Предстоящи събития
Анкета
Одобрявате ли текста и музиката на ХИМН НА ГРАД ТВЪРДИЦА?
Профил на купувача - след 12.06.2013 (Включително)
„Ремонт на сградата на Средно общообразователно училище "Неофит Рилски", гр. Твърдица, община Твърдица”
29.08.2019


Дата на публикуване: 29.08.2019 г.
Уникален номер в регистъра на АОП: 00057-2019-0006

Потърсете в сайта
Общински съвет - излъчване на живо
КМЕТЕ ВИЖ!!!
Разплащане на местни данъци и такси