Комисия за защита от дискриминация
www.kzd-nondiscrimination.com

 

Регионален представител:

Мариана Жекова

гр. Сливен8800

пл. ”Александър Стамболийски1, /к-сПеч/, ет.5

тел./факс: 044/63 11 14; GSM: 0893 653 195;

E-mail:sliven.kzd@kzd.bg