ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ1. Публичен регистър на разпоредителните сделки с имоти – общинска собственост (на основание чл.41, ал.4 от ЗОС) за 2014 г.

2. Публичен регистър на разпоредителните сделки с имоти – общинска собственост (на основание чл.41, ал.4 от ЗОС) за 2015 г.

3. Публичен регистър на разпоредителните сделки с имоти – общинска собственост (на основание чл.41, ал.4 от ЗОС) за 2016 г.

4. Публичен регистър на разпоредителните сделки с имоти – общинска собственост (на основание чл.41, ал.4 от ЗОС) за 2017 г.

5. Публичен регистър на разпоредителните сделки с имоти – общинска собственост (на основание чл.41, ал.4 от ЗОС) за 2018 г.

6. Публичен регистър на разпоредителните сделки с имоти – общинска собственост (на основание чл.41, ал.4 от ЗОС) за 2019 г.

7. Публичен регистър на издадени разрешителни за ползване на воден обект - язовири публична общинска собственост, съгласно чл. 52, ал.1, т.3, буква „б” на ЗВ.

8. Информационен регистър за хода на изпълнение на Национална програма за саниране на многофамилни жилищни сгради в Община Твърдица.

9. Регистър на училищата в Община Твърдица.

10. Регистър на детските градини в Община Твърдица.

11. Регистър на издадените разрешения за таксиметров превоз в Община Твърдица.

12. Регистър на площадките за предаване на отпадъци от хартия, картон, пластмаса и метал на територията на Oбщина Твърдица.

  • Фирми за изкупуване на хартия и картон – код на отпадъка 15 01 01
  • Фирми за изкупуване на пластмасови опаковки – код на отпадъка 15 01 02
  • Фирми изкупуващи метални опаковки – код на отпадъка 15 01 04
  • 13. Регистър на лицата притежаващи документи за извършване на дейности с отпадъци на територията на страната.