ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА”

гр. Нова Загора


Свободни работни места към 25.01.2019 г.


800 свободни работни места за бране на ягоди в Испания за сезон 2019


Информация за трудово заети, учащи и пенсионери.


Нова възможност за устойчива заетост на хората с увреждания


Нова мярка за насърчаване на мобилността на безработните лица


На вниманието на работодателите


На вниманието на безработните лица