съветТвърдица Община Твърдица е бенефициент по оперативна програма „Административен капацитет” /ОПАК/ с проект с наименование „Община Твърд 

пълният текст | Дата:2015-03-27
 
Съобщение № 257
СЪОБЩЕНИЕ№ 257гр.Твърдица, 27.03.2015 г. Община Твърдица на основание чл. 128, ал.3 ЗУТ съобщава, че е приета заповед за ПУП-изменение на план за застрояване на УПИ VIII-922, УПИ I 

пълният текст | Дата:2015-03-27
 
ХVІ РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ПРОЛЕТНИ ИГРИ И ОБИЧАИ –ЦВЕТНИЦА” ТВЪРДИЦА 2015
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ И ГОСТИ НА ТВЪРДИЦА, РЪКОВОДСТВАТА НА ОБЩИНА ТВЪРДИЦА ИНАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ 1914”ВИ КАНЯТ НА ХVІ РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ПРОЛЕТНИ ИГРИ И 

пълният текст | Дата:2015-03-26
 
Процедура за възлагане на дейността сеч, извоз и рампиране на временен склад на прогнозни количества дървесина
ЗАПОВЕД№ 168 / 25.03.2015 г.гр. Твърдица На основание  чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗГ; чл. 3, ал. 1.т. 1 и чл. 10, ал. 1, т. 1 във връзка с правното предписание на чл.11 ал  

пълният текст | Дата:2015-03-25
 
НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА САНИРАНЕ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДА
Кмета на община Твърдица г-н Атанас Атанасов на 20.03. 2015 г. сключи първия договор на общината по националната програма. Контрагент по договора е сдружение на собствен 

пълният текст | Дата:2015-03-24
 
„Нови възможности за грижа”
Агенцията за социално подпомагане (АСП) като конкретен бенефициент на проект „Нови възможности за грижа” на 18 март 2015 г. сключи договор за безвъзмездна финансова помощ по Процед 

пълният текст | Дата:2015-03-24
 
Съобщение № 1590
СЪОБЩЕНИЕ№ 1590гр.Твърдица, 23.03.2015 г. На основание параграф 4, ал.1 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ, съобщаваме, че е издадено разрешение за строеж с № 5/23.03.2015 г. за и 

пълният текст | Дата:2015-03-24
 
Заповед № 167
ЗАПОВЕД№ 167гр. Твърдица 24.03.2015 г.На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.62 ал. 1 т.1 от Наредба за услови 

пълният текст | Дата:2015-03-24
 
Предложение относно Проект на Наредба за допълнение Наредбата за базисни наемни цени за общински имоти в община Твърдица
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ТВЪРДИЦА, ОБЛАСТ СЛИВЕН ДоОбщински съветгр.Твърдица ПРЕДЛОЖЕНИЕот Атанас Христов Атанасов – кмет на Община Твърдица Относно: Проект на Наредба за допъл 

пълният текст | Дата:2015-03-23
 
Предложение относно Проект на Наредба за изменение Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Твърдица
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ТВЪРДИЦА, ОБЛАСТ СЛИВЕН ДоОбщински съветгр.Твърдица ПРЕДЛОЖЕНИЕот Атанас Христов Атанасов – кмет на община Твърдица Относно: Проект на Наредба за изменен 

пълният текст | Дата:2015-03-23
 
Новини: 1 ÷ 10 от 1089 Страници:  [ 1 ]  [ 2 ]  [ 3 ]  [ 4 ]  [ 5 ]  [ 6 ]  [ > ]  [ >> ]