Предстоящи събития
Анкета
Одобрявате ли текста и музиката на ХИМН НА ГРАД ТВЪРДИЦА?
Профил на купувача - след 12.06.2013 (Включително)
„Ремонт на тротоарни настилки в гр. Твърдица”
20.09.2019


Дата на публикуване: 20.09.2019 г.
Уникален номер в регистъра на АОП: 9092694

Потърсете в сайта
Общински съвет - излъчване на живо
КМЕТЕ ВИЖ!!!
Разплащане на местни данъци и такси