ТУРИЗЪМ В ТВЪРДИЦАОбщински туристически информационен център – Твърдица


с адрес: гр. Твърдица, ул. „Момчила” № 1

(намира се срещу частния лекарски кабинет на д-р П. Влайков)

тел. 0454/42460; fax: 0454/44049

e-mail: otic_tv@abv.bg

лице за контакти: Мариела Иванова

работно време:

сутрин от 8 до 12 и

следобед от 13 до 17 ч

почивни дни: събота и неделя