ВИНАРИЯ - ТВЪРДИЦА 2019 г."Който е насадил лозе, не трябва да се взема войник, докато не го обере поне веднъж."

/Народна мъдрост/Програма на празника.