20.09.2014 
     
     Общината
     Природни ресурси
     Инфраструктура
     Селско стопанство
     Бизнес
     Туризъм
     Наука и образование
     Култура и изкуство
     Спорт
     Партньори
     Новини
     Форум
     Анкети
     Фотогалерия
     Видео
     Контакти
8890 Твърдица,
пл. “Свобода” №1


Кмет: 0454/42220; 42311
Зам. кмет: 0454/42900
Зам. кмет: 0454/42310
Секретар:  0454/42221

Факс: 0454/ 44049

Председател на ОбС: 0454/42440
    
НОВИНИ ОТ ОБЩИНА ТВЪРДИЦА   

  

Актуално ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ НА РЕМОНТИТЕ НА СПОРТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ
Всички новини
Областен информационен център Сливен информира работодателите
Стартира набирането на заявки по схемата „Младежка заетост“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския соц 

пълният текст | Дата:2014-09-19
 
ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ НА РЕМОНТИТЕ НА СПОРТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ
Уважаеми съграждани, уведомяваме Ви, че официалното откриване на ремонтните дейности на спортни съоръжения на територията на община Твърдица по проект спечелен пред ОП „Развитие н 

пълният текст | Дата:2014-09-18
 
Заповед № 644 относно определяне на местата за разлепване на агитационни материали
ЗАПОВЕД№ 644от 17.09.2014 г. На основание чл. 44, ал. 1, т. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с Изборния кодекс и предстоящите избори за народни представителиОПРЕДЕЛЯМ: Места за 

пълният текст | Дата:2014-09-18
 
Дарителска кампания
Община Твърдица иОбщински съвет на Българския червен кръст организират дарителска кампания15.09 - 18.09. 2014 за събиране на помощи за пострадалите селища от наводненията Дареният 

пълният текст | Дата:2014-09-16
 
Процедура за възлагане на добив на дървесина в горски територии общинска собственост
ЗАПОВЕД№ 626/ 09.09.2014 г.гр. Твърдица На основание  чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗГ; чл. 3, ал. 1.т. 1 и чл. 10, ал. 1, т. 1 във връзка. с правното предписание на чл. 12, ал. 1  

пълният текст | Дата:2014-09-09
 
Подновяване категорията на местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения
Във връзка с § 5, ал.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за туризма, Община Твърдица уведомява всички лица, стопанистващи места за настаняване и заведения за хранен 

пълният текст | Дата:2014-09-09
 
Актуални образци по чл. 116 от Закона за туризма
Информираме Ви, че министерството на икономиката и енергетиката извърши актуализиране на образците по чл. 116 от Закона за туризма , а именно на:1. Справка декларация за броя 

пълният текст | Дата:2014-09-09
 
Съобщение № 4078
СЪОБЩЕНИЕ№ 4078гр.Твърдица, 08.09.2014 г. Община Твърдица на основание § 4 от ДР на ЗУТ съобщава, че е издадена заповед с № 608/05.09.2014 год. с която е одобрен проекта за изменен 

пълният текст | Дата:2014-09-08
 
Приемна на регионалния представител на Комисията за защита от дискриминация
На 10 септември 2014 г. (сряда) от 10.00 часа в залата на Община Твърдица ще се проведе изнесена приемна на регионалния представител на Комисията за защита от дискриминация. Желае 

пълният текст | Дата:2014-09-03
 
Съобщение № 5262
СЪОБЩЕНИЕ№ 5262гр.Твърдица, 03.09.2014 г. Община Твърдица на основание чл. 128, ал.3 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на ПУП – ПЗ и ПР за обхвата на УПИ ІV-„за об 

пълният текст | Дата:2014-09-03
 
Новини: 1 ÷ 10 от 945 Страници:  [ 1 ]  [ 2 ]  [ 3 ]  [ 4 ]  [ 5 ]  [ 6 ]  [ > ]  [ >> ]