ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА”

гр. Нова Загора


Свободни работни места към 06.03.2019 г.


Ателие за търсене на работа


На вниманието на безработните лица


Информационен материал за младежи


800 свободни работни места за бране на ягоди в Испания за сезон 2019


Информация за трудово заети, учащи и пенсионери.


Нова мярка за насърчаване на мобилността на безработните лица