ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА”

гр. Нова Загора


Свободни работни места към 22.04.2019 г.


Ателие за търсене на работа


На вниманието на безработните лица


Информационен материал за младежи


Информация за трудово заети, учащи и пенсионери.


Нова мярка за насърчаване на мобилността на безработните лица