1. Заповед № 178 относно образуване на избирателни секции.

2. Заповед № 185 относно определяне на местата за обявяване на избирателните списъци.

3. Избирателен списък за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

4. Консултации с местните ръководства на партии и коалиции.

5. Разяснителна кампания.

6. Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

7. Заповед за определяне на секции за гласуване на хора с увреждания.