Предстоящи събития

Анкета

1. Одобрявате ли текста и музиката на ХИМН НА ГРАД ТВЪРДИЦА?

Резултати:
Одобрявам текста и музиката :
64% Complete (success)
Не одобрявам текста и музиката :
18% Complete (success)
Не мога да преценя :
18% Complete (success)

Съобщение по ДОПК НИ-1232-1/28.01.2022 г.

Дата на публикуване: 28.01.2022 11:09


На основание чл.32, ал.4 от ДОПК (Данъчно-осигурителен процесуален кодекс), отдел „Местни приходи” в Община Твърдица публикува Съобщение за връчване на АУЗД № НИ-1232-1/15.12.2021 г. на Айше Мехмедова Даудова.


Наименование Последно обновен на Брой тегления
Съобщение по ДОПК НИ-1232-1/28.01.2022 г. 28.01.2022 11:09 23 Изтегли документ с име "Съобщение по ДОПК НИ-1232-1/28.01.2022 г."